تدوین الگوی سنجش اثربخشی استراتژی صحه گذاری در تولیدات سیمای جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: استان گلستان)

محمدعلی صوفی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ اسدالله مهرآرا؛ محمد رضا باقرزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22082/cr.2022.550712.2326