نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد قوچان

2 کارشناس ‌ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد تربت جام

3 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی شبکه‌های اجتماعی که زمان چندانی هم از پیدایش آنها نمی‌گذرد، موضوع مورد علاقه بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم ارتباطات اجتماعی است. کاربرد این شبکه‌های نوظهور در طیف وسیعی از روابط شخصی گرفته تا روابط جهانی، این پدیده را تبدیل به یک سوژه تمام عیار در پژوهش‌های اجتماعی و رسانه‌ای کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9 مشهد و عوامل مؤثر بر آن بوده است. روش پژوهش، توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9 مشهد تشکیل می‌دهند و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. یافته‌های پژوهش نشان داد، 3/55درصد دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد در حد کمی ‌از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهایی چون تنوع و گستردگی، میزان اعتماد، اطلاع‌رسانی و ارتباط آسان، جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Social Networks’ Type and Extent of Usage A Case Study of Mash’had’s Azad University Students

نویسندگان [English]

  • Golsoom Khodayari 1
  • Fatemeh Daneshvar Hoseini 2
  • Hamideh Saeedi 3

1 communication

2 communication

3 sociology

چکیده [English]

The study of emerging social networks is an appealing topic for students and researchers majoring social communications sciences. The wide range of these community networks’ applications, from interpersonal to global relationships, has made them a tempting subject matter for media and community researches. Based on a survey carried out through descriptive methodology, the present paper aims to study the type and extent of usages Azad University students make from virtual social networks. Subjects of the study consisted of students from Mash’had Azad University, District 9. The data were gathered through a researcher-made questionnaire. The findings indicate that 55.3 percent of the students made little use of virtual social networks. There was a significant relationship between such indicators as diversity, level of trust, informing, easy access, gender, major and the level of using virtual social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Diversity
  • Trust
  • access
اسلوین، جیمز. (1380). اینترنت و جامعه(ترجمه عباس گیلوری و علی رادباوه). تهران: کتابدار.
اکبری‌تبار، علی‌اکبر. (1390). بررسی تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
پوری، احسان. (1389). بررسی نقش و تأثیر فیس‌بوک بر شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان امور رسانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد تهران مرکز.
جلیلیان، حسین. (1385). بررسی بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی. بازیابی شده:
http://www.marketingarticles.ir
جیمز دارنلی، جان‌فدر. (1384). جهان شبکه‌ای؛ درآمدی بر نظریه و عمل در باب جامعه اطلاعاتی (ترجمه نسرین امین‌دهقان و مهدی حمامی). تهران: چاپار.
حکیمی، رویا. (1389). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر هویت. مجله جهانی رسانه، 11.
دالگرن، پیتر. (1385). تلویزیون و گستره عمومی؛ جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی (ترجمه مهدی شفقی). تهران: سروش.
دوران، بهزاد. (1383). فضای سایبرنتیک و هویت مجازی. پایان‌نامه دکترای جامعه‌شناسی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
رابینز، استیفن. (1382). مبانی رفتار سازمانی (ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی). تهران: ترمه.
رجبی‌، زهره. (1389). بررسی بازنمایی گرایش‌های سیاسی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی مطالعه موردی فیس‌بوک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
کاستلز، مانوئل. (1384). گفتگوهایی با مانوئل کاستلز (ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی). تهران: نی.
کوثری، مسعود. (1386). جهان فرهنگی کاربران ایرانی (گزارش پژوهشی). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ادبیات.
مک لوهان، مارشال. (1377). برای درک رسانه‌ها (ترجمه سعید آذری). تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیما.
منتظرقائم، مهدی. (1381). امنیت در فضای مجازی.تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبیات.
مهدی‌زاده، شراره. (1388). بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 5 (17).
میرمحمد صادقی، میلاد. (1391). تحلیل شبکه‌های اجتماعی با Nodexl. تهران: کیان.
نصرتی، محمد. (1391). جشن جهانی شبکه‌های اجتماعی. روزنامه اعتماد، 2431، ص 9.
نورمحمدی، مرتضی. (1390). نقش شبکه‌های مجازی در انقلاب تونس.نشریه علمی ـ ترویجی وسایل ارتباط‌جمعی رسانه، 22، (4 و3).
هابرماس، یورگن. (1383). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی (ترجمه جمال محمدی). تهران: افکار.
هابرماس، یورگن. (1385). جهانی شدن و آینده دموکراسی (ترجمه کمال پولادی). تهران، مرکز.
ویکری، برایان و ویکری، الینا. (1380). علم اطلاع‌رسانی در نظر و عمل (ترجمه عبدالحسین فرج‌پهلو). مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
Miller, H .(1995). The Presentation of Self in the Electronic Life, Nottingham: Trent University.
Rhengold, H. (1993). Daily Life in Cybespace, The Virtual Communicanity: Homesteading of The Electronic Frontier.
Turkle, S. (1995). Life on Screen: Identity in The Age of The Internet New York: Simon and Schuster.
Turkle, S. (1996). Who Are We. In Trend David (ed). (2001). Reading Digital Culture, Oxford: Black Well.