نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای ارتباطات، استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری

چکیده

تحلیل گفتمان و مطالعه تطبیقی نوشته‌های انتخاباتی در تبیین رویکردها و دیدگاه‌های طیف‌های مختلف سیاسی در هر کشور حائز اهمیت است. انتخابات مجلس هشتم جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل حضور دو جریان اساسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، از حساسیت زیادی برخوردار بوده است. در این مقاله تلاش شده است یادداشت‌های روز و سرمقاله‌های روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی، به‌عنوان دو روزنامه اصلی طیف اصول‌گرا درباره انتخابات مجلس هشتم، از 25 اسفند 1386 تا ششم اردیبهشت 1387 (مرحله دوم انتخابات) با روش تحلیل گفتمان و مطالعه تطبیقی رویکردهای این دو روزنامه بررسی، تبیین و مقایسه شوند.تحلیل گفتمان مطالب مربوطه در روزنامه‌های مذکور نشان‌دهنده نوعی از رویکرد «درون‌ساختاری» درباره انتخابات مجلس در روزنامه جمهوری اسلامی و دیدگاه «برون‌ساختاری» فراتر از انتخابات مزبور در روزنامه کیهان است. گر‌چه این دو رویکرد تفاوت اساسی میان دو روزنامه را نشان می‌دهند، اما در حمایت از جریان اصول‌گرا و استقلال مجلس مشترکند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Electoral Approaches: Discourse Analysis of Editorials of the Two Dailies of ‘Jomhuriye-e-Eslami’ and Keyhan’ About Iran’s 8th Parliament Runoff Elections

نویسندگان [English]

  • Hasan Bashir 1
  • Hamid Reza Hatami 2

1 Assistant prof. in culture and communication of Imam Sadegh University,

2 Journalism

چکیده [English]

Discourse analysis and comparative study of materials written on elections are of paramount significance for shedding light on various approaches adopted and different viewpoints maintained by all political parties in a country. The Iranian 8th parliament elections carry too much sensitivity with it due to the two main political wings, i.e. Principalist and Reformist parties. The present article employs the two techniques of discourse analysis and comparative study to discuss, explain and compare the editorials and other materials of ‘jomhoriye-e-Eslami’ and ‘Keyhan’ as the two main papers representing Principalists in the 8th parliament elections, from Esfand 25, 1386 to Ordibehesht 6, 1387 (the second round of the elections).
The discourse analysis of the relevant materials in the two mentioned papers reveals a kind of “internal” approach to parliament elections in “Jomhuriye-e-Eslami” and “external” viewpoint in “Keyhan”. Although these two approaches are different in various ways, but they share an important principle, i.e. both supporting the Principalists.
 
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Reformers
  • Principalists
  • Discourse Analysis
  • Jomhuriye-e-Eslami
  • Keyhan
  • 8th Parliament

 

امامی، حسین. (1386). تحلیل گفتمان، بازیابی از:
http://www.aftab.ir/articles/social/communications
بابایی، محمد. (1386). رفتارشناسی احزاب و گروه‌های سیاسی در قبال انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
بشیر، حسن. (1385). تحلیل گفتمان: دریچه‌ای برای کشف ناگفته‌ها. تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع).
بهرام‌پور، شعبانعلی. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
بیگدلی، سایه. (1386). پیش‌فرض‌ها و اهداف تحلیل گفتمان، بازیابی از:
http://www.ertebatat.org/bigdeli/archives/2007/01
رید، بلیک و‌هارولدس، ادوین. (1378). طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات (ترجمه مسعود‌ اوحدی). تهران: سروش.
سلطانی، علی‌اصغر. (1384). قدرت گفتمان و زبان. تهران: نی.
فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان (ترجمه فاطمه شایسته‌پیران؛ محمد نبوی و مهران مهاجر). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
فیسک، جان. (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی (ترجمه مهدی غبرایی). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
میرفخرائی، تژا. (1383). فرایند تحلیل گفتمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
وان دایک، تئون. ای. (1378). تحلیل گفتمان: پرورش و کاربست آن در ساختار خبر (ترجمه محمدرضا حسن‌زاده‎‎‏‏‏). تهران: پژوهش معاونت سیاسی صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی.
هادی، محمد. (1384). تحلیل انتقادی گفتمان.‌ روزنامه شرق، 8/11/84.
یحیایی‌ایله‌ای، احمد. (1385). تحلیل گفتمان چیست؟ بازیابی از:
http://yahyaee.com/1/archives/2006/06/post-19.htm
یحیایی‌ایله‌ای، احمد. (1386). دیدگاه‌های میشل فوکو درباره گفتمان، بازیابی از:
http://yahyaee.com/1/archives/2006/05/post-13.htm
Berlo, David. (1990). The Process of Communication. Michigan state university, New York: Rinehart and Winston.
Malinowsky. (1957). Carol Garden and Their Magics. London.