نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Media and Youth: A Developmental Perspective

2 دکترای روان‌شناسی عمومی، پژوهشگر صداوسیما

چکیده

کتاب «رسانه‌ها و جوانان: منظری رشدی» نوشته استیون کرش مجموعه‌ای است که در 312 صفحه به مطالعه نقش و کارکرد رسانه‌ها در ابعاد گوناگون زندگی شیرخواران، نوپایان، کودکان و نوجوانان اهتمام می‌ورزد و با اتخاذ رویکردی تحولی‌، چگونگی ارتباط با رسانه و تأثیرپذیری از آن را در دوره‌های مختلف رشد از نوزادی تا سال‌های نوجوانی بررسی می‌کند. این کتاب که در سال 2010 از سوی انتشارات «ویلی بلک ول» منتشر شده، مشتمل بر 12 فصل است که هر یک از آنها به موضوعی درباره رسانه و چگونگی تأثیرگذاری آن بر جنبه‌ای از زندگی، از شیرخوارگی تا پایان نوجوانی می‌پردازد و سپس به فرضیه‌ها و نظریه‌های توجیه‌کننده این تأثیرپذیری و پژوهش‌هایی که بر اساس آنها صورت گرفته، اشاره می‌کند و در نهایت، پس از جمع‌بندی مطالب، خلأها و نیازهای پژوهشی مربوط به آن حوزه را با توجه به تغییرات رشدی مورد بررسی قرار می‌دهد.در این نوشته، سعی بر آن است که محورهای اصلی و مهم کتاب و موضوعات مطرح شده از زوایای مختلف مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد. بر این اساس، نخست تصویری اجمالی از کتاب ارائه و سپس با دیدی کلی به مجموعه، نکاتی بیان می‌شود که به نظر می‌رسد تکمیل‌کننده بحث‌های مطرح شده و همچنین یادآور ضرورت‌های مطالعاتی و پژوهشی در خصوص رابطه کودکان و نوجوانان با رسانه خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media and Youth: A Developmental Perspective

نویسندگان [English]

  • Steven J. Kirsh 1
  • maryam hossini anjedani 2

1 Media and Youth: A Developmental Perspective

چکیده [English]

Media and Youth: A Developmental Perspective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media and Youth: A Developmental Perspective

 

براهنی، محمدنقی و همکاران. (1368). واژه‌نامه روان‌شناسی و زمینه‌های وابسته. تهران: فرهنگ معاصر.
دور، امه. (1374). تلویزیون و کودکان (ترجمه علی رستمی). تهران: سروش.
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر. (1364). فرهنگ علوم رفتاری. تهران: امیرکبیر.
کریمی، یوسف. (1379). روان‌شناسی اجتماعی. چاپ هشتم. تهران: ارسباران.
گونتر، بری و مک آلر، جیل. (1380). کودک و تلویزیون (ترجمه نصرت فتی). تهران:‌ سروش.
محسنی، نیک‌چهر. (1383). نظریه‌ها در روان‌شناسی رشد. تهران: پردیس.
Aornby, A.S. (2005). Oxford Advanced Learner's Ditionary. 7ed, Oxford: University Press.
Erikson, E.H. (1994). Identity and the Life Cycle. www.Norton&Company
Friesen, J.G., Wilder, E.J., Bierling, A.M., Koepck, R., Poole, M. (2000). The Life Model. Pasadenna: Shepherd's House Inc. Distributed by www.lifemodel.org
International Labour Conference. (2005). Youth: Pathways to Decent Work, 93rd Session, Retrieved from:
www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc
Longman, P. (2007). Longman Advance American Dictionary. 3rd, Pearson Education Limited.