نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسی

2 کارشناس ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی

چکیده

انتخابات از ارکان مهم شکل‌گیری ساختار سیاسی در ‌نظام‌های دموکراتیک به‌شمار می‌رود. در نظام جمهوری اسلامی نیز که مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی است، راه‌های حضور اثرگذار مردم در تشکیل تمامی نهادهای قدرت به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پیش‌بینی شده است. توجه به جایگاه رسانه‌ها در تحقق مشارکت سیاسی به‌ صورت عام و کارکرد رسانه ملی در نظام جمهوری اسلامی به ‌صورت خاص، اهمیت مضاعف و تعیین‌کننده‌ رسانه ملی را در انتخابات مختلف آشکار می‌سازد.این مقاله فارغ از نقش سایر نهادهای مؤثر در بحث انتخابات، به‌طور ویژه به بررسی جایگاه رسانه ملی در تحقق مشارکت سیاسی شهروندان و ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elections in Islamic Republic of Iran and the Role of National Medium

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Esma’eeli 1
  • Ehsan Movahhediyan 2

1 Political science

2 Political science

چکیده [English]

Election is considered one of the key principles forming the political structure of any democratic systems. In the Islamic Republic of Iran which is based on the principle of religious democracy, the influential role of people in forming all the power institutions directly and indirectly is predicted. Given the status of media in realization of political participation in general, and the function of national medium in the Islamic Republic of Iran in particular, the determining and doubled importance of national medium in elections looms up.
Regardless of the role of other influential institutions in elections, the present article investigates the status of national medium in realization of citizens’ political participation, and offers a few contributions to the process.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Medium
  • National Medium
  • Political Participation
  • Islamic Republic of Iran

 

آقابخشی، علی. (1383).‌ فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.‌
آیت‌ا... خامنه‌ای، سید‌علی.(1386،‌ 13 دی).هنر مردم، انتخاب نامزدهای دردآشنا، روزنامه کیهان، ص 2.
امام ‌الموسوی‌الخمینی، روح‌الله. (1369). صحیفه نور. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
امین‌عاملی،سیدمحسن. (1340). اعیان الشیعه (ج 2). بیروت: دائرةالمعارف.
پنابادی، اعظم. (1387). پیامگیران اخبار فصل بهار. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما، اداره کل پژوهش‌های اجتماعی و سنجش برنامه‌ای، گروه مخاطب‌شناسی.
پی یرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی (ترجمه باقر ساروخانی). تهران: کیهان.
راش، مایکل. (1377). جامعه و سیاست (ترجمه منوچهر صبوری). تهران: سمت.
سیف‌زاده، حسین. (1377). تحول از مشارکت منصفانه به مشارکت فعالانه. فصلنامه علوم سیاسی، 1.
علوی، پرویز. (1375). ارتباطات سیاسی. تهران: علوم نوین.
فیرحی، داود. (1382). نظام سیاسی در اسلام. تهران:‌ سمت.
معروف‌الحسنى، هاشم. (1371). جنبش‌هاى شیعى در تاریخ اسلام (ترجمه سیدمحمد‌صادق عارف). چاپ اول، مشهد: آستان قدس رضوى.
نائینی، محمدحسین. (1382).تنبیة‌الامه و تنزیة‌المله (ترجمه سیدجواد ورعی). تهران: بوستان.
نجفی، موسی (1384).مراتب ظهور فلسفه سیاست در تمدن اسلامی. (طبقه‌بندی متون و فلسفه تاریخ سیاست در اسلام و ایران) تهران: نشر دانش و اندیشه معاصر.
نجفی‌اصل، مرضیه. (1387). پیامگیران سیما فصل بهار. تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما، اداره کل پژوهش‌های اجتماعی و سنجش برنامه‌ای، گروه مخاطب‌شناسی.
نهج‌البلاغه(ترجمه سیدجعفر شهیدی). (1386). تهران: سازمان ‏انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.