دوره و شماره: دوره 21، شماره 77، بهار 1393، صفحه 9-211 (پیاپی77) 
1. ساخت نظریه توسعه ساختاری سازمان صدا‌و‌سیما

صفحه 9-36

اصغر مشبکی؛ عباس نژادعبدالله؛ جلیل دلخواه؛ محمد بدخشان


3. تدوین آینده‌های محتمل و مطلوب رسانه ملی در فضای اینترنت

صفحه 69-96

عبدالعلی علی‌عسکری؛ سیاوش صلواتیان؛ هادی البرزی دعوتی