نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم سیاسی، رئیس مرکز حراست سازمان صداوسیما

چکیده

امروزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورها به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در نظام بین‌الملل تحت‌تأثیر تحولات شگرف در عرصه ارتباطات قرار‌ گرفته است؛ چنان‌که «دیپلماسی رسانه‌ای» به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فعالیت‌های‌ دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای بویژه قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است.در مقاله حاضر پس از بیان پیشینه دیپلماسی رسانه‌ای و کارکردهای آن به بررسی مصادیق دیپلماسی رسانه‌ای در بعد نرم‌افزاری، جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای غرب علیه ایران و همچنین اهداف راهبردی جنگ روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

تافلر، آلوین. (1368). موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر نو.
تافلر، آلوین و تافلر، هایدی. (1376). به سوی تمدن جدید. ترجمه محمدرضا جعفری، تهران: سیمرغ.
تافلر، آلوین. (1370). تغییر ماهیت قدرت. ترجمه حسن نورایی بیدخت و شاهرخ بهار، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
تافلر، آلوین. (1385). جنگ و پاد‌جنگ. ترجمه مهدی بشارت، تهران: اطلاعات.
سیف‌زاده، حسین. (1368). نوسازی و دگرگونی سیاسی. تهران: سفیر.
ضیایی‌پرور، حمید. (1386). جنگ نرم 2: ویژه جنگ رسانه‌ای. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، برگرفته از سایت www.mehr.news.com، تاریخ بازیابی 25/8/1385.
Tech terms dictionary, www.techterms.com, 2005/7.
Wikipedia, The free encyclopedia, 25 June 2007 .
Almond, Gabril, A. & et al. (1973). Cricis, choice and change, Boston: Little Brown and company.