نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، مدرس دانشکده خبر

2 دکترای ارتباطات، استادیار و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 دکترای ارتباطات، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هر چند دنیای دیجیتال دریچه‌های تازه و بکری را برای مخاطبان گشوده است که رسانه‌ها از طریق آنها می‌توانند بر گستره مخاطبانشان بیفزایند، اما پدیده جهانی دیجیتالی شدن رسانه‌ها، با ورود به هر کشور، به اقتضای شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی جامعه،تجربه‌ای جدید و منحصربه‌فرد به‌شمار می‌رود. در این تحقیق با استفاده از روش کیو، دیدگاه‌های کارشناسان، مدیران و صاحبنظران حوزه رادیو، در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفته است و متغیرهای مربوط به دیجیتالی شدن، در سه بخش تولید، ارسال و دریافت، به عنوان «متغیرهای وابسته» و کلیه عوامل ‌تسهیل‌کننده یا ممانعت‌کننده از رسیدن به هدف (شامل دو بخش درون و برون سازمانی) به عنوان «متغیرهای مستقل» در نظر گرفته شده‌اند.بر اساس نتایج به‌دست آمده، مهم‌ترین مشکل در خصوص تغییر سیستم رادیو از آنالوگ به دیجیتال، مجاب کردن شنوندگان برای خرید دستگاه گیرنده رادیو دیجیتال است. اما در کنار این مشکل، به دلیل آنکه رادیوهای امروز، راهی جز طی مسیر دیجیتالی شدن ندارند، مهم‌ترین نکته قابل توجه برای مدیران رسانه، برنامه‌ریزی در جهت تغییر محتوای لازم است که در این خصوص برخلاف مسائل فنی، مطالعات چندانی انجام نشده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emergence of Digital Radio in Iran: Opportunities and Threats

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosseini 1
  • Seyyed Vahid Aqili 2
  • Seyyed Mohammad Mehdizadeh 3

1 Communication,

2 Assistant prof. in communication and master of the humanities of Azad university, Unit of sciences and Researches

3 Assistant prof. in communication of Allame Tabatabaee university

چکیده [English]

Although the digital world has opened to the media audience new windows through which they can add to the range of their audience, the universal phenomenon of digitalization of media, entering every country, is considered a new and unique experience, as the historical, economic, political, social, scientific, and cultural conditions of the society requires.
Using the Q-method, the present study examines the views of experts, managers and radio professionals inside and outside the country and the variables related to digitalization in three sections of production, distribution and reception were considered as "dependent variables" and all the facilitating or limiting factors (including the two sections of intra- and extra- organizational factors) were deemed as "independent variables".
Based on the research findings, the most significant challenge regarding the change from analog to digital radio system is persuading listeners to buy a digital radio. Furthermore, since today’s radios have no options but to get digitalized, the most important point for media managers is planning to change the necessary content, something on which little have been done.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Radio
  • Radio Station
  • Media Management
  • Analog System
  • Digital System

 

اخگری، محمد. (1387). آیا آینده رادیو در اینترنت است؟. روزنامه جام‌جم، 1/3/87‌.
اسولیوان، تام و دیگران. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات (ترجمه میرحسین رئیس‌زاده). تهران: فصل نو.
ایزد‌پناه، پرهام. (1385). عصر جدید رسانه‌ها. ماهنامه شبکه. شماره 67. بازیابی مرداد 85 از:‌www.shabakeh-mag.com/Articles/show.aspx                                
جلیلی‌نیا، کامران. (1384). آشنایی با تلویزیون دیجیتال. تهران: آینه نما.
خجسته، حسن. (1386). جامعه‌شناسی رادیو و رسانه. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
راجرز، اورت. م؛ شومیکر، اف فوید. (1369). رسانش نوآوری‌ها رهیافتی میان فرهنگی (ترجمه عزت‌الله کرمی و ابوطالب بنایی). شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.
رودز، ب. اریک. (1385). نگاهی به آینده رادیو (ترجمه حسن خجسته). مجله رادیو، 7 (12).
سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز. (1382). نظریه‌های ارتباطات (ترجمه علیرضا دهقان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
قوانلو قاجار، مصطفی. (1387). پادکست، امروز و فردا؛ پادکست و آینده رادیو. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
مخیر، مریم. (1385). مروری بر فرستنده‌های رادیویی ]جزوه آموزشی[. تهران: اداره کل بهره‌برداری فنی صدا.
منتظر‌قائم، مهدی. (1387). بررسی کاربردها و اثرات پادکستینگ بر ارتباطات سازمانی و پخش عمومی؛ پادکست و آینده رادیو. تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو.
کرلینجر، فرد. (1380). مبانی نظری پژوهش در علوم رفتاری (ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند). تهران: آوای نور.
Ball, J. (2008). Free Mix Radio: The Original Mix tape Radio Show A Case Study in Mix tape Radio and Emancipator Journalism. London: SAGE Publications.
Christi, R. (2007). New Media Communications. Global Eateries.
Dominick, J. (2004). Mass communication media in the digital age. London and New‌York: Rutledge.
Housman, C. (2007). Modern radio production. New York: Rutledge.
Lax, S. (2008). DAB: the future of radio? London: SAGE Publications.
Levitt, H. (2007). A Historical perspective on digital hearing aids: how digital technology has changed modern hearing aids. London: SAGE Publications.
Rudin, R. (2006). The Development of DAB Digital Radio in uk, Battle for Control of a New Technology in an Old Medium. London: SAGE Publications.