نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، پژوهشگر صداوسیما

2 دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فیلم‌های داستانی نمونه‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی هستند که توانسته‌اند به عنوان ژانر محبوب شناخته شوند. این قالب برنامه‌سازی به دلیل سازوکار همذات‌پنداری، الگوها، ارزش‌ها، هنجارها، نقش‌ها و دیدگاه‌های مخاطبان را در حوزه‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عنوان محملی برای اثرگذاری بر مخاطب و تزریق مفاهیم و درون‌مایه‌های ارزشی و اخلاقی در نظر گرفته می‌شود. بخشی عظیمی از محبوبیت فیلم‌های داستانی از روایت‌های آنها کسب می‌شود؛ روایت‌ها به برنامه‌سازان کمک می‌کنند از روش القای مستقیم پیام به مخاطب فاصله بگیرند و ضمن جلوگیری از دلزدگی مخاطب، رسانه را در رساندن به اهداف کلان خود یاری رسانند. به همین دلیل نحوه شکل‌گیری، عناصر سازنده و مفاهیم صریح و ضمنی روایت‌ها باید مورد تحلیل علمی قرار گیرد. رویکرد روایت‌شناسی به عنوان نوعی روش‌تحقیق کیفی این امکان را برای پژوهشگر فراهم می‌سازد که واقعیت‌های نهفته در متن را استخراج ‌کند و تفسیری کلی از متن ارائه ‌دهد.برای این منظور در این مقاله، فیلم داستانی نقطه‌ کور به دلیل ویژگی‌های ساختاری و محتوایی تحلیل شده است؛ علاوه بر معرفی ساختار سازنده فیلم (الگوی ژرار ‌ژنت)، معانی صریح و ضمنی (الگوی بارت) که در روایت فیلم گنجانده شده، استخراج گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Narrative Analysis of Fictional Films based on Structuralism and Post-Structrulism

نویسندگان [English]

  • mehrzad bahmani 1
  • alireza khoshgoyan fard 2

1 Communication

2 measurement and assessment

چکیده [English]

Fictional movies are simulated versions of real life, and recognized as a popular genre. This genre of media productions affects audiences' opinions, models, values, norms and roles in different areas due to the known mechanism of identification, and is considered a tool for influencing the audience and injecting value-related concepts and themes in their mind. Fictional movies are mostly popular due to their narratives; Narratives help producers avoid direct method of conveying messages to audiences and aid the media in reaching its defined objectives. Thus, the constituents and implicit and explicit concepts of narratives should be scientifically analyzed. Narative analysis as a qualitative research methodology provides the researcher with such a necessary means. This methodology helps the researcher extract hidden facts of the text and present a general interpretation. Therefore, the present article chooses and analyzes the fictional film "blind spot" due to its content and structural characteristics; in addition to introducing the structure of the film (based on Gerard Genette model), its implicit and explicit meanings (based‌ on Roland Barthes model) are also extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian Formalism
  • Structuralism
  • Post-structuralism
  • Gerard Genette
  • Roland Barthes
احمدی، بابک. (1370). ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز.
پین، مایکل. (1382). فرهنگ اندیشه انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته(ترجمه پیام یزدانجو). تهران: مرکز .
حسنی‌راد، مرجان. (1389). کانونی‌سازی ابزاری برای روایت‌گری. کتاب ماه ادبیات، 38.
کالر جاناتان. (1388). بوطیقای ساخت‌گرا ساخت‌گرایی، زبان‌شناسی و مطالعه ادبیات (ترجمه کوروش صفوی). تهران: مینوی خرد.
گل‌پرور، یوسف. (1393). تحلیل ساختاری داستان کوتاه آداب سفر از دیدگاه بارت و گرماس از مجموعه داستان طعم باروت. فصلنامه زبان و ادب فارسی، 14 (5).
گیلمت، لوسی. (1386). روایت‌شناسی ژرار ژنت (ترجمه محمد‌علی مسعودی). فصلنامه ادبی خوانش، 8.
لوته، یاکوب. (1386). مقدمه‌ای بر روایت در ادبیات و سینما (ترجمه امید نیک‌فرجام). تهران: مینوی خرد.
مک‌کاریک، ایرناریما. (1388). دانش‌نامه نظریه‌های ادبی معاصر(ترجمه مهران مهاجر). تهران: آگاه.
نجومیان، امیرعلی. (1390). نظریه‌های روایت. جزوه کلاسی. شهر کتاب.
یعقوبی، رویا. (1391). روایت‌شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان بر اساس نظریات ژرار ژنت. پژوهشنامه فرهنگ و ادب، 13 (8).
Griffin, L. (1993). Narrative, Event Structure Analysis and CausalInterpretation In Historical Sociology. American Journal of Sociology, Vol. 95-98, pp. 1094-1133.
Mcquillan, M. (2002).The Narrative Reader. London and New York: Routledge.
Thompson, E. (1978). The Poverty Of Theory And Other Essays. London: Merlin.