نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

رشد سواد اینترنتی مردم از یک‌سو و فراگیر شدن ابزارهای تولید و توزیع محتوا از سوی دیگر، موجب رشد رسانه های اجتماعی و تولیدات مردمی شده است. از‌جمله اثرات رسانه‌ های اجتماعی بر شبکه‌های خبری، بازنگری و تحول در خبرنگاری سنتی است. بر این ‌اساس، پژوهش حاضر با استفاده از مطالعه موردی اکتشافی، ضمن بررسی چگونگی تأثیر رسانه‎های اجتماعی بر مبانی خبرنگاری بی بی سی از نگاه ساختاری، ارزش‌ها، هنجارها و هویت حرفه‎ای، راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت آنها ارائه داده است.نتایج بررسی‌ ها نشان‌دهنده آن است که بی بی سی  به منظور حفظ خبرنگاری حرفه‎ای و ایجاد موازنه بین سرعت و دقت در خبر، ساختاری متمرکز برای تأمین منابع خبری از شبکه‎های اجتماعی و در عین حال، ارزیابی و فیلتر کردن محتوای مخاطبان، با عنوان «قطب تولیدات مردمی» ایجاد کرده است. همچنین آموزش کارکنان حوزه خبر از یک‌سو و توانمندسازی مخاطبان در تولید محتوااز سوی دیگر، بیانگر نگرش بی‎بی‎سی به استفاده از ظرفیت شبکه‎های اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How to Use Social Networks' User-Produced Content in News A Case Study of the BBC

نویسنده [English]

  • Maliheh Ismailiyan

future study

چکیده [English]

People's Enhanced literacy on the Internet on the one hand, and the development of production and distribution channels on the other, has brought about the increasing growth of social networks and user-produced contents. Among the social networks' effects on news channels, one could refer to transformation of traditional journalism and the way these media channels produce and air news across the world. The present exploratory case study aims to take a structural and professional look at the effects of social media on principles of journalism in the BBC, and presents their implications in the IRIB. The findings indicate that to preserve professionalism in journalism and maintain balance between speed and accuracy in news, the BBC has created a focused structure, i.e. "user-created contents pole", for purveying news sources from social networks, while developing a mechanism for evaluating and filtering such contents. Furthermore, training news staff on the one hand, and empowering audiences to produce content on the other, is indicative of the BBC attitude towards employing social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the BBC
  • Social Media
  • User-created Content Pole
  • Networked Journalism

 

پایگاه اکتشاف آینده. (2008).گزارش آینده رسانه. بازیابی شده از:
www.futureexploration.net http://
حاجی‎محمدی، رقیه و بیچرانلو، عبدالله. (1393). رسانه‎های نوین و تحولات بین‎المللی. تهران: مرکز پژوهش‎های اسلامی صداوسیما.
کرسول، جان دبلیو. (1390). روشو طرح تحقیق کیفی: انتخاب از میان پنج رویکرد (ترجمه طهمورث حسنقلی‎پور و همکاران). تهران: نگاه دانش.
وحیدی مطلق. (1388).آینده رسانه­ها: بینش­ها و روندها. تهران: مرکز آینده‌پژوهی
علوم و فناوری دفاعی.
BBC News. (2011). Social Media Guidance.
BBC Trust and Charter Agreement. (2006). Retrieved From BBC.Co.UK.
BBC Trust. (2012). English Regions Social Media Strategies.
Bechmann, A. & Lomborg, S. (2013). Mapping Actor Roles in Social Media: Different Perspectives on Value Creation in Theories of User Participation. New Media & Society, Vol. 15, No. 5, pp.765-781.
Bruno, N. (2011). Tweet First, Verify Later? How Real-Time Information is Changing the Coverage of Worldwide Crisis Events. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
Deuze, M. (2003). The Web and its Journalisms: Considering the Consequences of Different Types of News Media Online. New Media & Society, Vol. 5, No. 2, pp. 203-230.
Fox, S.J. (2013). Experimenting With the Future of Journalism: Social Capital as a Desideratum for Networked Journalism Research. Ejournalist, Vol. 13, No. 1, pp. 1-19.‏
Harrison, J. (2010). User-Generated Content and Gatekeeping at the BBC hub. Journalism Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 243-256.
Henderson, J. (2007). Documents of Ordinariness–The BBC Video Nation Project. Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA-PGN, Vol. 1, No. 1.
Hermida, A. (2012). Social Journalism: Exploring How Social Media is Shaping Journalism. The Handbook of Global Online Journalism: pp. 309-328.
Siapera, E. & Veglis, A. (2012). The Handbook of Global Online Journalism, John Wiley & Sons.
Van der Haak, B., et al. (2012). The Future of Journalism: Networked Journalism. International Journal of Communication, Vol. 6, No. 16.
Wardle, C. & Williams, A. (2008). Ugc @ thebbc: Understanding its Impact Upon Contributors, Non-Contributors and BBC News, Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies.
Wardle, C. & Williams, A. (2010). Beyond User-Generated Content: a Production Study Examining the Ways in Which UGC is Used at the BBC. Media, Culture and Society, Vol. 32, No. 5, pp. 781-800.
Williams, A., et al. (2011). Have They Got News for Us? Audience Revolution or Business as Usual at the BBC?. Journalism Practice, Vol. 5, No. 1, pp. 85-99.