نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فرهنگ و ارتباطات، استادیار و مدیر گروه تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره

چکیده

مقاله حاضر، حاصل پژوهشی است که با هدف شناخت مؤلفه‌های پنهان در پیش‌بینی وضعیت «نظارت الکترونیکی» در جامعه اطلاعاتی 20 سال آینده کشور ایران انجام شده است تا تصویری روشن به کارگزاران آن ارائه دهد.‌ به‌ این منظور، پس از مصاحبه‌های عمقی که در 3 مرحله، بر اساس روش دلفی انجام گرفت، دیدگاه‌های 15 صاحبنظر دریافت شد.‌ در مرحله اول، 27 پیش‌بینی و در مرحله دوم، پس از هم‌رأیی، 18 پیش‌بینی اظهار شد.‌این 18 پیش‌بینی، در قالب 18 پرسش در اختیار مجریان جامعه اطلاعاتی ایران؛ «مهندسان مراکز پشتیبانی اینترنت» قرار گرفت.‌ در تحلیل عاملی، ابتدا به منظور بررسی ساختار عاملی، پرسش‌ها با روش مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس؛ چرخش داده شدند و نتایج حاصل از آنها نامگذاری شد.‌ به‌این‌‌ترتیب، 6 مؤلفه اصلی و پنهان شناسایی شدند:نظارت آسان، نظارت فرهنگی، سواد رسانه‌ای، نظارت تخصصی، آسیب‌پذیری آزادی‌ها و مقاومت مردمی
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Implicit Components in Predicting Status of "Electronic Surveillance" in 20 years of Iran Information Society

نویسنده [English]

  • Omid Ali Masoudi

Assistant prof. in culture and communication, of Soureh university.

چکیده [English]

The present article is the result of a study aimed at discovering the unknown elements in predicting the status of "electronic surveillance" in the information society of Iran within the next 20 years, to provide the its agents with a clear image. For this purpose, after deep interviews carried out at 3 stages using Delphi method, 15 experts were consulted. In the first stage, 27 predictions, and in the second phase, 18 predictions were stated.
The 18 predictions were given to the Iran Information Society executive team, i.e. "Internet Support Centers Engineers ", in form of 18 questions. In the factor analysis, first in order to examine the factor structure, questions were rotated using main components and Varimax rotation and the results were named. Therefore, 6 main and hidden components were identified: Uncomplicated supervision, cultural supervision, media literacy, expert supervision, vulnerability of freedoms and public resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Society
  • The Community under Supervision
  • Delphi method
  • Electronic Supervision

 

تهرانیان، مجید.‌ (1356).‌‌نقش رسانه‌ها در پشتیبانی توسعه ملی ایران.‌تهران: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران.‌
حسینی، محمد؛ منوری، سیامک؛ منوری، مهدی و نوروززاده، پیام.‌ (1382).‌ ادبیات و متدولوژی آینده‌اندیشی.‌ نخستین کارگاه آینده‌اندیشی، گروه نانو تکنولوژی بنیاد ]جزوه پلی‌کپی[، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.‌
شیرازی، محمد.‌ (1380).‌ جنگ روانی و تبلیغات، مفاهیم و کارکردها.‌ تهران: دبیرخانه نخستین همایش بررسی نقش تبلیغات در جنگ.‌
فوکو، میشل.‌ (1378).‌ مراقبت و تنبیه، تولد زندان (ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده).‌ تهران‌: نی.‌
فیدر، جان.‌ (1380).‌ جامعه اطلاعاتی (ترجمه علی رادباوه و علی گیلوری).‌ تهران: کتابدار.‌
محمدی‌فر، محمدعلی؛ بشارت؛ محمدعلی و حبیبی، مجتبی.‌ (1384).‌ ساخت و هنجاریابی مقیاس اندیشه خودکشی.‌ علوم روان‌شناسی، 4 (16)، زمستان.‌
مسعودی،‌ امیدعلی.‌ (1382).‌ جامعه نظارتی، ره‌آورد عصر ارتباطات.‌ فصلنامه رسانه، 14 (53)، بهار.‌
معتمدنژاد، کاظم.‌ (1383).‌ جامعه اطلاعاتی، اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌انداز جهانی.‌ تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز پژوهش‌های ارتباطات.‌
میلر، دلبرت.‌ (1380).‌ راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی (ترجمه هوشنگ نایبی).‌ تهران‌: نی‌.‌
نوذری، حسینعلی.‌ (1375).‌ تأملی در زندگی، آثار، آراء و اندیشه‌های میشل فوکو فیلسوف و مورخ معاصر فرانسه، هفته‌نامه سروش، 18 (816)، 24 آذر.‌
وبستر، فرانک.‌ (1380).‌ نظریه‌های جامعه اطلاعاتی (‌ترجمه اسماعیل قدیمی)‌.‌ تهران: قصیده‌سرا.‌
ویمر، راجر؛ دومینیک، جوزف آر.‌ (1384).‌ تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه کاووس سیدامامی)، تهران: سروش.‌
هومن، حیدرعلی.‌ (1380).‌ تحلیل داده‌های چند متغیره در پژوهش‌های رفتاری.‌ تهران: پارسا.‌
Beniger, J.R. (1986). The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. Cambrige: Harvard University press.
Bentham, J. (1843). Panopticon versus New South Wales. Works, ed. Bowring, t. IV. Jeremy Bentham, Collected works, ed London: John Browing, 1843.
Cattell, R.B. (1966). The scree test for number of factors, multivariate behavioral research, 1, 242-276.
Flaherty, David, H. (2005). Emeritus professor. Retrieved from
http://www.Ssc.UWOCo/history/faculty staff/profs/flaherty.Hmtl, 2005/07/24. & http://lass.Calumet.Purdue,Edu/cca/gmi/fa04/gmj-fa 04-mohsenian rad.Htm 10-40 -2006.
Keeble, L. & Loader, B. (2001). Community Informatics Shaping computer Mediated Social Relations. London and NewYork: Routledge.
Lyon, D. (1999). The Electronic Eye, the Rise of Surveillance Society. London: Cambridge polity press.
Marx, G.T. (1985). The Surveillance Society: The Threat of 1984 Style Techiques, Futurist, June.
Marx, K. (1976). Capital. Vol.1, Harmondsworth: penguin books.
Mohsenian rad, M. (2004). Globalization Cultural and Message Bazzar, Global Media Journal, 3, (5), Fall.
Sarantakos, S. (2005). Socical Research. Third Edition, New York: palgrave Macmillan.
Webster, F. (2001). Culture and Politics in information age: A New Politics? London: Routledge.
Wright, R. (2005). Non Zero: The Logic of Human Destiny. pantheon, 2000. Retrieved from http://www.Non Zero.org/author.htm, 2005/07/31