نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم ارتباطات، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات

چکیده

رسانه‌ها منابع اطلاعاتی سریع و مفیدی برای تصمیمات سیاسی به شمار می‌روند. تلاش برای همسو کردن افکار عمومی بین‌المللی با اهداف و سیاست‌های هر کشور از طریق پوشش رسانه‌ای، اهمیت خبر و شبکه‌های خبری بین‌المللی بویژه تلویزیونی را افزایش می‌دهد. تبلیغات شبکه‌های خبری بین‌المللی در باره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به گونه‌ای است که می‌تواند بر دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها در قبال ایران بسیار تأثیرگذار باشد. این تحقیق با توجه به فعالیت گسترده شبکه‌های خبری تلویزیونی عربی و غربی در پوشش اخبار و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نحوه پوشش این اخبار را در شبکه‌‌های خبری غربی شامل بی بی سی (انگلیس)،‌ سی ان ان‌ و فاکس نیوز (امریکا)، فرانس 24 (فرانسه)‌ و شبکه‌های عربی شامل الجزیره (قطر) و العربیه (عربستان سعودی) بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد، شبکه‌های خبری غرب تلاش می‌کنند برنامه هسته‌ای ایران را برنامه‌ای نظامی جلوه دهند. این موضوع در مورد شبکه‌های خبری عرب زبان در برخی مؤلفه‌ها مشابه و در برخی دیگر متفاوت است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Building Image for Islamic Republic of Iran Nuclear Activities in Worldwide TV Channels

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Forqani 1
  • Ali Ahmad 2

1 assistant prof. in communication of Allameh Tabatabaee Uni.

2 communication

چکیده [English]

Media are fast and useful helps in political decision-making. Attempts to fit world public opinions with a country’s political objectives through media, highlights the significance of news and news channels. International news channels propaganda against Iran nuclear program could affect other countries’ foreign policies towards the Islamic republic. Given the numerous propaganda campaigns led by Arab and Western TV news channels against Islamic Republic of Iran’s nuclear activities, the present research studies the way Western channels such as BBC, CNN, FoxNews, France24, and Arabic language channels like Al-Jazeereh, Al-Arabiyeh cover stories related to Iran nuclear program. The findings show that Western news channels attempt to depict Iran nuclear program as a military one. This is the case with Arab channels with a less effect.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Representation
  • Highlighting
  • Islamic Republic of Iran Nuclear Program
  • Television
  • General Diplomacy
  • News Channels

 

خرازی آذر، رها. (1387). دیپلماسی رسانه‌ای. مجموعه مقالات دیپلماسی رسانه‌ای. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دالگرن، پیتر. (1385). تلویزیون و گستره عمومی، جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی (ترجمه مهدی شفقتی). تهران: سروش و مرکز تحقیقات صدا‌و‌سیما.
دیرینگ، جیمز و اورت راجرز. (1385). مبانی برجسته‌‌سازی رسانه‌ها (ترجمه علی‌ اصغر کیا و مهدی رشکیانی). تهران: شرکت تعاونی سازمان معین ادارات.
مک کوئیل، دنیس. (1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی (ترجمه پرویز اجلالی). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سید محمد. (1387). رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
نگرین، رالف. (1370). خبر و تهیه خبر (ترجمه فرانک پیروزفر). فصلنامه رسانه. 2 (4)، صص 41ـ32.
ون دایک، تئون ای. (1380). قدرت و رسانه‌های خبری. در ارتباطات سیاسی در عمل (ترجمه مهدی شفقتی). تهران: سروش.
ویندال، سون؛ سیگیاز، ربنو و اولسون، جین. (1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
هالستی، کی.جی. (1372). تبلیغات و نقش آن در سیاست خارجی. در تبلیغات و جنگ روانی ( ترجمه حسین حسینی). تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
Chang, T.K. (1993). The press and China policy: The illusion of Sino-American relation, Northwood, NJ: Ablex.
Cohen, B.C. (1963). The press and foreign policy. NJ: Princeton University Press.
Diamond, E. (1982). Sign off: The last days of television. Cambridge, MA: MIT.
Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43, 51-58.
Lippman, W. (1922). Public opinion. New York: Harcourt, Brace & Company.
Livingstone, Steven. (1997). Clarifying The CNN Effect: An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention. Research Paper. Cambridge: Harwvard University.
McCombs, M.E. & Ghanem, S. (2003). The convergence of agenda setting and framing in S.D. Reese, O. Gandy, & A.E. Grant (Eds), Framing public life (pp.67-82).
McCombs, M.E., & Reynolds, A. (2004). News influence on our pictures of the world. In J. Bryant & D. Zillmann, (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (pp. 1-18). Mahwah, NJ: Erlbaum.
O’Sullivan, T.D; Saunders, J.; Hartley, J.; Fiske. & Montgomery, M. (1994). Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London and New york: Routledge.
Rogers, E.M. Dearing, J.W & Bregman, D. (1993). The anatomy of agenda-setting research. Journal of Comuunication. 68-84.
Scheufele, D.A. & Tewkesbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. Journal of Communication, 57, 9-20.
Shaw, D. & McCombs, M.E. (1977). The emergence of American political issues. St. Paul, MN: West.
Sheafer, T. (2007). How to Evaluate It: The Role of Story-Evaluative Tone in Agenda Setting and Priming. Journal of Communication, 57, 21-39.