نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشکده صداوسیما

چکیده

در پژوهش حاضر که مطالعه‌ای کیفی است، تلاش شده است به روش دلفی، دیدگاه خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت رسانه درباره وضعیت موجود این رشته در کشور مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه‌های خبرگان شرکت‌کننده در این پژوهش که متشکل از دو گروه مدیران اجرایی سازمان صدا‌و‌سیما و رسانه‌های الکترونیکی و همچنین استادان دانشگاهی آشنا به حوزه مدیریت رسانه است، از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. روایی پرسشنامه تحقیق به روش صوری و از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصان تأیید شده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که رشته مدیریت رسانه با توجه به اهداف طراحی شده آن، در شرایط فعلی، کارآیی لازم را برای تربیت مدیران رسانه‌ای ندارد. در این پژوهش، ضمن بیان نقاط ضعف برنامه فعلی، گرایش جدیدی از رشته مدیریت رسانه با عنوان گرایش مدیریت رادیو‌ـ تلویزیونی به عنوان الگوی مناسب برای دوره کارشناسی ارشد، ارائه شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Appropriate Expert Model on Radio-TV Management in Iran

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Mehdi Mo’tamedi 2

1 assistant prof. in media management of Tehran Uni.

2 media managment

چکیده [English]

The present study, a qualitative research, aims to shed lights on the status of Media Management as an academic major in Iran, using views of professionals and specialists of the field. The views and ideas of the participating specialists consisted of two groups, i.e. IRIB and electronic media’s CEOs as well as media management university instructors, were gathered through interviews and questionnaires and finally analyzed. The validity of the research questionnaire was confirmed through direct contact with the specialists and elites taking part in the study. The results show that for the time being Media Management doesn’t have the required affectivity to train media managers in Iran, given the major’s designed objectives. Accounting for the weaknesses of the current related program, the present study proposes a new branch for Media Management named “Radio-TV Management” as an appropriate model to be used in M.A. course.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Radio-TV Management
  • Media Management
 
خاقانی‌زاده، مرتضی؛ فتحی واجارگاه، کوروش. (1387). الگوهای برنامه درسی دانشگاهی. مجله راهبردهای آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، 1 (2)، 19-11.
زکی‌زاده، زهره. (1388). بررسی تطبیقی رشته مدیریت رسانه (مقطع کارشناسی ارشد) در ایران با دانشگاه‌های مجری این رشته در دنیا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده صدا‌و‌سیما.
سازمان سنجش آموزش کشور. (1389). راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل)، تهران: مؤلف.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ روشندل اربطانی، طاهر و برقی، میکاییل. (1383). نگرشی بر بنیان‌های نظری مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای. فصلنامه دانش مدیریت، 66.
میرکمالی، سید محمد. (1385). رهبری و مدیریت آموزش، ویرایش پانزدهم. تهران: یسطرون.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1382). مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت رسانه. (مصوب جلسه 493 شورای گسترش آموزش عالی مورخ 8/9/82). تهران: مؤلف.
یاوری، مهری. (1386). بررسی برنامه‌ریزی درسی در رشته مدیریت رسانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران:‌ دانشکده صداوسیما.
Lynch, J. & Michael, V. (1996). Quadrant A‌nalysis as a Strategic Planning, Technique in Curriculum Development and Program Marketing. Journal of marketing for Higher Education, 7 (2), 17-32.
Ratcliff, James L. (1996). What is a curriculum and what should it be? Ohio: Bass publisher.