نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای زبان‌شناسی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

مقاله حاضر می‌کوشد تا گفتمان سیاست اقتصاد مقاومتی را با استناد به بیانات مقام معظم رهبری توصیف و تبیین کند. از این رو، پس از توصیف بیانات معظم‌له در خصوص سیاست اقتصاد مقاومتی، پیکره‌ای الکترونیکی از بیانات ایشان در جلسه تبیین سیاست اقتصاد مقاومتی تهیه شد و سپس عبارات و واژه‌های پربسامد در این پیکره با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان پیکره بنیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تلفیق روش‌های کمّی و کیفی در غالب رویکرد تحلیل گفتمان پیکره ‌‌بنیاد، کاربردی کردن مباحث نظری زبان‌شناسی و پل زدن میان زبان‌شناسی و علوم سیاسی از اهمیت‌های پژوهش حاضر است. نتایج مقاله حاضر نشان می‌دهد که ایشان در تبیین گفتمان سیاست اقتصاد مقاومتی توجه زیادی به استقلال اقتصاد کشور از منابع فسیلی، بویژه نفت و گاز و همچنین حمایت از تولیدات داخلی دارند. از دیدگاه مقام معظم رهبری، تکیه بر نقش مردم در انجام فعالیت‌های اقتصادی حائز اهمیت بسیار است؛ زیرا موجب می‌شود از تمام استعداد‌ها و ظرفیت‌های داخلی به منظور تولید ثروت و دستیابی به قدرت و امنیت اقتصادی کشور استفاده شود. فرهنگ‌سازی در استفاده از منابع فسیلی، آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها از سیاست‌هایی هستند که می‌توانند مانع از اسراف و هدر رفت انرژی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corpus-based Discourse Analysis of Resistive Economy Policy in the Supreme Leader's View

نویسندگان [English]

  • Saman Sameni 1
  • Shahram Modarres Khiyabani 2

1 general languages

2 assistant prof. in general languages, Azad Uni.

چکیده [English]

The present article aims to explain resistive economy policy in the discourse of Iranian leadership. An electronic corpus containing the supreme leader' statements on the nature of resistive economy was collected and consequently studied using corpus-based discourse analysis. This study is important in that it has combined qualitative and quantitative research methods in form of corpus-based discourse analysis and made the theoretical linguistic discussions practical, bridging linguistics with political sciences. Findings indicate that the leader in explaining resistive economy policy has paid much attention to the independence of the country's economy from fossil resources, particularly oil and gas, and supported domestic production. In leader's view, stress over people's role in doing economic activities is very important, because it provides the opportunity to use all domestic talents and capacities for making money and achieving economic power and security. Public teaching on how to use fossil resources, freeing the price of energy as well as enforcing subsidy policy are among policies possibly preventing the waste of energy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corpus-based Discourse Analysis
  • Linguistic Corpus
  • Resistive Economy
  • Power and Security
آقاگل‌زاده، فردوس. (1390). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19/9/1369.          
بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار اعضای شورای نگهبان، 24/10/1382.
بیانات مقام معظم رهبری، در جمع مدیران و کارکنان صداوسیما، 28/2/1383.
بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشور، 16/6/1389.
بیانات مقام معظم رهبری، در حرم رضوی، 1/1/1391.
بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان، 8/5/1391.
بیانات مقام معظم رهبری، در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 20 /12/1392.
بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار اقشار مختلف مردم بویژه مردم استان ایلام، 23/2/1393.
تاجیک، محمدرضا. (1377). متن، وانموده و تحلیل گفتمان. مجله گفتمان، 1 (1).
تراب‌زاده جهرمی، محمدصادق؛ سجادیه، سید‌علی ‌رضا و سمیعی نسب، مصطفی. (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 10 (32).
سامنی، سامان. (1393). تحلیل پیکره بنیاد گفتمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره رد یا تأیید صلاحیت وزرای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان دولت یازدهم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
سامنی، سامان و مدرس خیابانی، شهرام. (1393). تحلیل پیکره‌یار پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی. سومین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، صص 226-207.
سلیمانی، محمد. (1391).شش ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی. فصلنامه اقتصاد: نامه اتاق بازرگانی، شماره 535.
یارمحمدی، لطف‌الله و خسروی‌نیا، مجید. (1382). شیوه‌ای در تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه‌های فکری اجتماعی. فصلنامه فرهنگ،42.
 Baker, P. (2006). Using Corpora in Discourse Analysis. London: Continuum.
 Baker, P. (2009). Contemporary Corpus Linguistics. London: Continuum. from: Linguistics for Teachers. http:// www. press.Umich.edu/title  Detail Desc.do? id=3711534, Michigan, ELT.
Dash, N. S. (2005). Corpus Linguistics and Language Technology: with Reference to Indian Language. New Delhi: Mital publication.
McEnery, T. & Wilson. A. (2003). Corpus Linguistics. 2nd Edition. Edinburgh University Press Ltd.
Rahimi, F. & Riasati, M. (2011). Critical Discourse Analysis: Scrutinizing Ideologically- Driven Discourses. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1, No. 16, pp. 107-112.
Scott, M. & Tribble, C. (2006). Textual Patterns Key? Words and Corpus Analysis in Language Education. John Benjamin Publishing Company.
Stubbs, M. ( 1983). Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Oxford: Basil Blackwell.
Wodak, R. & Chilton, P. (2005). A New Agenda in Critical Discourse Analysis: Theory, Morphology and Interdisciplinary. John Benjamins Publishing.
 Zhu, X.G. (2011). A New Perspective of  Language Study: Critical Linguistics, Northwest Normal University, China, Vol. 9, No. 11, pp. 679-689.