نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشیار دانشگاه هنر

2 دکترای زبان‌شناسی همگانی، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیما

چکیده

در دنیای امروز رسانه‌ها به سریع ترین منابع اطلاعاتی تبدیل شده‌اند و مخاطبان برای اطلاع از رخدادهای جهان به آنها وابسته‌اند. از میان انواع رسانه، تلویزیون کارکردهای مختلفی دارد و شبکه‌های خبری تلویزیونی با مخاطبان بسیار، یکی از مؤلفه های مهم قدرت در عرصه بین المللی و ملی محسوب می شوند. عملکرد تلویزیون به عنوان یک نظام نشانه ای، حاصل تعامل بین نظام-های نشانه ای متفاوت است. در پژوهش حاضر تلاش شده است سطوح معنی‌ساز در خبر تلویزیونی بررسی شوند. از این ‌رو، ضمن بررسی خبرهای چهار شبکه تلویزیونی (فرانس24، شبکه بین المللی خبر، شبکه یک و شبکه دو) طی یک دوره سه‌ماهه، سعی شده است با استفاده از روش نشانه‌شناسی و رویکرد نشانه شناسی لایه ای، رمزگان‌های دخیل در تولید متن خبر تلویزیونی به ‌عنوان یک نظام نشانه‌ای که از تعامل نظام‌های نشانه‌ای متعدد حاصل شده است، مطالعه شوند. برای این منظور، سه سطح معنی ساز کلام، تصویر و نوشتار به‌عنوان رمزگان‌های دخیل در معنی‌سازی در اخبار این شبکه‌ها و نحوه کاربرد نشانه‌های زبانی و غیرزبانی در آنها، بررسی و الگوی نشانه‌شناسی لایه‌ای برای متن خبر تلویزیونی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semiotics of Television News

نویسندگان [English]

  • Farzan Sojoodi 1
  • Fatemeh Azimifard 2

1 assistant prof. in general linguistics, art Uni.

2 assistant prof. in general linguistics

چکیده [English]

Nowadays media have become the fastest source of disseminating information and audiences hang on them for being informed of the world developments. Television, among other forms of media, has various functions, and television news networks with their huge audiences are one of the significant components of power in national and international arena. The performance of television as a sign system is the result of interaction between different sign systems. The present research aims to examine various levels of meaning construction in television news. Thus, news from four different channels, i.e. France 24, IRINN, Channel One and Channel Two, during a four-month period was examined through semiotics and layered semiology and then, signs and codes involved in production of news for television as a sign system were constructed through interaction among various sign systems. This research was carried out at three levels of speech, image and word as codes involved in meaning construction in news. The way lingual and non-lingual signs were applied in news is also discussed in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • codes
  • Television News
  • Textual Layers of News
  • layered semiotics
آسابرگر، آرتور. (1379). روش­های تحلیل رسانه­ها (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
آقاگل­زاده، فردوس. (1385). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: شرکت علمی و فرهنگی با همکاری دانشکده­ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
پریدمور، جف. (1383). الفبای کار در رسانه­ها (ترجمهبیتا غفاری). تهران: مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ اول.
خجسته، حسن. (1381). درآمدی بر جامعه­شناسی رادیو. تهران: تحقیق و توسعه صدا.
دانسی، مارسل. (1387). نشانه­شناسی رسانه­ها (ترجمه گودرز میرانی و بهزاد دوران). تهران: آنیسه­نما و چاپار.
سارلی، ناصرقلی. (1388). آسیب­شناسی کاربرد زبان در تبلیغات بازرگانی رادیو. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
ساسانی، فرهاد. (1389). معناکاوی: به­سوی نشانه­شناسی اجتماعی. تهران: علم.
سجودی، فرزان. (1379). درآمدی بر نشانه­شناسی تلویزیون. سروش. تهران: 1026.
سجودی، فرزان. (1382). نشانه­شناسی لایه­ای. پایان‌نامه دوره دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
سجودی، فرزان. (1384). جامعه­شناسی زبان و مسئله زبان رادیو در زبان رسانه (به کوشش محمد پروری). تهران: تحقیق و توسعه صدا.
سجودی، فرزان. (1387). نشانه­شناسی کاربردی. تهران: علم.
سروی زرگر، محمد. (1388). تحلیل نشانه­شناختی الگوی مصرف در آگهی­های بازگانی. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
صفوی، کورش. (1379). درآمدی بر معنی­شناسی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
عباسی، حجت­اله. (1383). گفتمان خبر در رادیو و تلویزیون. در مجموعه مقالات بایسته­های خبر. تهران: آموزش معاونت سیاسی سازمان صداوسیما.
عباسی، حجت­اله. (1388). خبر تلویزیونی. تهران: دانشکده صداوسیما.
فرخ­نژاد، رضا. (1385). نظام نشانه­های زبان­شناختی در برنامه­های نمایشی تلویزیون. فصلنامه ­پژوهش و سنجش، 47.
گروسین، ریچارد و بولتر، جی دیوید. (1388). منطق تحول رسانه­ای (ترجمه­ رحیم قاسمیان). تهران: مهرنیوشا با همکاری دانشکده صداوسیما.
محمدی­مهر، غلامرضا. (1381). شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی در اخبار تلویزیون. نشریه افکار عمومی، 23.
مسعودی، امیر. (1382). مبانی خبرنویسی. تهران:  اداره کل آموزش صداوسیما.
معتمدنژاد، کاظم و منصفی، ابوالقاسم. (1368). روزنامه­نگاری. تهران: سپهر.
میرفخرایی، تژا. (1385). مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
نامور، زهرا. (1385). تبلیغات رادیویی از دیدگاه نشانه­شناسی. فصلنامه پژوهش و سنجش، 47.
Bardin, L. (1979). Le Texte et L'image. In: Communication et Langage. N. 26, pp. 98-112.
Chandler, D. ([2002]­2007). Semiotics, The Basics. London: Routledge.
Cotter, C. (2010). News Talk, Investigating the Language of Journalism. Cambridge: University Press.
Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman.
Fiske, J. & Hartley, J. ([1978] 1992). Reading Television. London: Routledge.
Halliday, M.A.K. (2009). Halliday The Essential. Edited by Professor Jonathan J. Webster, Continuum.
Van Dijk, T.A. (1998). Opinions and Ideologies in the Press In Approaches to Media Discourse. Edited by Allan Bell and Peter Garrett.