نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از آنجا که بشر امروزی غرق در رسانه‌های جمعی است، شایسته است با در نظر گرفتن تأثیرات قدرتمند رسانه‌ها، دریابیم که آیا فراگیری و تراکم پیام‌های سلامت‌محور رسانه‌ای، می‌تواند بسترساز انتخاب نوعی سبک زندگی سلامت‌محور برای آحاد جامعه باشد؟ بدیهی است در عصر حاضر اتخاذ سبک زندگی سلامت‌محور به مردماین امکان را می‌دهد تا به عنوان اقدامی پیشگیرانه، بر سلامت خود کنترل و مراقبت بیشتری داشته باشند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیا‌‌‌‌م‌‌های سلا‌مت‌محور تولید شده در چهار رسانه (رادیو سلامت، تلویزیون، وب‌سایت سلامت‌‌نیوز و هفته‌نامه ‌سلامت) به تفکیک چهار بعد سلامت (جسمانی، اجتماعی، روانی و معنوی) و با نگاهی تطبیقی بررسی و تحلیل شده‌اند.نتایج به دست آمده در بازه زمانی مورد بررسی (در سال 1392) حاکی از آن است که در هر چهار رسانه مذکور، میزان پرداختن به بعد جسمانی سلامت در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن ابعاد «اجتماعی»، «روانی» و در نهایت بعد «معنوی» به ترتیب بیشترین فراوانی و مدت زمان را به خود اختصاص داده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Health Lifestyle in Mass Media Content Analysis of Health-related Contents Produced in Four Media (Health Radio, Television, Salamat-News Website, Health Weekly Magazine)

نویسندگان [English]

  • Reza Khashei 1
  • Mohammad Saeed Zokaei 2

1 Communication Sciences

2 Full prof. in Sociology, Allameh Tabataba'i Uni.

چکیده [English]

Since today’s man is immersed with mass media and given the powerful effect of media, it is necessary to find whether the ubiquity and density of media health-related messages could provide a ground for choosing a health-centered lifestyle or not? Needless to say, in the current era, adopting a health-centered lifestyle could give the people the option to take care of the health before-hand as a preventive measure. In this article, content analysis is used to analyze the health-centered messages produced Four Media (Health Radio, Television, Salamat-News Website, Health Weekly Magazine in terms of such health-related dimensions as physical, social, mental and spiritual. The findings indicate that in the selected period, (1392 Iranian calendar), in all the selected media outlets, the physical aspect is prioritized. Social aspect, mental aspect and finally spiritual aspect are orderly the other priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Lifestyle
  • Physical Health
  • mental health
  • social health
بابایی، نعمت‌الله. (1386). روش مؤثر در آگاه‌سازی رسانه‌ای در حوزه سلامت. فصلنامه پژوهش و سنجش، 14 (49).
ربر، آرتور. (1390). فرهنگ روان‌شناسی (توصیفی) (ترجمه یوسف کریمی و همکاران). تهران: رشد.
سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1381). نظریه‌­های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سولیوان، تام و همکاران. (1385) مفاهیم کلیدی ارتباطات (ترجمه میرحسن رئیس‌زاده). تهران: فصل ‌نو.
کیوان‌آرا، محمود. (1386). اصول و مبانی جامعه‌شناسی پزشکی. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی.
کیا، علی­اصغر و حسین­پور، جعفر. (1391). نقش رسانه‌­ها در توسعه سلامت و رفاه اجتماعی. فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه، 1 (2).
موحد، مجید؛ زنجری، نسیبه و صادقی، رسول. (1389). تعیین­ کننده‌­های اجتماعی ـ جمعیتی سبک زندگی ارتقا‌دهنده سلامت سالمندان. دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران،5 (10)، ص 81.
مهدی‌زاده، سید‌محمد. (1389). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
میرزایی، محمد و کردزنگنه، جعفر. (1389). تفاوت­های جنسی و سنی سبک زندگی سلامت­محور در شهر تهران. دوفصلنامه نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 5 (10)، ص 128.
نابی، رابین. ال و بث ‌اولیور، ماری. (1393). فرایندها و تأثیرات رسانه‌­ها (ترجمه سید‌محمد مهدی‌زاده). تهران: سروش.
نصراللهی، اکبر و توانا، لادن. (1394). بررسی تطبیقی دیدگاه‌های کارشناسان و مدیران آبفای ایران با پوشش اخبار آب در شبکه­‌های 1 و 5 سیما. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 22 (82)، ص 94.
نقشه جامع علمی سلامت. (1389). شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته تخصصی سلامت و علوم زیستی. سند منتشر نشده. بازیابی شده: وب‌سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
Cockerham, W. C. (2013). Medical Socioligy on The Move; New Direction In Theory,Springer Dordrecht Heidelberg. New York, London, Pp.127-154.
Cokerham, W. C. & Ritchey, F. (1997). Dictionary of Medical Sociology, Greenwood, Press, London.
Nandy, B.R. & Nandy, S. (1997). Health Education By Virtue of its Mission is Certered Around Mass Media and Communication Implications For Professional Preparation. Jounrnal of Health Education, Vol. 28.