نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکترای روان‌شناسی عمومی، پژوهشگر صداوسیما

چکیده

کتاب «نوجوانان دیجیتالی: نقش رسانه‌ها در رشد» نوشته کاوری سابرامانیام و دیوید اسمهیل در سال 2010 از سوی انتشارات اسپرینگر منتشر شده است. این کتاب حاوی 12 فصل و 231 صفحه است. هر فصل به بررسی جنبه‌ای از رشد نوجوانان و نقش رسانه‌های دیجیتال در این زمینه، به همراه ادبیات نظری و پژوهشی آن پرداخته است.در مقاله حاضر، سعی بر آن است که کتاب با نگاهی موشکافانه و با تکیه بر مبانی نظری روان‌شناسی رشد مورد بررسی و در صورت لزوم، نقادی قرار گیرد. در بخش‌های پیش رو، نخست، تصویری اجمالی از کتاب مطرح شده است و سپس، با مروری کلی، هر یک از مقالات این مجموعه، تشریح و به برخی از مهم‌ترین محدودیت‌های آنها اشاره شده است. نوشتار حاضر در نهایت، با نتیجه‌گیری و جمع‌بندی کلی مطالب به پایان می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

digital youth: the role of media in development.

نویسندگان [English]

  • Kaveri Subrahmanyam
  • David Smahel
  • maryam hossini anjedani

چکیده [English]

digital youth: the role of media in development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital youth: the role of media in development
بل، دیوید. (1389). درآمدی بر فرهنگ‌های سایبر (ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی). تهران: جامعه‌شناسان.
طلوعی، علی. (1391). سواد رسانه‌ای: درآمدی بر شیوه یادگیری. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
محسنی، نیک چهره. (1383). نظریه‌ها در روان‌شناسی رشد. تهران: پردیس.
New South Wales Department of Education and Training. (2010). Literacy learning and technology. N&ALS.