نوع مقاله : شبکه اجتماعی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکترای روان‌شناسی و علوم تربیتی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شبکه‌های اجتماعی مجازی با توجه به ساختار نوین ارتباطی‌خود تبدیل به بخشی عمده از زندگی روزمره مردم ایران شده‌اند. نحوه عمل افراد در زندگی روزمره و روش‌هایی که از طریق ارتباط با دیگران به‌کار می‌برند تا زندگی خود را در شبکه‌های اجتماعی مجازی معنادار می‌کنند، موضوع مقاله حاضر است که با هدف فهم مؤلفه‌های فرهنگ و زندگی روزمره این شبکه‌ها و ارتباط احتمالی آن با مؤلفه‌های عضویت کاربران در فیس‌بوک نوشته شده است. برای رسیدن به این هدف، از روش کیفی مردم‌نگاری مجازی، در میدان مطالعه‌ای متشکل از 300 کاربر شبکه اجتماعی فیس‌بوک استفاده شد و جمع‌آوری داده‌های آن از طریق مشارکت، مشاهده آنلاین و مصاحبه‌های عمیق و نیمه عمیق صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه‌های زندگی روزمره و فرهنگ کاربران عبارت‌اند از: نمایش و اجرا، کثرت و ترس از گم‌شدن، روایت معمولی به جاری روایت رسمی، حساسیت‌زدایی از تابوها و در معرض دید قرار دادن حرفه و هنر. این مؤلفه‌ها درواقع، نمایی از زندگی روزمره کاربران ایرانی و فرهنگ معمول حاکم بر فضای فیس‌بوک هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Culture and Daily Life in Social Networks A Case Study of Facebook

نویسندگان [English]

  • Ghazal Bibak-Abadi 1
  • Mohammad Soltanifar 2
  • Ali Delavar 3

1 Communication Sciences, Azad Uni.

2 Associate Prof. in Communication Sciences, Azad Uni.

3 Full Prof. in Psychology, Allameh Tabataba'i Uni.

چکیده [English]

Given their modern communicational structure, virtual social networks have become a part of Iranians' everyday life. The present paper examines individuals' actions in everyday life and their methods of communicating with others in order to make their life meaningful in social media. It aims to shed lights on the components of culture and daily life governing these networks and their possible relationship with the components of the individuals being members of Facebook. This study uses the qualitative method of virtual ethnography to examine a population of 300 Facebook users. Data were collected through users' participation, online observation and deep interviews. According to the research findings, the components of culture and daily life of social networks’ users are as follows: demonstration and implementation, pluralism and fear of being lost, informal narrative as an alternative to formal narrative, desensitization of taboos and exposing profession and art. These components are in fact a view of Iranian users' daily life and the common culture governing Facebook.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Daily Life
  • Social networks
  • Virtual Ethnography
افتاده، جواد. (1392). ویژگی‌ها و الگوهای رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی: تحلیل شبکه توییتر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بشیر، حسین و افراسیابی، محمدصادق. (1391). تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 5 (1).
بنت، اندی. (1386).  فرهنگ و زندگی روزمره (ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان). تهران: اختران.
بیچرانلو، عبدالله و همکاران. (1394). بازنمایی حریم خصوصی در رسانه‌های اجتماعی: مردم‌نگاری کاربران ایرانی فیس‌بوک، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 1.
جنکینز، ریچارد. (1381). هویت اجتماعی (ترجمه تورج یار‌احمدی). تهران: شیرازه.
روجک، کریس. (1390). مطالعات فرهنگی (ترجمه پرویز علوی). تهران: ثانیه.
زندوکیلی، سارا. (1390). تحلیل کارکردهای عکس‌های شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد عکاسی، دانشگاه تهران.
 
طالبیان، حامد. (1390). اینترنت، فرهنگ و زندگی روزمره دانشجویی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی‌شریف، تهران و علامه طباطبایی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
فاضلی، نعمت‌الله. (1393). انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ. بازیابی شده: سایت همشهری مدرسه.
فلیک، اووه. (1392). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
گاردینر، مایکل. (1381). تخیل معمولی باختین (ترجمه یوسف ‌اباذری). مجله ارغنون، 20.
نوروزی، علیرضا. (1385). بررسی میزان حضور ایران در وب. فصلنامه کتاب، 68.
هابرماس، یورگن. (1384). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی (ترجمه جمال محمدی). تهران: افکار.
Geertz, C. (1973). The Interpretation of Culture, Selected Essays, New York, Basic Books.
Goffman, E. (1959). The Presention of Self in Everyday Life, Anchor Books, New York.
Kimberly, M. C. (2006). The Positive and Negative Implications of Anonymity in Internet Social Interactions. Computers in Human Behavior, Pp. 3038-3065.
Konjin, E.A., et. al. (2008). How Technology Affects Human Interaction, in: Konjin, E.A. et. al. (Editors), Mediated Interpersonal Communication, Routledge: London.
Lefebvre, H. (1956). Critique If Everyday Life. Verso, London.
 Lister, M. (2009). New Media: A Critical Introduction, Ed. Routledge, Oxon.
Lockard, J. (1997). Progressive Politics, Electronic Individualism and The Myth of Virtual Community, in D.Porter (Ed) Internet Culture. London: Routledge.
 Mangold, W.; Glynn, J. & Faulds, D. (2009). Social Media: The New Hybrid Element of The Promotion Mix. Business Horizons,Vol. 52, Pp. 357–365.
Sade-Beck, L. (2004). Internet Ethnography: online and offline. International Journal of Qualitative Methods, Vol. 3, No. 2 و Pp.45-51.
Williams, R. (2003). The Analysis of Culture T in Chris Jenks (Ed), Culture:Critical Concepts in Sociology, London & New York: Routledge.