نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای پژوهش هنر، عضو هیت علمی دانشگاه صدا و سیما

2 دکترای فیلم، تئاتر و ارتباطات،استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سال‌های اخیر، برخی متفکران با رویکردی بینارشته‌ای، با پیوند میان دستاوردهای روایت‌شناسی، اسطوره‌شناسی و روان‌شناسی، زمینه‌های تازه‌ای را برای مطالعات فیلم فراهم آورده‌اند. روایت‌ها، عموماً بیانگر گونه‌ای نگرش به جهان و چگونگی ادراک آن به شمار می‌روند. در این میان، روایت‌های اسطوره‌ای به واسطه ارائه الگوهایی پربسامد و پایدار از تجارب بشری، اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. اسطوره‌ قهرمان، متداول‌ترین و مأنوس‌ترین اسطوره در جهان امروز به شمار می‌رود و از همین روست که تأثیری عمیق بر طراحی ساختار نظام‌های دراماتیک دارد. هدف اصلی این مقاله، واکاوی ساختار روایت اسطوره‌ای در نظام دراماتیک فیلم‌های حماسی بر اساس الگوی سفر قهرمان است. برای این منظور، با استناد به مطالعه‌ ویلیام ایندیک، ضمن تحلیل روایت‌شناختی فیلم سینمایی دلاور (1995) به کارگردانی مل‌گیبسون و بازخوانی مراحل مختلف سفر قهرمان، به بررسی چگونگی کاربرد این الگو در طراحی ساختار دراماتیک فیلم‌های حماسی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Structure of Epic Movies Using Hero Journey Pattern

نویسندگان [English]

  • Mas'uood Naqqashzadeh 1
  • Seyyed Mostafa Mokhtabad 2

1 assistant prof. in art research, IRIB Uni.

2 full prof. in film, theatre and communication, Tarbiat Modares Uni.

چکیده [English]

In recent years, certain scholars have employed an inter-disciplinary approach to tie the achievements by such diverse fields as narratology, mythology and psychology, and by doing this, they have provided us with fresh fields regarding film studies. Narratives are generally indicative of our attitudes towards the world and the way we perceive it. Meanwhile, mythical narratives are of a special significance due to their capacity to offer frequent and consistent patterns about human experiences. The myth of hero is considered the most common and well-known myth around the globe, and that's why it has a deep impact on the structure of dramatic schemes. Using the pattern of the journey of hero, the present article aims to discover the structure of mythical narratives in the dramatic scheme of epic movies. It draws upon a research carried out by William Indick to analyze the movie "Braveheart" (1995) by Mel Gibson, explaining the way this pattern could be used to design the dramatic scheme of epic movies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative
  • myth
  • The Journey of the Hero
  • Epic Movie
  • Brave heart
الیاده، میرچا. (1391). اسطوره و واقعیت (ترجمه مانی صالحی علامه). تهران: کتاب پارسه.
کمپل، جوزف. (1387). قهرمان هزار چهره (ترجمه شادی خسرو‌پناه). مشهد: گل آفتاب.
کمپل، جوزف. (1388). قدرت اسطوره (ترجمه عباس مخبر). تهران: مرکز.
ووگلر، کریستوفر. (1387). سفر نویسنده(ترجمه محمد گذرآبادی). تهران: مینوی خرد.
یونگ، کارل گوستاو و همکاران. (1352).انسان و سمبول‌هایش (ترجمه ابوطالب صارمی). تهران: امیر‌کبیر.
یونگ، کارل گوستاو. (1387). روح و زندگی (ترجمه لطیف صدقیانی). تهران: جامی.
Booker, C. (2011). The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories. New York: Continuum International Publishing Group.
Indick,W. (2004). Classical Heroes in Modern Movies: Mythological Patterns of the Superhero. Journal of Media Psychology,Vol. 9, No.3.
Pearson, C.S. (1998). The Hero Within: Six Archetypes We Live By. New York: Harper Collins.
Schalkwyk, V. (2004). Horisonmites: Mites oor die Moontlike in Kontemporêre Verhalende Teskste Van Suid-Afrika en die Nederlandse Taalgebied. Berlin: Potchefstroom.