نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، استادیار دانشگاه صداوسیما

چکیده

نظریه‌ها ارکان اساسی علوم را تشکیل می‌دهند؛ چراکه بیشتر تفسیرها و تحلیل‌ها از پدیده‌های طبیعی و اجتماعی، در قالب نظریه‌‌ها صورت می‌گیرند. پژوهش حاضر با توجه به نقش نظریه در علوم، درصدد است تا با توجه به ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که انقلابی برگرفته از مکتب اسلام و اندیشه‌های دینی امام خمینی (ره) است، ضمن بیان ضرورت‌های نظریه‌پردازی بومی برای رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران، نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی را پیشنهاد کند. از آنجا که نظریه فطرت، پایه و اساس مکتب اسلام، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) است؛ به همین دلیل در این پژوهش ابعاد نظریه فطرت برای رسانه طراز انقلاب اسلامی تبیین شده است. از این رو، با بهره‌گیری از دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد فطرت، به نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی و در سطحی عام‌تر نظریه رسانه اسلامی می‌رسیم؛ نظریه‌ای که پشتوانه فلسفی آن با توجه به اندیشه‌های امام خمینی (ره) حکمت متعالیه، پشتوانه فقهی آن اصول فقه و هدف نهایی آن قرب الهی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theory of Human Innate Nature The Theory of Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Reza Vaezi

assistant prof. in political sciences of IRIB Uni.

چکیده [English]

Theories form the main pillars of sciences because most interpretations and analyses of natural and social phenomena are made through theories. The present study aims to introduce the theory of the style of Islamic Revolution based on the characteristics of Islamic Republic of Iran which stems from Islamic school of thought and Imam Khomeini’s religious ideas. This study mentions the necessities of local theorization for media in the Islamic Republic of Iran. Since the Theory of Human Innate Nature is the cornerstone of Islamic School of though and Imam Khomeini’s religious ideas, it is explained in its all dimensions. Thus, using Imam Khomeini’s viewpoint on innate nature of human being, we propose the theory of the style of Islamic Revolution and the theory of Islamic Media in general. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of Human Innate Nature
  • Islamic Revolution
  • media
  • Khomeini’s ideas
  • IRIB
آشنا، حسام‌الدین و رضی، حسین. (۱۳۷۶). بازنگری نظریه‌های هنجاری رسانه‌ها و ارائه دیدگاهی اسلامی. فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ۴.
اکبری، کمال. (1392). درآمدی بر ارتباطات و اطلاعات در اسلام. قم: دانشکده صداوسیما.
اکبری، کمال. (1393). تأملاتی دین و رسانه. قم: دانشکده صداوسیما.
باهنر، ناصر. (1388). سکولاریسم و روش‌شناسی‌های غالب در تحقیقات رسانه‌های جمعی. مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
بیانات مقام معظم رهبری، در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 23/2/79.
بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار اساتید دانشگاه‌ها، 13/4/94.
بیانات مقام معظم رهبری، در دیدار اساتید و دانشجویان کردستان، 27/2/88.
پور‌حسن، قاسم. (1390). دین و رسانه، مطالعات میان‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ. دوفصلنامه دین و رسانه، 1 (1)، صص 84-63.
ترکاشوند، علی‌اصغر. (1389). الگوی هنجاری رسانه ملی (از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران). تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
خجسته، حسن. (1388). طرح پیشنهادی الگوی هنجاری رسانه‌‌‌های جمهوری اسلامی. بازیابی شده:  http://www. khojasteh.ir/cv.asp                                  
خامنه‌ای، سیدعلی. (1380). فیض ولایت: بیانات در جمع علما. قم: بوستان کتاب.
خمینی، روح‌الله. (1358). صحیفه امام خمینی (ره). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
خمینی، روح‌الله. (1391). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
زنجانی، عمید. (1385). انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن. تهران: معارف
شفیعی‌فر، محمد. (1391). انقلاب اسلامی، زمینه‌ها و پیامدها. تهران: معارف.
فیاض، ابراهیم. (1386). منظری اسلامی ارتباطات و رسانه. مجموعه مقالات دین و رسانه. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
مولانا، سید‌حمید. (1371). جریان بین‌المللی ارتباطات (ترجمه یونس شکر‌خواه). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مولانا، سید‌حمید. (1371). گذر از نوگرایی (ترجمه یونس شکرخواه). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مولانا، سید‌حمید. (1382). الگوی مطبوعات و رسانه‌های اسلامی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
واعظی، احمد. (1381). جامعه دینی، جامعه مدنی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ویلیامز، کوین. (1386). درک تئوری رسانه (ترجمه رحیم قاسمیان). تهران: ساقی.
Mcluhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensive of Man.
New York: MC Grew-Hill.
Sibert, F.P. (1963). Four Theories of The Press, Urbana: University of  Lllinois Press.
Wallers, M. (1995). Globalization. London: Routledge.
Wallersstein, I. (1974). The Rise and Future Demise of World Capitalist System. Cambridge: Cambridge University Press.