نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

2 دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، گرایش روزنامه‌نگاری، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی است که با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و با استفاده از روش پیمایشی، به بررسی کاربرد ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات گردشگری، در منطقه آزاد کیش می‌پردازد. در این پژوهش، میزان آشنایی کارشناسان تبلیغات منطقه آزاد کیش با سه ابزار نوین ارتباطی «اینترنت»، «پیام کوتاه» و «بیلبورد دیجیتال» و همچنین میزان استفاده از این ابزارها در این منطقه، از سال 1382 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که میزان استفاده کارشناسان تبلیغات منطقه آزاد کیش از ابزارهای نوین ارتباطی در تبلیغات گردشگری، وابسته به متغیر «میزان آشنایی» این افراد با این ابزارهاست. همچنین «میزان آشنایی» خود نیز معلول متغیرهایی چون «آشنایی با زبان انگلیسی» و «سطح تحصیلات» افراد است. در کل، میزان آشنایی جامعه ‌آماری با ابزارهای نوین ارتباطی و میزان استفاده افراد از این ابزارها در حد متوسط قرار دارد. این در حالی است که امروزه، رشد سریع فنّاوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، دستیابی به بازارهای جدیدی را در زمینه گردشگری فراهم آورده است و اگر ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات، با توجه به نقش و کارکرد خاص خود، با آگاهی کامل و به درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه این صنعت درآمدزا ایفا کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilizing New Communication Tools in Tourism Advertisement: A Case Study in Kish Free Zone since 1382 to 1387

نویسندگان [English]

  • Farnaz Sa’adat 1
  • Afsane Mozaffari 2

1 Social Communication

2 Assistant prof. in social communication of Azad university, Unit of sciences and researches

چکیده [English]

The present article is based on a research project sponsored by Kish Free Zone Organization. It studies the application of new communication tools in tourism advertisements through a survey method. The study looks into the level of familiarity of advertisement experts in Kish Free Zone with the three new communication tools, i.e. "the Internet", "message" and "digital billboard", and examines the extent of using these tools in the area within last 5 years. The results indicate that the extent of utilizing modern communication tools in tourism advertisements by advertisement experts in Kish Free Zone is dependent on the variable "level of familiarity" with such tools. The "level of familiarity" itself is dependent on variables such as "familiarity with the English language" and "education level". Generally, the level of familiarity of the subjects with these tools is average. However, today, the rapid growth of new communication and information technologies has provided access to new markets in tourism, and if modern communication tools in advertisement field, given their specific role and function, are employed properly and with full awareness, they can play an important role in development of this profitable industry.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Communication Tools
  • Digital Billboards
  • E-mail
  • Short Message
  • E-Tourism

 

اسدی، علی. (1371). افکار عمومی و ارتباطات. تهران: سروش.
الوانی، سیدمهدی؛ دهدشتی، زهره. (1373). اصول و مبانی جهانگردی. تهران: انتشارات معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان.
ایرنا. (1386). فعالان حوزه گردشگری: تدوین سامانه راهبردی در بخش گردشگری کشور ضروری ‌است، نوشهر، 10 شهریور.
ایزدپناه، پرهام. (1384). ‌وب 2 شوق یک جهان نو. ماهنامه شبکه. 63.
پاپلی‌یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی. (1385). گردشگری؛ ماهیت و مفاهیم. تهران: سمت.
جام‌جم آن‌لاین. (1386). عدم پذیرش دلار در اماکن توریستی هند، بازیایی 27 آبان از:
http://www.jamejamonline.ir 
حسینی ‌پاکدهی، علیرضا. (1373). تکنولوژی‌های ارتباطی و نظام‌های اجتماعی. فصلنامه رسانه، 5 (2).
خوارزمی، شهیندخت. (1374). تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و انسان معاصر. فصلنامه پژوهش و سنجش، 2 (6)، صص 44ـ43.
راجرز، اورت، شومیکر، فلوید. (1369). رسانش نوآوری‌ها (ترجمه عزت‌الله کرمی و ابوطالب فنایی). شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
رستمی، علی. (1379). نقش تبلیغات بازرگانی در گسترش صنعت جهانگردی. مجموعه مقالات نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایران، تهران: انتشارات اداره کل تبلیغات و مراکز فرهنگی.
رضوانی،‌ علی‌اصغر. (1374). جغرافیا و صنعت توریسم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
روی‌گتی، ویتالیانو؛ مرلو، لوچانو. (1375). علوم جهانگردی (ترجمه محمود دباغ). تهران: ثامن‌الائمه.
سرویس خبر شبکه آن‌لاین. (1385). وب 2 فرصت‌های زیادی را برای شرکت‌ها فراهم آورده است، بازیابی 31 اردیبهشت‌ماه 1385 از:    http://www.shabakeh-mag.com
شکرخواه،‌ یونس. (1385). مفاهیم: تابلو دیجیتال تبلیغات چیست؟، همشهری آن‌لاین،‌ 3 اسفند.
گلچین، شادی؛ بختائی، امیر. (1384). اینترنت ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات. ماهنامه دانش تبلیغات، 10، صص 28ـ 24.
مجیدی، علیرضا. (1386). وب 3‏، تغییر دوباره اینترنت. ماهنامه رایانه خبر، 33.
محمدیان، محمود. (1379). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. تهران: حروفیه.
مهرداد، هرمز. (1380). نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی. تهران: فاران.
میلانی‌، باقر. (1386). ایران می‌تواند50 میلیارد دلار درآمد از صنعت گردشگری کسب کند. بازیابی 20 شهریور 1386 از:                    http://www.ISNA.ir/News
نقیب‌السادات، سیدرضا. (1382). چشم‌انداز تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات، بازیابی 15 اردیبهشت 1382 از: http://www.bashgash.net                                     
Siagala, Marianna. (2007). Web 2.0 in tourism industry; a new e-business models, Retrieved 20 November, from: www.traveldailynews.com
Neto, Fredric. (2003). A new approach to sustainable tourism development- moving beyond environmental protection, DESA discussion paper, 29, pp 25-29.