نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل ماهیت فرهنگی و سیاسی انقلاب، نگاه غرب به ایران در مقایسه با گذشته، بسیار تغییر کرد. رسانه‌های غربی به پیروی از سیاست‌های حاکم بر آنها، رویکرد متفاوتی نسبت به ایران اتخاذ کردند که در آثار به نمایش درآمده درباره ایران، مشهود است. فیلم‌های سینمایی و مستند ساخته و پخش شده در خصوص کشور ما تصویری خاص از ایران و ایرانیان ارائه می‌دهد.در این مقاله تلاش شده است با مطالعه و بررسی پنج فیلم سینمایی هالیوود که طی سه دهه گذشته، درباره ایران ساخته شده، چگونگی تصویرپردازی از ایران و ایرانیان در هالیوود، بازخوانی شود. برای این منظور، از روش تـحلـیل نــشانـه‌شناختی در بررسی فیلم‌های سینمایی مورد نظر استفاده شده است. پنج فیلم منتخب برای این تحلیل، از شناخته شـده‌ترین و تأثیرگذارترین فیلم‌ها درباره کشور ما به شمار می‌روند. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که به منظور ایجاد تمایز بین خود و دیگران (ایرانیان) در فیلم‌های سینمایی هالیوودی، انگاره‌ها و کلیشه‌های شرق‌شناسانه در تصویرپردازی از ایران و ایرانیان، به نحوی جدی و پررنگ به کار گرفته شده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Iran and Iranians in Hollywood

نویسنده [English]

  • Abdollah Bicharanlou

assistant prof. in media management of Tehran Uni.

چکیده [English]

Due to cultural and political nature of Iranian 1979 Revolution, the West’s attitude towards Iran underwent a significant change in the post-revolution era. Under the influence of their governments, Western media have adopted a different approach towards Iran which is obvious in their displayed works. Movies and documentaries produced and put on air by these media present a peculiar image of Iran and Iranians.
The present paper employs semiotic analysis to examine 5 Hollywood movies addressing Iran and Iranians and studies the way these media works have represented Iran and its people. The movies selected for analysis are the most famous and influential films produced thus far on the topic of Iran. This research shows that the investigated movies have employed abundance of orientalistic cliché images about Iran and Iranians in their representation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Hollywood
  • Representation
  • Oreintalism
  • Semiotic Analysis
سعید، ادوارد. (1378). پوشش خبری اسلام در غرب (ترجمه عبدالرحیم گواهی). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سعید، ادوارد. (1361). شرق‌شناسی،‌ شرقی که آفریده غرب است‌ (ترجمه اصغر عسگری خانقاه و حامد فولادوند).‌ تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی. 
شعیری، حمیدرضا. (1385). تجزیه و تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمان. تهران: سمت.
شعیری، حمیدرضا. (1381). مبانی معناشناسی نوین.‌ تهران: سمت.‌
فیلیپس، ویلیام اچ. (1388). پیش‌درآمدی بر فیلم (ترجمه فتاح محمدی). تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
گیویان، عبدالله و سروی‌زرگر، محمد. (1388).‌ بازنمایی ایران در هالیوود.‌ فصلنامه تحقیقات فرهنگی،‌ 8.
مهدی‌زاده، سید محمد. (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
همتی گلیان، عبدالله. (1386). تاریخچه شرق‌شناسی؛ کاوشی در سیر مطالعات اسلامی در غرب. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
Hawkes, T. (2003). Structuralism and Semiotics, Routledge.
Khatib, L. (2006).Filming the Modern Middle East,I.B.Tauris & co.ltd Publication.
Kilani, M. (2008). Imagining the Arab Other: How Arabs and Non-Arabs View Each Other, Edited by Tahar Labib, I.B.Tauris.
Pagden, A. (2008). Worlds at War, Random House Publishing Group.
Totman, S.A. (2009). How Hollywood Projects Foreign Policy, Palgrave and Macmillan.