نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، پژوهشگر معاونت رسانه مجازی سازمان صداوسیما

چکیده

دنیای امروز، تغییرات و تحولات عمیقی را شاهد است که همه آنها در حوزه‌های عملکردی هویت، مرز، مفهوم جغرافیا (مکان) و زمان قابل درک‌اند. هویت‌ها چند‌پاره شده، مرزها را درنوردیده و مکان و زمان به هم فشرده شده‌اند. در این رهگذر تلویزیون یکی از عوامل مؤثر در بروز این تغییرات است. در برخورد با چنین وضعیتی و برای درک مختصات تلویزیون جهانی، مقاله حاضر، نقطه عزیمت خود را بر پایه یک برساخته نظری با عنوان «مدل ریف» قرار داده و کوشیده است چشم‌اندازی از نحوه فعالیت و نقش تلویزیون‌های محلی و جهانی در عصر جهانی شدن ارائه داده و نتایج را از طریق روش مصاحبه با 20 نفر از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه ارتباطات در میان بگذارد. «ریف» مخفف همنشینی چهار کلمه واقعیت، هویت، قدرت و فراواقعیت است. این مقاله با واکاوی در نسبت میان تلویزیون و مفاهیم یاد شده، مؤلفه‌های تلویزیون‌های جهانی محلی را در قالب مدل ابداعی و پیشنهادی، به نام لوزی کارکرد تلویزیون‌های جهانی محلی (مدل ریف) بررسی کرده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Television in the Worldwide Localization Trend A Model for Representation of Reality in TV

نویسنده [English]

  • Hossein Zolghadr

sociology

چکیده [English]

Today’s world is witnessing transformational changes and developments, all of which understandable in the pragmatic contexts of identity, border, geography (location) and time.  Identities are fragmented, borders are transgressed, locations and time are squeezed together. To give an understanding of global TV coordinates, the present article takes its point of departure in a theoretical construct named “RIPH” model and tries to depict a picture of local and global television’s role at the era of globalization and, finally, shares the results with 20 Communications researchers and scholars for consultation. “RIPH” stands for the initials of the four words, Reality, Identity, Power and Hyper reality. The article examines television in terms of the abovementioned concepts, and studies local and global television components in terms of the proposed model, i.e. Lozenge of local TVs Functions (RIPH model).
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Global Television
  • Local Television
  • reality
  • Identity
  • power
  • Hyper reality
احمدی، بابک. (1372). گستره همگانی در نگرش انتقادی هابرماس. فصلنامه گفتگو، 1.
اکبری، حسین. (1386). بازبینی قدرت سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی. فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 10.
امیر انتخابی، شهرود. (1385). شبکه‌های جهانی خبری و سیاست خارجی امریکا. پژوهشنامه رسانه: فرهنگ و سیاست، 1.
تهرانیان، مجید. (1383). جهانی شدن چالش‌ها و ناامنی‌ها. مجله اقتصادی، 35 و 36. 
حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
رحمانی، شمس‌الدین. (1371). نظام نوین جهانی. تهران: پیام آزادی.
باومن، زیگموند. (1384). اشارت پست مدرنیته (ترجمه حسن چاووشیان). تهران: ققنوس.
ساراپ، مادن. (1382).راهنمای مقدماتی بر پساساختار‌گرایی و پسا‌مدرنیسم (ترجمه محمدرضا تاجیک). تهران: نی.
سعیدی، رحمان و کیا، علی‌اصغر. (1385). نقش جهانی شدن و رسانه‌ها در هویت فرهنگی. تهران: خجسته.
ضیایی‌پرور، حمید. (1383). جنگ نرم ویژه جنگ رسانه‌ای. تهران: مؤسسه ابرار معاصر.
عاملی، سعیدرضا. (1383). جهانی شدن و نظریه‏ها. فصلنامه ارغنون، 24.
غریاق زندی، داوود. (1385). نهادهای مدنی و هویت در ایران. تهران: تمدن ایرانی.
فاضل، رضا. (1367). تلویزیون و دهکده جهانی. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
فتوره‌چی، محمدمهدی. (1385). رسانه‌های نوین ارتباطی و جهانی شدن. بازیابی از:
http://www.fasleno.com/archives/media
فرقانی، محمدمهدی. (1384). تقابل سنت و فناوری در جامعه اطلاعاتی. فصلنامه علوم اجتماعی، 28 و 29.
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ترجمه احد عقیلیان؛ افشین خاکباز و حسن چاووشیان). تهران: طرح نو.
شاه‌محمدی، عبدالرضا. (1383). جایگاه رسانه و فرهنگ در فرایند جهانی شدن. فصلنامه پژوهش و سنجش (پژوهش‌های ارتباطی)، 11 (37).
مک کین لای، آردی و لتیل، آر. (1380). امینت جهانی، رویکردها و نظریه‌ها (ترجمه اصغر افتخاری). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ملکیان، مصطفی. (1383). هویت اصالت، هویت و بحران هویت (به کوشش علی‌اکبر علیخانی). تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
Barker, C.; barker, J. & barker, C. (1997). Global Television: an Introduction, Black Well.
Morgan, P. (2001). Identity, Diversity and Politics of Recognition,  Inpolitical  Theory in Transition, London: Routledye.
Murphy, P. (2003). Global Media Studies, Ethnographic Perspective, Paperback.