نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی، استادیار و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که به شیوه اسنادی صورت گرفته آن است که با توجه به مبانی حقوقی و دینی به بررسی «ضرورت اصلاح الگوی مصرف و نقش حکومت و رسانه در تحقق آن» بپردازد. بنابراین، پس از ارائه تحلیلی در این باره، به رسانه‌ها، بویژه صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کند راهبردهای هفت گانه‌ای را برای ایفای نقش مهم خود در نظر بگیرند. این راهبردها عبارتند از: ایجاد فرهنگ مسئولیت در برابر مصرف، نمایش آثار زیان‌بار مصرف‌زدگی، ترغیب مردم به استفاده از تولیدات داخلی، تبیین حرمت اسراف و معیارهای آن، تأکید بر احترام مضاعف به اموال عمومی، جلوگیری از ساده‌انگاری در مفهوم منابع و مصارف و سرانجام نظارت بر تبلیغات بازرگانی در جهت بهینه‌سازی فرهنگ مصرف.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Programming Strategies for Improving the Pattern of Consumption (With emphasis on Religious and Law Principles

نویسنده [English]

  • Mohsen Ismaili

assistant prof. in law of Imam Sadeg Uni.

چکیده [English]

The present study, carried out using a descriptive methodology, aims to tackle “the need to improve pattern of consumption and the role of government in its realization” give the religious and law principles. Giving an analysis on this theme, the article suggests to media, particularly the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), to take seven strategies into account while playing their significant role: developing a sense of responsibility towards consumption, displaying destructive impacts of consumptionism, encouraging individuals to consume domestic products, explaining the irreverence of extravagance and its criteria, urging the need to respect public properties, discouraging simplicity in terms of resources and consumption, and finally, monitoring commercials in terms of optimizing consumption culture.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Improving Pattern of Consumption
  • IRIB
  • The Press
  • Programming Strategies
  • Management of Income and Expenses

 

آلبر، پیر. (1386). مطبوعات (از مجموعه: چه می‌دانم؟) (ترجمه فضل‌الله جلوه). چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
اسماعیلی، محسن. (1382ـ الف). آموزش و رسانه، در حقوق بین‌الملل و ایران. فصلنامه پژوهش و سنجش، 33، بهار.
اسماعیلی، محسن. (1382ـ ب). حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر، فصلنامه فقه اهل بیت. 35، پاییز.
اسماعیلی، محسن. (1385). حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، چاپ اول، تهران:‌ نشر شهر.
الموسوی الخمینی (ره)، سید روح‌الله. (1363). تحریرالوسیله. جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه.
الموسوی الخمینی (ره)‌، سید روح‌الله. (1374). صحیفه ‌نور. جلد 5 و 18، چاپ دوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح. (1418 ق). العناوین، جلد 2، قم:‌ دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه.
بجنوردی، میرزا حسن. (1402 ق). القواعد الفقهیه، چاپ اول، قم: مطبعه خیام.
حکیمی و دیگران، محمدرضا. (1386). الحیاة (ترجمه احمد آرام). جلد 4 و 5، چاپ هشتم، تهران: دلیل ما.
خامنه‌ای (مد ظله)، سید علی. (1388). سخنرانی نوروز در مشهد مقدس، قابل بازیابی از: www.leader.ir
دستغیب، شهید سید عبدالحسین. (1360). گناهان کبیره. چاپ هفتم، تهران: حاج محمد ضرابی.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (1374). مبانی اقتصاد اسلامی. چاپ دوم، تهران: سمت.
شیخ صدوق. (بی تا). اسرار‌ التوحید. قم: انتشارات علمیه اسلامیه.
صدر، سید محمدباقر. (1375). اقتصاد ما (ترجمه عبدالعلی اسپهبدی). جلد 1 و 2 قم:‌ انتشارات اسلامی.
طباطبایی، علامه سید محمدحسین. (1374). تفسیرالمیزان. جلد 20، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358 و اصلاحات 1368). قابل بازیابی از:‌
http://www.tahr.majlis.ir
قانون برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی (مصوب 1368). قابل بازیابی از:
http://www.tahr.majlis.ir
قانون خط‌مشی‌ کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17/4/1361). قابل بازیابی از:
http://www.tahr.majlis.ir
قانون مطبوعات (مصوب 1364 و اصلاحات آن). قابل بازیابی از:
http://www.tahr.majlis.ir
کوئن، بروس. (1376). مبانی جامعه‌‌شناسی (ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل). تهران: سمت.
محسنیان‌راد، مهدی. (1382). ارتباط‌شناسی‌. چاپ پنجم، تهران: سروش‌.
محمدی ری‌شهری، محمد. (1363). میزان الحکمه. چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
مصطفوی، سید محمد کاظم. (1415 ق). القواعد، چاپ دوم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
معتمدنژاد، کاظم. (1369). آگهی‌های تجاری و از خود بیگانگی انسان. فصلنامه رسانه، معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 2، تابستان.
مک براید، شن. (1375). یک جهان چندین صدا‌ (ترجمه ایرج پاد). چاپ دوم، تهران: سروش‌.
مکارم شیرازی و دیگران، ناصر. (1360). تفسیر نمونه. جلد 10، چاپ اول، قم: دارالکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی و دیگران، ناصر. (1371). تفسیر نمونه. ج 27، چاپ یازدهم، قم: دارالکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی و دیگران، ناصر. تفسیر نمونه. (1362). جلد 11، چاپ چهارم، قم:‌ دارالکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر. (1422). بحوث فقهیه هامه، چاپ اول، قم: مدرسه امیرالمؤمنین (ع(.
مولانا، حمید. (1380). ظهور و سقوط مدرن. چاپ اول، تهران: کتاب صبح.
نراقی، ملاّ احمد. (1375). عوائد الایام. چاپ اول، قم:‌ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی، تهران: بوستان کتاب.
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (1382). (زیر نظر)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع). جلد 1، چاپ اول، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی.