نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه امام رضا (ع)

2 دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف مقاله حاضر، معرفی و ارائه شیوه‌‌ای برای مطالعه در خصوص صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی مجازی است. به این منظور، رویکردی ترکیبی برای انجام پژوهش پیشنهاد شده است؛ هدف از اتخاذ این رویکرد، امکان به کارگیری همزمان رویکرد نظری شبکه اجتماعی، روش تحلیل شبکه اجتماعی و نیز روش شبکه‌نگاری است که از روش‌ تحقیق‌های جدید در این حوزه به شمار می‌رود و امکان ارائه تحلیلی متناسب با فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی را از نظر هر دو بعد محتوا و فرم، مهیا می‌سازد. دلیل پیشنهاد و ارائه این شیوه مطالعه، تناسب و انعطاف‌پذیری آن با موضوع است. در این شیوه، پژوهشگر از سطح ساختار ارتباطات و نیز شبکه روابط موجود میان کنشگران در خصوص موضوع مورد مطالعه آغاز می‌کند و سپس به بحث درباره محتوای این ارتباطات می‌پردازد که می‌تواند شامل عمق و شدت تمایلات کنشگران نسبت به موضوع باشد و در کل با پژوهش‌های معمول و رایج بدون رویکرد شبکه‌ای بسیار متفاوت است زیرا یکی از ویژگی‌های رویکرد ترکیبی، امکان مطالعه‌ همزمان کالبد و ساختار شبکه در کنار محتوای ارتباطات است
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific Study of Radio & TV Webpages in Social Websites

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Eskandaripour 1
  • Aliakbar Akbaritabar 2

1 media management

2 social welfare

چکیده [English]

The present article aims to develop a methodology for the study of radio and television webpages in virtual social networks. The reason for adopting this eclectic approach is to combine three methodologies at the same time: Social Network Theoretical Approach, Social Network Analysis approach and … which is a new research method and can provide an analysis suitable for virtual social networks in terms of both form and content. This combinative methodology is developed due to its flexibility and suitability. In this approach, the researcher starts from structural level of communications and the network connecting social actors in terms of the subject matter, and then goes to examine the content of communications which includes the depth and extent of actors’ propensity towards this subject matter. The proposed approach is generally different from the common research methodologies, because one of the main features of explanative approaches is the possibility of simultaneous examination of both form and content of communications.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Netnography
  • Social Network Analysis
  • Eclectic Approach

 

باستانی، سوسن و صالحی هیکویی، مریم. (1386). بررسی ویژگی‌های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان تهران.نامه علوم اجتماعی،1 (30).
بوردیو، پیر. (1384). سرمایه اجتماعی(ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان). تهران: فیروزه.
دوران، بهزاد. (1384). پیشنهاد برای کمک به حل مسئله اعتیاد با اتکا بر شبکه ارتباطات کامپیوتر واسط. فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 1 (2 و 3).
ریتزر، جورج. (1384). نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
شارع­پور، محمود. (1383). ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن. تهران: دانشگاه پیام نور.
شارع‌پور، محمود. (1386). نقش شبکه‌های اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت،91، صص 181ـ 165.
شفیعی، محمود. (1384). نظریه کنش ارتباطی (جهان‌زیست و سیستم) و نقد اجتماعی ـ سیاسی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، 1(2).
فلیک، اوه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی.
کوثری، مسعود. (1386) جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوستیابی اورکات (گزارش پژوهشی). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
کیویستو، پیتر. (1380). ارزش‌های بنیادی در جامعه‌شناسی (ترجمه منوچهر صبوری). تهران: نی.
محسنی، منوچهر؛ دوران، بهزاد و سهرابی محمد‌هادی. (1385). بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت (در میان کافی نت­های تهران). مجله جامعه­شناسی ایران،7 (4)، صص 95ـ72.
ولکاک، مایکل و نارایان، دیپا. (1384). سرمایه اجتماعی و تبعات آن برای نظریه سیاسی (ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان). تهران: شیرازه.
Beckmann, S.C. (2005(. Publiceret Som Tillæg Til Insights @ CBS, No. 14.
Borgatti, S.P. (2002). Everett MG, Freeman L. Ucinet 6 for Windows –Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies; ©1999-2010.
Chow, W.S. & Shan, L.S. (2008). Social Network, Social Trust and Shared Goals in Organizational Knowledge Sharing. Information & Management, Vol. 45, Issue 7. pp 458-465.
Edwards, G. (2010). Mixed-Method Approaches to Social Network Analysis. National Centre for Research Methods, ESRC National Centre for Research Methods Review paper.
Glaser, B. (2002). Conceptualization: On Theory and Theorizing Using Grounded Theory.International Journal of Qualitative Methods, 1 No. 2, Article 3. Retrieved [10/10/2012] from:
http://www.ualberta.ca/~ijqm/
Greenfield, D.N. & Davis, R.A. (2002). Lost in cyberspace: The Web @ work. CyberPsychology & Behavior, 5, pp. 347-353.
Hampton, K.N. & Wellman, B. (1999). Netvill on-line and off-line: Observing and Surveying a Wired Suburb. American Behavioral Scientist, Vol. 43, No.3, pp. 457-492.
Jupp, V. (2006). The Sage Dictionary of Social Research Methods, London, sage, pp. 193-195.
Kozinets, R.V. (1998). On Netnography. Initial Reflections on Consumer Investigations of Cyber Culture, in Alba, J. and Hutchinson, W. (Eds.), Advances in Consumer Research, Vol. 25, Association for Consumer Research, Provo, UT, pp. 366-371
Kozinets, R.V. (2002). The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online Communities.Journal of Marketing Research, 39, pp. 61-72.
Lee, C.j. (2006). Causes and Consequences of Online Social Network Capital. Online in: http://www.safenet.ir/paper.aspx
McLaughlin, C. (2007). Lee, M. J. W. Social Software and Participatory Learning: Pedagogical Choices With Technology Affordances in the Web 2.0 era. In ICT: Providing Choices for Learners and Learning. Proceedings Ascilite Singapore 2007.
Muller-Prothmann, T. (2007). Social Network Analysis: A Practical Method to Improve Knowledge Sharing. Online in:
http://www.wissensnetzwerke.de/files/kb_ebook02_social_network_analysis_knowledge_sharing.pdf 87/11/1
Nan, L. (1999). Building a Network Theory of Social Capital. Connections, Vol. 22, No. 1, pp. 28-51.
Leen, N. (2001). Social Capital, A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Postmes, T. Spears, R. & Lee, M. (1998). Breaching or Building Social Bondaries? Side-effects of computer-mediated communication. Communcation Research, Vol. 25, No. 6, pp. 689-715.
Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone. NY: Simon & Schuster.
Sade-Beck, L. (2004). Internet Ethnography: Online and Offline. International Journal of Qualitative Methods, Vol. 3, No. 2, Article 4. Retrieved [20/10/2012] from:
 http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/3_2/pdf/sadebeck.pdf
Scott, J. (2000). Social Network Analysis: A Handbook, 2nd Ed., London: Sage Publications.
Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research, Second Edition, London: Sage Publications.
Tredinnick, L. (2006). Web 2.0 and Business: A Pointer to the Intranets of the Future. Business Information Review, Vol. 23, No. 4, pp. 228–234.
Wasserman, S. & Faust, K. (1994). Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge University Press.