نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روابط بین‌الملل‌، دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر با هدف ارزیابی نقش رسانه‌ها (مکتوب، دیداری، شنیداری و الکترونیکی) از بعد نظری در مدیریت بحران‌ها تدوین شده است و درصدد پاسخ به این پرسش است که به‌ لحاظ نظری، رسانه‌ها در مسئله مدیریت بحران از چه جایگاهی برخوردارند و نظریه‌های مطرح چگونه نقش رسانه‌ها در این زمینه را تبیین می‌کنند؟ امروزه یکی از مؤلفه‌های اساسی در مدیریت بحران، کار با رسانه‌هاست، همچنان‌که تلاش برای فهم تعامل بین این دو سیستم نیز از وظایف خطیر دانش‌پژوهان به‌شمار می‌رود. در این مقاله به بررسی این نکته‌ها پرداخته شده است: الف) رسانه‌ها نقش اساسی را در شکل‌دهی به افکار عمومی ایفا می‌کنند. ب) این نقش از رویکرد‌های نظری مختلف قابل تبیین است. ج) رسانه قادر به تولید، نشر و جهت‌دهی به افکار است. از این‌رو، می‌توان از آن به ‌عنوان ابزاری برای مدیریت بحران استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

---

نویسنده [English]

  • - -

 

بیوگرافی هال؛ نظریه‌پرداز فرهنگی. (1386). بازیابی 20 اسفند، 1386 از سایت تخصصی مطالعات، ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، www.ictfarajoo.com
تاجیک، محمدرضا. (1379). مدیریت بحران: نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیربحران درایران. تهران: فرهنگ گفتمان.
تافلر، آلوین. (1385). موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر نو.
دبیری‌مهر، امیر. (1383). تأثیر رسانه‌ها بر روابط بین‌الملل. بازیابی 10 اردیبهشت، 1384 از سایت باشگاه اندیشه، www.bashgah.net
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (1382). تحول نظریه‌های منازعه و همکاری در روابط بین‌الملل. مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. 5، (8).
ساروخانی، باقر. (1381). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
سلیمی، حسین. (1379). فرهنگ‌گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
سیف‌زاده، سید‌حسین. (1384). نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل فردی‌ـ جهانی‌شده: مناسبت و کارآمدی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
شیلر، هربرت. (1377). وسایل ارتباط جمعی و امپراتوری امریکا. ترجمه احمد میرعابدینی، تهران: سروش.
طاهری، ابوالقاسم. (1382). فنّاوری ارتباطی و اطلاعاتی، جهانی‌شدن و پیامدهای سیاسی آن. پژوهش حقوق و سیاست، 5، (8).
طباطبایی، صادق. (1381). زندگی در عیش، مردن در خوشی. بازیابی 15 مرداد، 1382 از سایت باشگاه اندیشه، www.bashgah.net
کرمی، جهانگیر. (1383). سیاست خارجی از منظر تکوین‌گرایی اجتماعی. راهبرد،.
مک‌‌کوییل، دنیس‌. ‌(1384). مکتب‌ فرانکفورت‌ و نظریه‌ انتقادی. ترجمه  سعید مهدوی‌کنی، بازیابی 30 شهریور، 1385 از سایت دفتر مطالعات و توسعه رسانه، www.rasaneh.org
مک‌‌نامارا، جیم. (1386). تأثیرات رسانه‌های جمعی؛ مروری بر پنجاه سال پژوهش تأثیر رسانه (بخش اول). ترجمه کریم غلامزاده علم، بازیابی 25 اسفند، 1386 از سایت تخصصی مطالعات ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، www.ictfarajoo.com
مهدی‌زاده، سید‌محمد.(1383). مطالعات فرهنگی: رهیافتی انتقادی به فرهنگ و جامعه نو. رسانه،41.
نای، جوزف. (1382). قدرت نرم. ترجمه محمد حسینی‌مقدم، راهبرد، 29.
هادیان، ناصر؛ گل‌محمدی، احمد. (1383). عوامل ذهنی مؤثر در اندازه‌گیری قدرت و پیامدهای آن. سیاست خارجی،18، (2).
هرمن، چارلز. (بی‌تا). نقش اطلاعات در مدیریت بحران. بازیابی 15 اسفند، 1386 از سایت مرکز بررسی‌های راهبردی، www.css.ir
والتز، کنت. (1382). رمز و راز سیاست بین‌الملل ]گفتگو[ ترجمه امیرحسین تیموری، آفتاب،.
Baylis, John & Smith, Stive. (1997).Globalization of World  Politics, oxford university press.
Boyd-Barrett, Oliver. (2002). Theory in Media Research. California State Polytechnic University. Retrieved from www.csupomona.edu
Cook, Timothy. (1998). Governing with the news: The News Media as a Political Institution. Retrieved from www.psqonline.org
Fuchs, Christian. (2005). The Mass Media , Politics , and Warfare. Retrieved from www.cartoon.iguw.tuwien.ac.at
Gill, Stephen. (1994). Knowledge, Politics, and Neo-Liberal Political Economy, in Stubbs Richard and Geoffrey R.D.Underhill, eds., Political Economy and the Changing Global Order, Macmillan, Hampshire.
Mandelbaum, Michael. (1995). The Reluctance to Intervene. Retrieved from www.foreignpolicy.com
Trubshaw,  Bob. (2003). The Politics of Culture. Retrieved from www.indigogroup.co.uk