نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، مدرس دانشگاه پیام‌نور

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفایی دانش و گسترش رسانه‌های جمعی نام گرفته، آبستن حوادث و اتفاقات بی‌شمار است. گسترش فنّاوری، تأثیر ارتباطات و به‌کارگیری انواع سیستم‌های هوشمند‌، فضایی بحرانی را بر شرایط زیست‌محیطی جامعه جهانی حاکم ساخته است. رسانه‌ها با نقش و مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، موظفند هر لحظه، افکار عمومی جهان را از شرایط حاکم بر دنیای پیرامون و اثرات بحران‌های اجتماعی ناخواسته آگاه کنند. در مقاله حاضر سعی شده است ضمن مروری بر ادبیات بحران و رسانه و استفاده از نظریه‌های علوم ارتباطات و اظهارنظر دانشمندان مربوط، آثار مخرب بحران بر سایر بخش‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد و با ارائه مدل مفهومی و ارزیابی یک پرسشنامه، برای پیشگیری و مقابله با بحران، راهکارهایی مناسب ارائه شود. همچنین با پرداختن به علل و چرایی وجود بحران، لزوم آمادگی برخورد با شرایط بحرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

پیران، پرویز. (1382). جامعه‌شناسی مصائب جمعی و نقش آن در مدیریت بحران ناشی از حادثه. رفاه اجتماعی، 3، (11)، زمستان.
تاجیک، محمدرضا. (1384). مدیریت بحران. تهران: فرهنگ گفتمان.
تافلر، آلوین. (1375). جنگ و پاره‌جنگ. تهران: اطلاعات.
رضاییان، علی. (1383). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت.
روغنی‌ها، محمدتقی. (1386). رسانه‌های برتر. تهران: انتشارات دانشکده خبر.
ساروخانی، باقر. (1382). جامعه‌شناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
ساروخانی، باقر، (1383). اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات. تهران: خجسته.
طبرسا، غلامعلی. (1382). تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده و معرفی شاخص‌های امداد و نجات. (گزارش 2، 1381)، 13. تهران: جمعیت هلال‌احمر.
محکی، علی‌اصغر. (1386). احیای مردم بحران‌زده. تهران: انتشارات دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران.
معتمدنژاد، کاظم. (1383). وسایل ارتباط جمعی. جلد 1، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
منتظر‌قائم، مهدی. (1386). رسانه‌ و حاکمیت. تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
Decission Making in Crisis. (1962). Journal of Conflict Resolution. Retrieved from www.Amazon.com
www.Hamshahri.net (2007)