بازنمایی شادکامی در سریال‌های خانوادگی با توجه به الگوی اسلامی (مطالعه موردی: سریال‌های خانه سبز، پدرسالار، زیر تیغ، متهم گریخت، میوه ممنوعه، پایتخت و پرده‌نشین)

سیدمحمد دادگران؛ محمد سلطانی‌فر؛ زهرا اسحق‌پور

دوره 25، شماره 95، آذر 1397، صفحه 103-130

https://doi.org/10.22082/cr.2018.88934.1638