نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه رسانه‌ها به مثابه نظام مرکزی اعصاب جامعه عمل می‌کنند و هر خبر منفی یا مثبت، به طور بالقوه قادر است بیم و امیدی در دل مخاطبان و کنشگران اجتماعی بیافریند.

هدف این مقاله، تشریح نظریه چارچوب بندی در حوزه تأثیر خبر در رسانه هاست. تا نگاهی تقریباً جامع در خصوص چارچوب‌بندی و پژوهش‌های مرتبط با آن تبیین شود. در واقع چارچوب‌بندی در ارتباطات به معنای انتخاب برخی جنبه‌های یک واقعیت درک شده و برجسته کردن آنها در یک متن ارتباطی است. مقاله حاضر که به روش اسنادی انجام گرفته، بر مدل فرایندی چهارگانه چارچوب سازی، تعیین چارچوب، تأثیرات سطح فردی چارچوب بندی و چارچوب های رسانه ای متمرکز شده است. در حقیقت، طبقه بندی چارچوب ها به عام و خاص نیز می‌تواند مقایسه داده های به دست آمده از پژوهش‌های مختلف را که از چارچوب های مشابه استفاده کرده‌اند، امکان پذیر سازد. با وجود ابهامات نظریه چارچوب بندی، این نظریه از طیف وسیعی از پژوهش‌ها – کمی و کیفی- حمایت می‌کند.

 


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying the Theory of Framing in Explaining News Impacts (Concepts and Research)

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Zabolizadeh 1
  • Hosseinali Afkhami 2

1 assistant prof. in communication, Allameh Tabatabaee Uni

2 associate prof. in communication science, Allameh Tabatabaee Uni.

چکیده [English]

Today, media organizations function as the nervous system of the society and any positive or negative news could potentially add up to fears or hopes of audience and social actors.
The present paper aims to examine the Theory of Framing in media news. In fact, framing in communications implies selection of certain aspects of a reality and highlighting it in a communicative text. Carried out through a documentary methodology, the study focuses on quadruple process model of framing, frame setting, effects of individual-level framing and creating a link between individual frameworks and media frameworks. In reality, categorizing frames into general and specific could also facilitate the comparison between data gained from different studies implemented on framing. Despite ambiguities existing in the Theory of Framing, it covers a wide range of qualitative and quantitative studies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framing
  • Frame-Building
  • General Frames
  • Subject-based Frames
  • Media Impacts