نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت استراتژیک، معاون برنامه‌ریزی و نظارت صداوسیما

چکیده

امروزه موسیقی در رادیو دارای اهمیت زیادی است به طوری که انواع رادیوهای موسیقی در سپهر انبوه رسانه‌ای خودنمایی می‌کنند و این، خود ناشی از ماهیت موسیقی، کارکرد آن در محیط اجتماعی امروز و کارویژه آن در تولیدات رادیویی است. به ‌این ترتیب، می‌توان رابطه سه‌گانه‌ای را میان رادیو، کارکردهای موسیقی و محیط اجتماعی دریافت که سبب می‌شود ‌این گونه رادیوها مورد اقبال سازمان‌های رسانه‌ای و شنوندگان قرار گیرند. در حقیقت، نیاز رادیو به استفاده از موسیقی و نیاز موسیقی به رادیو و ارتباطی که میان شرایط و زمینه‌های جدید محیط اجتماعی با ‌این دو وجود دارد، به هر کدام اجازه می‌دهد که در ارتباط با یکدیگر حضور مؤثری در محیط اجتماعی داشته باشند. تبیین ‌این سه، تفسیر گستره‌ای از فلسفه وجودی «رادیو آوا» را که نوعی رادیو موسیقی است، بیان می‌کند و دلایل و ضرورت وجودی آن را روشن می‌سازد. این رادیو دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که می‌تواند سهم مخاطبان و شنوندگان خود را در عرصه رسانه‌ای حفظ کند. رادیو آوا به طور مرتب، موسیقی باکلام و گاه نیز موسیقی بی‌‌کلام یا تکنوازی سازهای مختلف را در دستگاه‌ها و ردیف‌های گوناگون موسیقی‌ ایرانی پخش می‌کند. اشعار‌ و سرودهای ‌این رادیو، از محتوای خوبی برخوردارند، به همین دلیل نیز موسیقی‌ این رادیو «موسیقی پاک» نامگذاری شده است. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophy of Radio Ava (Music Radio)

نویسنده [English]

  • Hasan Khojasteh

Associate prof. in Strategic Management; IRIB Deputy Chief for Planning and Monitoring Affairs

چکیده [English]

Today, music plays a key role in radio, so much so that a wide range of music radios could be spotted in the media sky; this is due to the nature of music, its function in the current social environment as well as its special position in radio production. Thus, one could figure out a trilateral relationship between radio, music functions and social environment which brings about the media companies and listener’s propensity towards music radios. In fact, radio’s need to use music and the music’s dependence on radio as well as the relationship between new contexts and situations in social environment and these two, allow each to have an effective presence together in social environment. Bringing lights to these three elements expresses an interpretation of a range of rationales behind “Radio Ava” which is a music radio, and sheds lights on its necessity. This radio has unique attributes which enable it to have a consistent share of audience. Radio Ava broadcasts instrumental non-vocal as well as vocal music and solos on a regular basis. This radio’s lyrics and songs enjoy good content; that’s why this radio is called “Pak Music” (Clean Music).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio Ava
  • Music Radio
  • Listeners
  • Clean Music

 

جنکینز، ریچارد. (1381). هویت اجتماعی (ترجمه تورج یارمحمدی). تهران: شیرازه.
خجسته، حسن. (1386). موسیقی و فلسفه شنیدن، جامعه‌شناسی رادیو و رسانه. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
خجسته، حسن. (1389). کنش جمعی کاربرد موسیقی در رادیو. فصلنامهپژوهش‌های ارتباطی، 17 (3).
رفیع‌پور، فرامرز. (1375). جامعه، احساس و موسیقی. تهران: شرکت سهامی ‌انتشار.
زاهدی، تورج. (1377). حکمت معنوی موسیقی. تهران: فردوس.
صفوت، داریوش. (1386). گفتار درباره فلسفه موسیقی. تهران: کتاب سرای نیت.
مک فارلند، دیوید تی. (1381). راهبردهای برنامه‌سازی برای رادیو در آینده (ترجمه نیکو مینو). تهران: تحقیق و توسعه صدا.
Honigsheim, P. & Etzkorn, K.P. (1989). An Introduction to the Study of Music & Society, Transaction Publisher, New Brunswick, New Jersey, 08903.