نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) و پژوهشگر پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، قم

چکیده

هدف از مقاله حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته، بررسی سازوکارهای ملی و بین‌المللی اعمال حق تصحیح و مشخص کردن برخی از ایرادها و نقدهای وارد شده به آنهاست.حق پاسخ و تصحیح اخبار و گزارش‌ها و مطالب نادرستی که از سوی مطبوعات و رسانه‌های پخش (رادیو و تلویزیون) انتشار می‌یابد و به حیثیت و اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی لطمه وارد می‌کند، در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و قوانینی برای تحقق آن به تصویب رسیده است که با وجود مشکلات متعدد، گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مخاطبان و روشی مناسب برای دفاع از حیثیت و شرافت افراد تلقی می‌شود. اما سازوکارهای بین‌المللی حق تصحیح بویژه سازوکار ارسال اطلاعیه که در کنوانسیون بین‌المللی حق تصحیح پیش‌بینی‌شده ناکارآمد و فاقد ضمانت اجرایی لازم است. از این رو، تصویب مقررات جهانی کارآمدتر برای اعمال حق تصحیح مانند نوعی سازوکار کنترل بین‌المللی، بر اساس اصل الزام دولت‌ها به اعلان و انتشار تخلفات امری ضروری است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Media Right of Correction in Iranian and International Documents

نویسنده [English]

  • Ali Morad Heydari

assistant prof. in criminial law and criminology

چکیده [English]

The present article aims to explore national and international mechanisms of using Rights of Correcting faults and tackling criticisms.
The right of reply and correcting news and reports and false accusations on part of press and broadcasting media (television and radio) which tarnishes individuals reputations at both legal and personal levels, has drawn attention in Iran as in other countries and there have been rules adopted in this regard. Despite various problems, such an adoption is a progressive step towards supporting audience rights and defending individuals’ reputation and dignity. However, international mechanisms of Right of Correction, particularly the mechanism of sending announcement which is predicted in the International Convention of Right to Correction, are ineffective and lack proper implementation guarantee. Thus, adoption of more effective international regulations for exercising the Right of Correction, i.e. some sort of international control mechanism, based on the “principle of governments commitment to announcement of infringement, is a necessity.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broadcasting Media
  • Press
  • Right of Correction
  • Right of Reply
  • Obtaining Right
اسماعیلی، محسن. (1389). حق پاسخ و تصحیح در رسانه‌ها. بازیابی از:
www.hamshahrionline.ir/news-109715.aspx
بدیعی، نعیم و قندی، حسین. (1387). روزنامه‌نگاری نوین. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ ششم.
حیدری، علی‌مراد. (1389). حقوق مصاحبه‌شوندگان در رسانه های عمومی. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 17 (63).
ماده واحده طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. (1362). مصوب جلسه مورخ 7/11/1381 مجلس شورای اسلامی. مندرج در روزنامه رسمی، شماره 18899، سال 65 مورخ 30/4/1388.
ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی. (1364). مصوب 8/9/1388 مجلس شورای اسلامی. مندرج در روزنامه رسمی،شماره 18752، سال 65 مورخ 26/10/1388.
معتمدنژاد، کاظم و معتمدنژاد، رویا. ( 1388). حقوق ارتباطات. تهران:‌ دفتر مطالعات و توسعه رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم.
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms art. 10. (1950). 213 U.N.T.S. 221.
Council of Eur. (1997). Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on Hate Speech, app., Principle 2.
Council of Eur., Comm. of Ministers, Recommendation Rec. (2003). 13: Principles Concerning the Provision of Information Through the Media in Relation to Criminal Proceedings, app., Principle 9.
Council of Eur., Comm. of Ministers. (1974). Resolution (74) 26 on the Right of Reply-Position of the Individual in Relation to the Press, pmbl., art. 1, at 83.
Council of Ministers, Steering Comm. on the Mass Media, Abridged Report of the 62d Meeting. (2004). Explanatory Memorandum to the Draft Recommendation on the Right of Reply in the New Media Environment.
Courte Supremae of Justicia. (1992).Ekmekdjian, Miguel A.V. Sofovich, Gerardo,La Ley [L.L.].
Ediciones, Tiempo S.A. V. Spain. (1989). App. No. 13010/87, 62 Eur. Comm’n H.R. Dec. & Rep. Pp. 247- 254.
European Convention on Transfrontier Television art. 8. (1989). Europ. T.S. No. 132 available at.
Flanz, G.H. (2005). Port. Const. pt. I, tit. II, ch. I, art. 37(4), translated in15 countries of the world: portugal 26 in Council Directive on Transfrontier Television 89/552, Art.
Mar. L. (2007). French Draft Decree Regarding the Right to Reply on the Internet, EDRI-GRAM,
http://www.edri.org/edrigram/number5.6/right-to-reply-france
Melnychuk V. Ukraine. (2005). App. No. 28743/03, Eur. Ct. H.R., 6-7., available athttp://www.cmiskp.echr.coe. int/ tkp197/ portal.asp?
Mondoloni, D. (2006). France, InInternational Libel & Privacy Handbook, Pp. 221-225.
Organization of American States, American Convention on Human Rights art. 14. (1969). O.A.S.T.S. No. 36, 1144 U.N.T.S. 144, available athttp://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html
Paraschos, E.E. (1998). Media Law and Regulation in the Europeean Union: National, Transitional and U.S. Perspectives, Pp. 79-80.
Press Act of July 29. (1881). Appendix to the Penal Code art. 12 (Fr.) (emphasis added). For the English text of the French Press Act on the Rights of Reply and Rectification, See Compilation of Legislation, supra note 68, France at 3-4.
Santana, V. Venezuela. (2003). Case 453.01, Inter-Am. C.H.R., Report No. (92/03), OEA/ Ser.L./V/II.118, doc. 70 rev. 266 available at
http://www.cidh.org/annualrep/2003eng/Venezuela.453.01.htm
Solal, M.p. (1974). The Droit de Reponse and the Droit de Rectification in France, inthe Right of Reply in Europe: Possibilities of Harmonization 193.
Solove, D.J. (2007). The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet 37 ,The George Washington University Law School.
The Article 19 Freedom of Expression Handbook 165. (1993). available at
http://www.article19. Org /pdfs/publications/1993-handbook.pdf
Unesco. (1978). Declaration on Fundamental Principles Concerning The Contribution of The Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid and Incitement to War. paris
Whitton, J.B. (1950). Editorial Comment, An International Right of Reply, 44 AM. J. INT’L L. Pp. 141-143.
Youm, K.H. & Marshall, J. (2009). The Right of Reply and Freedom of the Press: An International and Comparative Perspective.