تأثیر مناظره‌های تلویزیونی به عنوان یک روش تبلیغاتی برشکل‌دهی به نظر رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های ایران)

سید مهدی شریفی؛ محمد مهدی فرجیان؛ میکائیل دیانی؛ شمسی سلمانی‌زاده

دوره 22، شماره 83، آذر 1394، صفحه 53-67

https://doi.org/10.22082/cr.2015.15665