نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با طرح این پرسش که جایگاه رسانه‌های جدید در تحولات اخیر خاورمیانه با تأکید بر تحولات انقلابی کشور مصر چه بوده است؛ این فرضیه را بیان می‌کند که رسانه‌های جدید با آغاز تحولات انقلابی، در اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش تحولات منطقه، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح فرامنطقه‌ای نقش مهمی ایفا کرده‌اند. گسترش رسانه‌های نوین، آگاهی را در بین اقشار مختلف کشورهای درگیر منطقه؛ مانند کشور مصر بالا برده و بویژه توجه قشر جوان را به آنچه در اطراف آنها می‌گذرد، جلب کرده و به این ترتیب،‌ فرایند تحولات منطقه را تسهیل و تسریع کرده است. هدف مقاله حاضر، بررسی نحوه شکل‌گیری و گسترش تحولات منطقه خاورمیانه و شناخت نقش شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای در وقوع و تکوین انقلاب‌های عربی با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. همچنین چگونگی استفاده از رسانه‌های اجتماعی(همچون فیس‌بوک، اینترنت وپیام‌دهی متنی) برای نیل به تغییرسیاسی در منطقه خاورمیانه، باتمرکزبرکشور مصر موردبررسی قرارگرفته است.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of New Media in the Mideast Recent Developments: A Case Study of Egypt

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Musavi 1
  • Seyyed Mohammadreza Musavi 2
  • Hosseinali Tuti 3

1 assistant prof. in political science of payam Noor Uni.

2 regional studies

3 regional studies

چکیده [English]

Presumably the new Arab history is under the influence of globalization and expansion of social media, and following the Middle East recent developments, a new rhetoric has been created in international relations. The present research poses the question that what the position of new media in Mideast recent events, particularly the Egypt revolution could be. The hypothesis is that along the revolution development, the new media played an important role in publishing news, organizing people and expanding the incidents through both the region and the world. The rise of modern media has increased the knowledge and information of the region’s peoples, including the Egyptian nation, and therefore leading to the facilitation and acceleration of the developments in the region. This article aims to study the formation and expansion of the Mideast recent developments and shed lights on the role of social media and satellite TV in the development of Arab revolutions. It also examines the way social media (Facebook, the Internet and text messaging) were used in reaching the goals of the Egyptian revolution. Descriptive-analysis was used as the methodology in this study.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Media
  • Social networks
  • The Internet
  • middle east
  • Egypt

 

آقایی، سید داود و همکاران. (1391). واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا. فصلنامه روابط خارجی،
4 (2)، صص 32ـ 1.
بوریتسون، والتر. (1368). پیشرفت تکنولوژی و حاکمیت دولت‌ها (ترجمه علیرضا طیب). اطلاعات سیاسیاقتصادی، 3، صص 20-1.
تامپسون، جان. (1380). رسانه ومدرنیته، نظریه اجتماعی رسانه‌ها(ترجمه مسعود اوحدی). تهران: سروش.
سبزه‌ای، محمد‌تقی. (1388) .بررسی سه رویکرد مطرح در جوامع عربی در مورد جامعه مدنی.مجله جامعه‌‌شناسی ایران، 11 (3).
سردارنیا، خلیل‌‌الله. (1388). تأثیر اینترنت بر درگیرشدگی مدنی شهروندان. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 16 (1).
سردارنیا، خلیل‌الله. (1390). تحلیل ساختاری و کنش‌گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر. فصلنامه روابط خارجی، 3 (2).
شهابی، سیاوش. (1389). ضرورت انقلاب و نقش شبکه‌های اجتماعی. بازیابی شده از: سایت خودنویس.
قاسم‌زاده، مرتضی. (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی. پرتال سیاست ما. دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای.
قربان اغلو، جاوید. (1390). چیستی و ماهیت جنبش‌های خاورمیانه. ماهنامه پژوهشی،تحلیلی، اجتماعی آیین. 34 و 35.
کیانی، یلدا. (1390). از قاهره تا لندن، تأثیر شبکه‌های مشابه و نتایج متفاوت. بازیابی شده از: http://www.DW-world.DE
معتمدنژاد، کاظم. (1389). ارتباطات بین‌المللی. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
موثقی گیلانی، احمد و عطارزاده، بهزاد. (1391). نقش و تأثیر فضای مجازی بر جنبش‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی مصر. پژوهشنامه علوم سیاسی، 7 (3)، صص 191ـ 147.
نظری، اشرف و قلی‌پور، مجتبی. (1390). ارتباط به مثابه انقلاب؟ فنّاوری‌های اطلاعاتی ارتباطی نوین و جنبش انقلابی مصر. مجموعه مقالات همایش اسلام و تحولات ژئوپولیتیکی خاورمیانه و شمال افریقا. انجمن ژئوپولیتیک ایران.
ویسی، هادی. (1388). جهانی شدن و اشاعه مرزها در فضای مجازی. مجله رشد آموزش جغرافیا. 89 .
Al Sayyid, M. (1993). Civil Society in Egypt? The Middle East Jornal, Vol. 44, No. 2.
Boughelaf, J. (2011). Mobile Phone, Social Media and the Arab. Credemus Associates.
Comninos, A. (2011). Twitter Revolutions and Cyber Crackdowns: User  GeneratedContent and Social Networking in the Arab Spring and beyond. Association for Progressive Communications.
Hun, P.M. (2007). How Does Information & Communication Technology Affect Civic Engagement?. Ph.D. Dissertation in Mass Communication, Indiana University.
Khamis, S. & Vaughn. (2011). Cyberactivism in the Egyptian Revolution: How Civic Engagement andCitizen Journalism Tilted the Balance. published in Issue 13 of Arab Media and Society, Summer 2011.
Khamis, S. & Sisler, V. (2010). The New Arab Cyberscape: Redefining Boundaries and Reconstructing Public Spheres. Communication Yearbook, Vol. 34, pp. 277-316.
Rosenberg, T. (2011). Revolution U: What Egypt Learned from the Students Who Overthrew Milosevic. Foreign Policy. Retrieved March 10, 2011, from:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/16/revolution_u.
Scott, B.G. & Gronin, M.J. (2002). Mobile Aplication Development With SMS. New York: MC Graw-hill.
Slee. T. (2011). More Egypt, More Revelution.
Wellman, B. (2001). Does the Internet Increase, Decrease, Supplement Social Capital. American Behavioral Scientist, Vol. 45, No. 3, pp. 436-455.
Wilson‚ E.J. (1998). Globalization‚Information Technology‚ and Conflict in the Second and Third Worlds: A Critical Review of The Literature‚ Project On World Security Rockefeller Brothers Fund‚ New York: Rockefeeler Brothers Fund‚ Inc.‚ www.rbf.org/pdf/wilson-Info  Tech.pdf