نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما

2 دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از رسانه‌های چاپی، تلویزیون، سینما، وبلاگ‌نویسی، وب‌گردی و ایمیل می‌پردازد. از طریق پیوندی که بر صفحات کاربران در شبکه اجتماعی «پیام‌رسان» قرار داده شده بود، ۱۸۱ نفر در تکمیل پرسشنامه مشارکت کردند. پاسخ‌ها نشان می‌دهد که کاربران شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دیگر نیز به نسبت استفاده می‌کنند و به نظر بیشتر آنان استفاده از شبکه‌های اجتماعی نتوانسته است از میزان مصرف این رسانه‌ها بکاهد. یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تا حدی زمان تماشای تلویزیون را کاهش داده اما نتوانسته است با رسانه‌های چاپی، سینما، وبلاگ‌نویسی، ایمیل و وب‌گردی رابطه معناداری برقرار کند. نتایج این مطالعه قادر به تأیید نظریه جایگزینی در رابطه شبکه‌های اجتماعی با دیگر رسانه‌ها نیست و به نظر می‌رسد همان گونه که نظریه همگرایی رسانه‌ای پیشنهاد می‌کند، بهتر است تأثیر رسانه‌های جدید را در نوع تعامل آنها با یکدیگر و فرهنگ کاربران در نحوه مصرف این رسانه‌ها جستجو کرد، نه تأثیر در میزان مصرف.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Social Networks on Traditional Media Usage

نویسندگان [English]

  • Seyyed Nasrollah Sadati 1
  • Ahmad Koohi 2

1 media management

2 future study

چکیده [English]

The present article studies the relationship between the extent to which social networks are used and the consumption of print media, television, cinema, blogging, web browsing and e-mailing. Through a link, the research questionnaire was attached to the “Payamrasan” users’ web pages and around 180 individuals filled in the questionnaire. The responses show that social networks users make use of other media proportionately and in their view, social networks have failed to reduce the audience of these media. Findings indicated that social network consumption has decreased television viewers; however, it has not been able to affect print media, cinema, blogging, e-mailing and web browsing audience. The result of this study do not confirm replacement theory regarding the relationship between social networks with other media and it seems as media convergence theory suggests, it’s better to search the impact of new media in the type of their interaction with each other and the users’ culture in consuming these media, other than the impact of the extent of consumption.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional and New Media
  • Social networks
  • The Internet
  • Media Convergence
 
اکبری‌تبار، علی‌اکبر. (1390). مطالعه شبکه‌های اجتماعی، مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی دوره و یو 24.پایان‌نامهمقطع کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
احمدنیا، شیرین. (1390). شبکه‌های اجتماعی. همایش شبکه‌های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره. تهران: دانشگاه تهران.
پوری، احسان. (1390). شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مقوم سپهر عمومی. همایش شبکه‌های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره. تهران: دانشگاه تهران.
پاک‌سرشت، سلیمان و نوری‌نیا، حسین. (1386). بررسی پیامدهای کاربرد فراغتی اینترنت بر رفتارهای فراغتی جوانان تهرانی. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات،  3(10).
پاستر، مارک. (1377). عصر دوم‌ رسانه‌ها (ترجمه‌ غلامحسین‌ صالحیار). تهران: مؤسسه ایران.
جوادی، علی‌محمد. (1388). بررسی میزان و چگونگی رابطه بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی در بین کاربران و غیرکاربران اینترنتی به تفکیک جنسیت. پیک نور
(علوم انسانی)،
7 (3)، صص 26ـ 12.
حری، عباس و اسدى، مریم. (1382). مطالعه تأثیر استفاده از اینترنت بر رفتار پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران (با تأکید بر سه شاخه علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی). فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی  دانشگاهی، 37 (40)، صص 171ـ 123.
دهقان، علیرضا. (1389). مقایسه سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه اجتماعی فیس‌بوک. همایش شبکه‌های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره.تهران: دانشگاه تهران.
رجبی، زهره. (1390). بازنمایی گرایش‌های سیاسی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی با مطالعه‌ موردی فیس‌بوک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
زند‌وکیلی، سارا. (1390). بررسی تحلیلی تغییرات صوری و کارکردی عکس‏های شخصی در شبکه‏های اجتماعی مجازی. همایش شبکه‌های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره. تهران: دانشگاه تهران.
سردارنیا، خلیل‌الله. (1388). تأثیر اینترنت بر درگیر‌شدگی مدنی شهروندان.فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 57، صص 212ـ 193.
ضیایی‌پرور، حمید. (1388). جنگ نرم سایبری در فضای شبکه‌های اجتماعی. فصلنامه رسانه، 77.
گدازگر، حسین و موسی‌پور، علی‌مراد. (1383). بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نسبی نگری هنجاری و جهانی‌نگری دانشجویان دانشگاه تبریز. فصلنامه علوم اجتماعی، 1 (1)، صص 203ـ 183.
محسنی، منوچهر. (1380). جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی.تهران: دیدار.
محسنی، منوچهر؛ دوران، بهزاد و سهرابی، محمد‌هادی. (1385). بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت (در میان کاربران کافی نت‌های تهران). فصلنامه جامعه‌شناسی ایران، 7 (1)، صص 95ـ 72.
Carbonell, C. (2007). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. The Journal of Popular Culture, Vol.40, No. 4, pp.731–733.
Carey, J. & Moss, M.L. (1985). The Diffusion of New Telecommunication Technologies. Telecommunications Policy, Vol. 9, No. 2, pp. 145–158.
Couper, P.M. (2008). Web Survey Methods: Introduction. Public Opinion Quarterly.Vol. 72, No. 5, pp. 831-835.
Dimaggio, P. (2001). Social Implications of Internet. Annual Review Sociology, Vol. 27, pp. 307-336.
Fagerjord, A. (2003). Rhetorical Convergence: Earlier Media Influence on Web Media Form (the degree of Dr. Art). the Faculty of Arts, University of Oslo, Oslo. Retrieved from:
http://www.fagerjord.no/rhetoricalconvergence/
Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press.
Kayany, J. M. & Yelsma, P. (2000). Displacement Effects of Online Media in the Socio-Technical Contexts of Households. Journal of Broadcasting & Electronic Media, Vol. 44, No. 2, pp. 215-229.
Kraut, R.; Kiesler, S.; Boneva, B. & Shklovski, I. (2006). Examining the Impact of Internet Use on TV Viewing: Details Make a Difference. Oxford University Press.
Livingstone, S. (1999). New Media, New Audiences? New Media & Society, Vol. 1, No. 1, pp. 59 -66.
Mc Quail, D. (2010). Mc Quail’s Mass Communication Theory. SAGE Publications Ltd. Retrieved from:
http://www.anthropology.ir/node/1319
Nie, N. H. & Erbring, L. (2000). Internet and Society. Stanford Institute for the Quantitative Study of Society.
Nie, N.H. & Hillygus, D.S. (2002). Where Does Internet Time Come From? A Reconnaisance. IT & Society, Vol. 1, No. 2, pp. 1-20.
http://www.itandsociety.org/v01i02.html
Robinson, J.P. & Kestnbaum, M. (1999). The Personal Computer, Culture, and Other Uses of Free Time. Social Science Computer Review, Vol. 17, No. 2, pp. 209-216.