نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ادبیات و زبان انگلیسی، مترجم پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

کتاب «رسانه‌های عرب و نوسازی سیاسی: اجتماع، مشروعیت و زندگی عمومی» به قلم گروهی از استادان رسانه و ارتباطات، ویراسته نائومی سکر، در سال 2007 انتشار یافته است. این کتاب از 10 مقاله تشکیل شده و در 207 صفحه به چاپ رسیده است. هر مقاله، به یک نویسنده و به موضوعی که اغلب، به صورت تحقیق پیمایشی و میدانی بوده، اختصاص دارد، اما در مجموع همه مقالات انسجام و پیوند موضوعی خود را حفظ کرده‌اند.در مقاله حاضر، این کتاب با نگاهی عمیق‌تر مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. نخست، تصویری اجمالی از کتاب ارائه و سپس با نگاهی کلی به مجموعه، هریک از مقالات تشریح شده است. نوشتار حاضر در نهایت با نتیجه‌گیری و جمع‌بندی کلی از مطالب کتاب به پایان می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arab Media and Political Renewal, Community, Legitimacy and Public Life

نویسنده [English]

  • asgar Gahramanpour

چکیده [English]

Arab Media and Political Renewal, Community, Legitimacy and Public Life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab Media and Political Renewal
  • Community
  • Legitimacy and Public Life
رسانه‌های عرب و نوسازی سیاسی: اجتماع؛ مشروعیت و زندگی عمومی