نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در پژوهش حاضر، شاخص‌های تأثیرگذار بر مؤلفه عوامل مالی و هزینه‌ای، بازار، عرضه و تقاضا، صنعت انیمیشن ایران در دهه 90ـ 1380 شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای فلسفی پژوهش، اثبات‌گرایی بوده و با جهت‌گیری کاربردی، انجام شده است. این پژوهش از پژوهش‌های توصیفی است و گردآوری داده‌های آن از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفته است. با توجه به فقدان مدلی مدون برای بررسی شناخت آسیب‌های تولید صنعتی انیمیشن در دهه گذشته، از روش دلفی استفاده شده است و در پایان، به منظور تحلیل نتایج حاصل، آزمون آماری واریانس فریدمن برای اولویت‌بندی دیدگاه‌های کارشناسان به کار رفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، بر لزوم تدوین ساختاری منسجم با در نظر گرفتن حداقل محدودیت‌ها، ترغیب تولیدکنندگان داخلی به تولید در عرصه بین‌الملل و تخصیص اعتبار به بخش خصوصی با ارائه تسهیلات ویژه و در نهایت توجه به کیفیت تولیدات، تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Financial and Cost-related Obstacles to Industrial Production of Animation in Iran, 1380-90s (Iranian Calendar)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Langrudi 1
  • Mohammadali Safura 2

1 animation director

2 research art

چکیده [English]

The present research aims to identify and examine indicators influencing financial and cost-related, market, and supply and demand factors preventing the animation industry thriving in Iran in 1380-90s. Positivism forms the philosophical basis of this applicable descriptive research. The data were gathered through interviews and questionnaires. Due to lack of a developed model for pathology of industrial production of animation in the last decade, the Delphi Method was employed in this study. Finally, Freidman Statistical Test was used to rank experts’ viewpoints. The findings emphasize on the need to develop a coherent structural model, taking into account restrictions and encouraging domestic producers to expand their activities into international production arena and allocating funds to private sector with offering special facilities and finally, paying attention to production quality.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animation Economy
  • Mass Production
  • Art Organization
  • cost
  • Supply Market
اسفندیاری، امیر. (1380). سینمای ایران: مطمئن‌ترین خانه فیلم هنری در جهان؛ حضور بین‌الملل سینمای ایران در خارج از مرزها. دنیای تصویر. 93، ص44.
پاکدامن، رضا. (1384). مدیریت قراردادهای بین‌المللی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
پسیان، ساسان. (1388). مجموعه مقالات همایش‌های انیمیشن ایران، تولید ناب انیمیشن؛ ضرورت پذیرش مبانی. تهران: دانشکده صداوسیما.
جعفری‌جلوه، محمدرضا. (1387). نخستین همایش ملی انیمیشن. خبرگزاری فارس.
عابدی، امین. (1381). بررسی موانع تولید انبوه انیمیشن در ایران. تهران: اداره کل مطالعات رسانه و ارتباطات سازمان صداوسیما.
گلپایگانی، سیدعلیرضا. (1388). انیمیشن ملی. مجموعه مقالات همایش ملی انیمیشن ایران، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
گیاهی، یاسمن. (1390). راهکارهای بهبود حضور در بازار بین‌المللی فیلم ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
لنگرودی، احمد. (1390). آسیب‌شناسی انیمیشن صنعتی ایران دهه 90-1380. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
نظری، بابک. (1390). مصاحبه با روزنامه جام‌جم. چهارشنبه دوم شهریور سال 1390.
Disney Animation. (2012). Careers in Animation: Artistic & Technical. websites, 149. retried. Sep 2, 2012, Web.
Ghertner, E. (2010). Layout and Composition for Animation, Uk, Oxford. Elsevier
http://www.disneyanimation.com/careers/animation_careers.html
Tapper, R. (2006). The New Iranian Cinema: Politics, Representation and Identity, New York, I.B.Tauris & Co Ltd.
Willett. N.; Lee, I. & Castaneda, O. (2010). Animate Construction of line Drawings, Graphics. Stanford. EDU.