نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی، پژوهشگر مرکز صداوسیمای استان اصفهان

چکیده

هدف از مقاله حاضر، مطالعه مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیمای شبکه اصفهان در بهار93 است. از میان بخش‌های مختلف مورد تأکید در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست «مدیریت مصرف» به لحاظ نیاز به فرهنگ‌سازی و برخورداری از رابطه دوسویه با سیاست‌‌های «تقویت فرهنگ مقاومت در بین آحاد جامعه» و «تبدیل اقتصاد مقاومتی به گفتمان فراگیر و رایج ملی» به عنوان مطالعه موردی در این پژوهش بررسی می‌شود. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و روش مورد استفاده تحلیل محتوای کیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش 1964 تبلیغ بازرگانی را شامل می‌شود که با تمام‌شماری، محتوای تمامی آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. واحد تحلیل در انجام این پژوهش «هر یک از پیام‌های بازرگانی» به صورت جداگانه بوده است. یافته‌ها بیانگر این است که تبلیغات بازرگانی استانی پخش شده از سیمای شبکه اصفهان به غیر از مؤلفه کالاها و خدمات صرفاً ایرانی، در ارائه الگوهای رفتاری مدیریت مصرف به مخاطبان، کمتر با الزامات اقتصاد مقاومتی همسو بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Resistive Economy in Isfahan Television Commercials Case study: Components of Consumption Management

نویسنده [English]

  • Maryam Hayek

political sciences

چکیده [English]

This paper aims to study the components of "resistive economy" in commercials broadcast on Isfahan local TV channel in spring 1393 (Iranian Calendar). From among all elements constituting "resistive economy", only "consumption management" was chosen for the purpose of this study; this component was examined as a case study in terms of the following factors: necessity of related culture promotion; reinforcing resistive culture in the society; turning resistive economy into a dominant national discourse. This qualitative research was carried out through qualitative content analysis, and the population consisted of 1964 commercials, examined by complete enumeration. The unit of analysis was individual ads. The findings indicate that the local TV commercials were slightly consistent with the "resistive economy" requirements, except for made-in-Iran goods and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Commercials
  • Culture of Resistance
  • Consumption Management
اسمی، رضا؛ سعدی‌پور، اسماعیل و اسدزاده، حسن. (1389).رابطه تماشای آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوان تهرانی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17(61).
بیانات مقام معظم رهبری، دیدار با کارگزاران نظام،16/ 4/1393.
بیانات مقام معظم رهبری، دیدار با مردم استان ایلام،23/2 /1393.
پوراحمدی، حسین. (1389). رویکردهای اقتصادی به ضرورت تغییر الگوی تولید و مصرف با تأکید بر نقش رسانه. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17 (61).
پیغامی، عادل. (1391).10 نکته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی. بازیابی‌شده از: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای.
خوانچه سپهر، شیرزاد و ناصری، عرفان. (1389). نقش بازنمایی رسانه‌ای الگوهای مصرف در شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای مصرفی مخاطبان. فصلنامهپژوهش‌های ارتباطی، 17 (61).
رسولی، محمدرضا. (1381). بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
سروی زرگر، محمد. (1389). مصرف در آگهی‌های تجاری: یک تحلیل نشانه‌شناختی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17 (61).
سیف، اله‌مراد. (1391). الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری). مجله آفاق امنیت، 5 (16).
عبداللهیان، حمید و حسنی، حسین. (1391). نحوه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های تلویزیونی در ایران. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1 (1).
غلامرضایی، علی‌اصغر. (1389). مبانی مصرف‌گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسلام با تأکید بر رسانه ملی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17 (61).
کریپندورف، کلوس. (1383). تحلیل‌محتوا مبانی روش‌شناسی(ترجمه هوشنگ نایبی). تهران: نی.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1391). نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
نیرومند، لیلا. (1391). میزان تأثیر‌‌گذاری تبلیغات تجاری تلویزیون بر مصرف‌گرایی مخاطبان. فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، 7 (16).
Wasim, A.; Rashid, S.; RanaUmair, A. & Moeed, A. (2013). Impact of Television Advertisement Exposure and Parental Controlon on Purchase Request: A Study of Urban Children in Central Punjab, Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 3, No. 10. pp. 361-368.