نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات و مدرس دانشکده صداوسیما

چکیده

مقاله حاضر، مطالعه‌ای اسنادی درباره نقش ارتباطات و رسانه‌های جمعی در توسعه و به طور خاص سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است. نظر به اهمیت زیاد، تأثیر قابل ملاحظه و پیامدهای نقش حمایتی رسانه‌ها از راهبردهای توسعه، وظایف رادیو و تلویزیون در این میان، برجسته و منحصر به فرد معرفی شده و توجه به سازوکار‌های تأثیر رسانه‌ها، ارزش‌ها و نگرش‌های حاکم بر افکار عمومی، دین و نهادهای دینی و نیز آگاهی از محتوای سند چشم‌انداز و ضرورت جلب مشارکت عموم و صاحبنظران، مورد تأکید قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده تلاش کرده است ضمن پرداختن به این مباحث، حوزه نظری بحث را به حوزه عملی نزدیک کند تا از مجموع مطالب، نتایجی کاربردی برای همکاری رسانه در توسعه پایدار و تحقق سند چشم‌انداز بیست ‌ساله کشور به دست آید.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Mass Media (particularly National Media) in Supporting Iran’s Perspective Documents Strategies

نویسنده [English]

  • Alireza Pouya

culture and communication

چکیده [English]

The present article is a documentary study carried out on the role of communications and mass media on development and, particularly, the Islamic Republic of Iran’s 20-year Perspective Document. Given the significance of the issue, the article puts forward the remarkable impacts of media supportive role in terms of development strategies, TV and radio missions and urges the need to pay attention to media influences’ mechanism, values and attitudes ruling public opinions, religion and religious institutions as well as being aware of the contents of Perspective Document and the need to trigger public and elites participation. Addressing all these issues, the writer tries to bring theory close to practice to work out practical results for media people in terms of sustainable development and realization of 20-year Perspective Document.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • foresight
  • perspective
  • Strategy
  • Development communications
  • Media Effects

 

اسدی، علی. (1370). افکار عمومی، تهران: سروش.
برادران شرکا، حمیدرضا. (1387). نقش رسانه ملی در معرفی سند چشم‌انداز 20 ساله کشور. مجموعه مقالات همایش رسانه و اقتصاد. تهران: شورای اقتصاد سازمان صداوسیما.
بورن. (1379). بعد فرهنگی ارتباطات برای توسعه (ترجمه مهرسیما فلسفی). تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
پالتز، دیوید. ال. (1380). ارتباطات سیاسی در عمل (ترجمه مهدی شفقتی). تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیما.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری. (1385). بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران صداوسیما (15/11/1381). برگرفته از: www.leader.ir
رضایی، محسن؛ دهکردی، علی. (1385). ایران آینده در افق چشم‌انداز. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
سازمان ملل متحد. (1382). وضعیت آینده در آستانه هزاره سوم (ترجمه نشر فخرا). تهران: فخرا.
محسنی، منوچهر. (1386). بررسی در جامعه‌شناسی فرهنگی ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مرکز تحقیقات صداوسیما. (1388). نظرسنجی از مردم تهران درباره چشم‌انداز توسعه. تهران: مؤلف.
هاشمی، سید حمید. (1387). نقش رسانه در مواجهه و مدیریت امواج تورم و گرانی در کشور، مجموعه مقالات همایش رسانه و اقتصاد. تهران: شورای اقتصاد سازمان صداوسیما.
هوور، استوارت ام.؛ لاندبای، نای. (1385). بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
Cornish, E. (2004), Futuring the exploration of the future, world future society.
GTZ, (2006), Strategic communication for sustainable Development: A conceptual overveiw.
http://www.gsdrc. Org.go/display&type=Document&id=3755
Paolo Mefalopulos, (2008), Development communication sourcebook: Broadening the Boundaries of communication. The world Bank