نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت رسانه

2 دکترای مردم‌شناسی دین و ارتباطات، استادیار دانشکده صداوسیما

3 دکترای علوم سیاسی، استادیار دانشکده صداوسیما

چکیده

مقاله حاضر درصدد بررسی دیدگاه‌های کارشناسان و کارگزاران ارتباطات در خصوص تأثیر پادکستینگ، برای رادیو در ایران است. اطلاعات لازم برای بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پادکستینگ، از طریق روش‌های اسنادی و کیفی (گروه‌های کانونی) به‌دست آمده که طی آن، از سه گروه کارشناسان رادیو، کارشناسان رسانه‌های جدید و گردانندگان پادکستینگ در ایران نظرخواهی شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و معنا کردن یافته‌های پژوهش، از همگرایی رسانه‌ای استفاده شده است. نتایج، نشان‌دهنده آن است که پادکست می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در سه سطح سازمانی، فردی و محیطی فراهم کند که مهم‌ترین آنها ایجاد فضای رقابتی برای رادیو، گسترش و توسعه رادیوهای تخصصی، شکستن انحصار و ایجاد فضای بحث و گفتگو و نقد و انتقاد در برنامه‌های رادیویی، استفاده از امکانات رسانه‌های دیجیتال‌، استعدادیابی، شناخت بهتر مخاطب و معرفی رادیو به نسل سوم ناآشنا با رادیو است. اما این فنّاوری به دلیل موانع فنی، حقوقی و ... موجود در کشور، دست‌کم تا زمانی که فاقد زیرساخت‌های لازم هستیم، تهدیدی برای رادیو محسوب نمی‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining Pod casting's Opportunities and Threats for Radio in Iran in Communications Experts , View

نویسندگان [English]

  • Maryam Akbari Azad 1
  • Abdullah Gyvyan 2
  • Mohammad Minavand 3

1 Management Media

2 Assistant prof. in anthropology of religion and communication of IRIB university

3 Assistant prof. in political science of IRIB university

چکیده [English]

The present article aims to examine communications experts and professionals’ viewpoints about the impact of Podcasting, as the new wave of Internet-based world of communications, on radio in Iran. Data required for studying the opportunities and threats of Podcasting were obtained through documentary and qualitative methods used by focus groups. Three expert groups, i.e. radio professionals, new media experts and operators of Podcasting were surveyed. Also, to analyze data and extract the significance of research findings, "media convergence" was used. The results indicate that podcast can provide new capacities at three levels, i.e. organizational, individual and environment, of which the most important are as follows: creating competitive space for radio, developing and expanding niche radios, breaking the monopoly and creating an atmosphere of discussion and criticism in radio programs, using digital media capabilities, talent-finding, knowing of radio audience better and introducing radio to the third generation unfamiliar with radio. However, this technology, due to technical, legal … barriers existing in the country, is not deemed as a threat to radio, at least until we lack the necessary infrastructure for such a technology.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Podcast
  • Podcasting
  • Radio
  • Cyberspace

 

ببی، ارل. (1384). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (ترجمه رضا فاضل). تهران: سمت.
پاستر، مارک. (1377). عصر دوم رسانه‌ها (ترجمه غلامحسین صالحیار). تهران: موسسه ایران.
حریری، نجلا. (1385). اصول و رو‌‌ش‌های پژوهش کیفی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
دفلور، ملوین؛ دنیس، اورت ای. (1383). شناخت ارتباطات جمعی (ترجمه سیروس مرادی). تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
ریفلر، کاتجا. (1382). همگرایی رسانه‌ای در دوران‌های دشوار (ترجمه یونس شکرخواه). ماهنامه صنعت چاپ، 249.
رفیع‌پور، فرامرز. (1382). تکنیک‌های خاص در علوم اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
عقیلی، سید وحید؛ دیندار فرکوش، فیروز. (1386). مدیریت رسانه در عصر همگرایی رسانه. فصلنامه رسانه، 18 (2).
کوثری، مسعود. (1387). پادکست، ذره‌ای شدن و عرصه عمومی. در معصومه شهبندی (گردآورنده)، پادکست و آینده رادیو. تهران: تحقیق و توسعه صدا.
محمدخوانی، آرش؛ داوطلب، علی. (1387). مخاطبان رسانه: مصاحبه با گروه‌های کانونی. بازیابی 29 خرداد، 1387 از:                    http://www.Hccmr.com
مک کوئیل، دنیس. (1385). مخاطب‌شناسی (ترجمه مهدی منتظرقائم). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
وبستر، فرانک. (1382). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی (ترجمه مهدی داوودی). تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
ویمر، راجر دی؛ دومینیک، جوزف آر. (1384). تحقیق در رسانه‌های جمعی (ترجمه کاووس سیدامامی). تهران: سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای.
Beheler, A. (2007). The Future of Podcasting in Postsecondary Education: A Delphi Study. Unpublished doctoral dissertation, Walden University.
Berry, R. (2006). Will the ipod kill the radio star? (Profiling podcasting as radio). The International Journal of Research into New Media Technologies. Retrieved November 30, 2007 from http://www.cvg.sagepub.com
Cochrane, T. (2005). Podcasting (The Do-It- Yourself Guide). India polis: Wiley.
Geoghegan, M. W., & Klass, D. (2007). Podcast Solution (The Complete Guide to Audio and Video Podcasting) (2 ed). New York: Rutledge.
Goga, T. (2005). Podcasting: The Emerging Business of Nan casting. London: New Technology.
Morris, T., & Terra, E. (2006). Podcasting for DUMMIES. Indianapolis: Wiley.