نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباطات، گرایش مدیریت رسانه

2 دکترای فرهنگ ارتباطات، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقاله حاضر ضمن معرفی نظریه‌ها و دیدگاه‌های مربوط به شکل‌گیری و پیشبرد جامعه اطلاعاتی و شرایط جدیدی که اطلاعاتی شدن در عرصه جهانی پدید آورده است، وی‍ژگی‌های جامعه اطلاعاتی و جوامع معرفتی مطرح و با یکدیگر مقایسه شده است. مطالعه ادبیات موجود، نشان می‌دهد که انقلاب اطلاعات دو چالش مهم را مطرح کرده است؛ یکی پر کردن شکاف دیجیتال و دیگری ضمانت آینده آزادی بیان. همچنین برای درک بهتر روند جهانی ارتباطات به بررسی سیاست‌های جهانی ارتباطات در دوره معاصر پرداخته شده و اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در ژنو و تونس به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با معرفی دو شاخص جهانی «آمادگی الکترونیک» و «فرصت دیجیتال»، به بررسی و مقایسه جایگاه کشورها در جهان و وضعیت شکاف دیجیتال پرداخته شده است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد هر چند که ایران در سال 2008 در رتبه هفدهم کشورهای دارای بیشترین کاربران اینترنت قرارگرفته ولی از نظر رتبه آمادگی الکترونیک، روند صعودی نداشته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information-based Society, Knowledge-based Communities, Digital Gaps and New Requirements of Development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khalaji 1
  • Hadi Khaniki 2

1 Communication

2 Assistant prof. in communication science of Allame Tabatabaee University

چکیده [English]

This paper, first, introduces theories and views on development of an information-based society and the new conditions “informationalization” has created globally. It, then, compares the characteristics of an information-based society and a knowledge-based society. The related literature shows that the information revolution has brought about two key challenges: one is filling the digital and the other is ensuring the future of freedom of expression. To better understand the global trend in communications, the article also examines international communications policies in the contemporary era and discusses World Summit on the Information Society in Geneva and Tunis .
The writing also introduces two global indicators named “electronic preparedness” and “digital opportunity”. With these two new indicators, the status of countries in the world as well as the digital gap will be investigated. The findings indicate that although Iran ranks 17th among international internet users, in 2008 its electronic preparedness does not see a remarkable growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Preparedness
  • Information-based Society
  • Knowledge-based Communities
  • Digital Gap
  • Digital Opportunity

 

تومی، ایلکا. (1383). جامعه دانایی و پرسش‌های پژوهشی آینده (ترجمه اسماعیل یزدان‌پور). تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
راجرز، اورت. م؛ شومیکر، اف فوید. (1369). رسانش نوآوری‌ها رهیافتی میان فرهنگی (ترجمه عزت‌الله کرمی و ابوطالب بنایی). شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
سازمان ملل متحد. (1386). شناخت جوامع دانایی (ترجمه اسماعیل یزدان‌پور). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ماسودا، یونجی. (1383). چیستی جامعه اطلاعات (ترجمه سید محمد مهدی‌زاده). فصلنامه رسانه، سال شانزدهم، 2، پیاپی 62.
معتمدنژاد، کاظم. (1382). اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، جلد (1). تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
معتمدنژاد، کاظم. (1383). جامعه اطلاعاتی، اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی. تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات.
معتمدنژاد، کاظم. (1384). دومین مرحله اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی، ماهنامه شبکه، 60، آذر.
نورایی، مریم. (1385). شکاف دیجیتال. مجله جهانی رسانه‌ها، بازیابی از:
www.Globalmediajournal.com
Britz, J.J. & et al. (2006). Africa as a ‌‌Knowledge Society: a Reality Check. The International Information and library Review, 38 (1).
Economist Intelligence unit. (2008). The 2008 e-readiness rankings. Retrieved from www.eiu.com/site-info.asp
Economist Intelligence unit. (2007). The 2007 e-readiness rankings. Retrieved from www.eiu.com/site-info.asp
Internet World Stats. (2009). Retrieved from www.Internetworldstats.com
ITU. (2006). world Information society Report. Retrieved from
www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformation/2006/index.html
ITU. (2005). Building Digital Bridges Report. Retrieved from
www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformation/2005/index.html
Lor, P.J. Britz, J.J. (2007). Is a Knowledge Society Possible without Freedom of Access to Information. Journal of Information Science, 33 (4).
Noll, R.D. & et al. (2002). Bridging the Digital Divide: Definitions, Measurement, and Policy Issues. Retrieved from
www.ccst.us/ccst/pubs/cpa/bdd/Bdreport/BDD2.html (Noll,R.etal)
Osiochru, S. (2003). Global Governance of Information and Communication Technologies: Implications for Global Civil Society Networking Report Written for the Social Science Research Council. Retrieved from www.ssrc.org/itic
Padovani, C. (2005). Debating Communication Imbalances from the McBride Report to the World Summit on the Information Society. Global Media and Communication, 1 (3).
UNESCO. (2005). Towards knowledge Societies. UNESCO publications.