نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تاریخ هنر و فلسفه، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی نمایش، دانشگاه صد‌او‌سیما

3 دکترای نمایش، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بازشناسی معیارها و مبانی اجرای متناسب با نوع رسانه (رادیو یا تلویزیون) از خلال شواهد تجربی منتج از پیمایش سطح عملکرد مجریان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری متشکل از 15 نفر از گویندگان باسابقه رادیو و تلویزیون می‌باشند. از آنجا که بخش عمده‌ای از میزان اثرگذاری یک برنامه تلویزیونی زنده، به نحوه ارتباط پویای مجریان با مخاطبان آنها وابسته است، می‌توان نتایج حاصل از این پژوهش را درآمدی بر ضرورت بازنگری در روند انتخاب مجریان رادیو برای برنامه‌های تلویزیونی تلقی کرد. این پژوهش به شیوه پیمایشی انجام پذیرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین ضعف‌های فاحش در سطح عملکرد مجریان رادیو، به این شیوه قابل تفکیک است: نبود تنوع در ارائه مطالب، پرحرفی رادیویی در برنامه زنده تلویزیونی، اطلاع‌رسانی ناتمام و ضعف در کنترل رابطه پویا با مخاطب رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Assessment of Radio Presenters in TV Live Programs

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Fahimifar 1
  • Maryam Seyyed Ghafuri 2
  • Mohammad Jafar Yusefiyan Kenari 3

1 assistant prof. in art history & philosophy, Tarbiat Modarres Uni.

2 drama production

3 assistant prof. in drama, Tarbiat Modarres Uni.

چکیده [English]

The present study aims to examine the criteria and principles of presenting in radio and television, based on experimental evidence gained from a survey on IRIB presenters’ performance. Since much of a live TV program effectiveness hangs on the presenter, one could consider the findings of this research as an introduction to studies on the way radio presenters are chosen and trained. The findings of this survey-based research are indicative of certain weaknesses in radio presenters’ performance: lack of diversity in subjects; being talkative in live programs; defective informing; mismanaging the relationship with audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Live Performance
  • Iran Television
  • Radio Presenting
  • Technique and Skill
آلبر، پیر و تودسک، آندره ژان. (1368). تاریخچه رادیو و تلویزیون (ترجمه جمشید ارجمند). تهران: انقلاب اسلامی.
ارجمند، محمدحسین. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش برنامه‌سازان رادیو به شیوه ارتباط با مخاطب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه صداوسیما.
اسلین، مارتین. (1375). دنیای درام (نشانه‌‌شناسی تئاتر، سینما و تلویزیون) (ترجمه محمد شبها). تهران: فارابی.
بارنلوند، دین. (1374). ژورنال ارتباطات (ترجمه محمد طلوع). تهران: فرهنگ رسانه.
حکیم آرا، محمدعلی. (1388). روان‌شناسی رسانه: مباحث نظری در پژوهش رسانه. تهران: دانشگاه صدا‌و‌سیما.
خجسته، حسن. (1381). درآمدی بر جامعه‌شناسی رادیو. تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.
فرهنگی، علی‌اکبر. (1374). ارتباطات انسانی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
فلمینگ، کارول. (1384) دستینه رادیو (ترجمه ناصر بلیغ). تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.
کازنو، ژان. (1364). قدرت تلویزیون (ترجمه علی اسدی). تهران: امیرکبیر.
کنتریل، هربرت و آلپورت، جورج. (1373). روانشناسی رادیو. تهران: اداره‌ کل تحقیق و توسعه ‌صدا (بی‌تا).
مک‌لوهان، هربرت مارشال. (1377). برای درک رسانه‌ها (ترجمه سعید آذری). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
هیرش، نیوکام. (1381). تلویزیون و گفتگوی فرهنگی (ترجمه فاطمه کرمعلی). تهران: اداره کل پژوهش‌های صدا‌و‌سیما.
Bart, R. (1974). Power & A Basic View. London: hill & wang, pub.
Berlo, D. (1960). Process of Communication. NewYork: west wood, pub.
Collins Thesaurus, A-Z Dictionary. L.P. (n.d).
Evans, E. (1977). Radio: A Guide to Brodcasting Techniques. London: Barrire & Jendins.
Fiske, J. (1990). An Introduction to Communication Studies. London: Routhledge, Second ed.
Lock, J. (2005). The Transmossion Model of Communication A mist Before our Eyes. On the Philosophy of Communication. USA: Thomson Pub.