نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما

2 دکترای پژوهش هنر، استادیار دانشگاه صدا‌و‌سیما

چکیده

منابع انسانی هر سازمانی، از منابع راهبردی برای کسب مزیت رقابتی محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه تهیه‌کنندگان رادیو در تولید برنامه‌های رادیویی نقش مهمی را ایفا می‌کنند، قابلیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های فعلی و جذب بهترین‌های آتی در این حرفه وجود دارد.در این مقاله، فرایند، شغلی تهیه‌کنندگان شاغل رادیو در ایران مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌ها و شاخص‌های مورد نیاز تهیه‌کنندگانی که در آینده باید جذب رادیو شوند، تعریف شده است. در مقاله حاضر سعی شده است، با رویکرد نظریه زمینه‌ای و بر مبنای داده‌های حاصل از پژوهش و کدگذاری محوری، مدل پارادایمی نظام جامع جذب تهیه‌کنندگان رادیو ارائه داده شود. همچنین بر اساس مدل استراوس و کوربین، کدگذاری انتخابی، انجام و مدل پارادایمی فرایند بهینه‌سازی سیستم جذب و تأمین تهیه‌کننده رادیو پیشنهاد شده است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposing an Ideal Strategy for Employment of Radio Producers

نویسندگان [English]

  • Nilufar Zandi 1
  • Shahram Gilabadi 2

1 Media Management

2 assistant prof. in Art Research, IRIB Uni.

چکیده [English]

Human resources in any organizations are among the strategic resources for acquiring competitive advantage. Given that radio producers play a key role in creating radio programs, there is high potentiality to strategically do planning and investment for employment of the current and future producers' capacities in this regard.
This article examines the whole professional process Iranian radio producers go through and defines the attributes and indicators required by producers to be employed in radio in future. Using grounded theory as well as the research data and axial coding, the article proposes an inclusive paradigm for employing radio producers. Based on Strauss and Corbin, selective coding was done and, accordingly, a model to optimize the process of employing producers for radio was proposed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio Producers
  • Strategy
  • Employing Radio Producers
  • competitive advantage

 

آرمسترانگ، مایکل. (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (ترجمه سید محمد اعرابی و امید مهدیه). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
استوارت، پیتر. (1390). مهارت‌های ضروری برای رادیو (ترجمه حمیدرضا نجفی). تهران: طرح آینده.
بازرگان، عباس. (1387). روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
بامبرگر، پیتر و مشولم، لن. (1384). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دیوید، فردآر. (1388). مدیریت استراتژیک (ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
روشندل اربطانی، طاهر. (1386). چیستی مدیریت رسانه. تهران: فصلنامه رسانه، 70، صص 19ـ 9.
شجاعی، عمادالدین و وزیری، زهره. (1389). تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد srp. بازیابی از مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی.
فلیک، اووه. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
لیندلف، تامس و تیلور، برایان. (1388). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات (ترجمه عبدالله گیویان). تهران: همشهری.
محمدپور، احمد. (1390). ضدروش (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی). تهران: جامعه‌شناسان.
منصوریان، محمدکریم. (1381). روش‌های پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی. شیراز: نوید.
هندی، دیوید. (1388). رادیو در عصر جهانی شدن (ترجمه حمیدرضا نجفی). تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
‍‍Curtis, W. (2001). People Capability Maturity Model (P-CMM) Version 2.0.
Shankleman, L. (1992). EXTending Choice: The BBC'S Role in The New BrodCasting Age. London: BBC.