نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضور هیئت علمی دانشگاه

2 دکترای مدیریت دولتی، دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

فجایع طبیعی و بحران‌های اجتماعی بدون اطلاع قبلی حادث می‌شوند و نظم جاری جامعه را برهم می‌زنند؛ فقدان اطلاعات کافی، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده وضعیت بحرانی است و از این‌رو نقش اطلاع‌رسانی در مدیریت بحران، نقشی راهبردی در دوره‌های پیش از وقوع، وقوع و پس از وقوع بحران است. برای رویارویی با بحران دو رویکرد قابل اتخاذ است، رویارویی برنامه‌ریزی شده (تلاش برای پیش‌بینی و کنترل پیش از وقوع حادثه بحرانی) و برخورد، پس از غافلگیری. در مقاله حاضر، بر استفاده از نظام برنامه‌ریزی سلولی چندلایه برای رویارویی با بحران که اثربخشی آن به‌شدت در گرو حمایت رسانه ملی است، تأکید شده است. رسانه ملی به سه صورت می‌تواند به این فراگرد کمک کند: ایفای نقش به‌مثابه بانک اطلاعاتی و ذخیره دانش مدیریت بحران؛ تدوین برنامه‌ای برای همراهی با مدیریت بحران از طریق بازیابی و ارائه به‌موقع اطلاعات و تدوین برنامه‌های گوناگون به‌منظور هدایت مناسب کمک‌های مردمی به سوی مناطق بحران‌زده، برحسب نوع و شدت وضعیت بحرانی.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

1 professor

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

پورعزت، علی‌اصغر و دیگران. (1383). طراحی سیستم بسیج امکانات ملی برای مواجهه مناسب با بحران‌های طبیعی و اجتماعی. کمال مدیریت، 2، 4 و 5، زمستان 1382 و بهار 1383، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
پورعزت، علی‌اصغر. (1385). تأکید بر راهبرد توسعه دانش‌محور برای منطقه آزاد ارس، با تأمل بر نقش چین و اروپا در اقتصاد منطقه. اولین سمینار بازشناسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس. ارس: سازمان منطقه آزاد تجاری ‌ـ صنعتی.
پورعزت، علی‌اصغر؛ آرین قلی‌پور و علی پیران‌نژاد. (زیر چاپ). عدالت و اعتماد: ره‌آورددولت الکترونیک. تهران: دانشور.
قلی‌پور، آرین. (1380). جامعه‌شناسی سازمان‌ها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان ومدیریت. تهران: سمت.
قلی‌پور، آرین. (1383). بحران مدیریت در مدیریت بحران. کمال مدیریت،ویژه‌ مدیریت بحران. 2، 4 و 5، زمستان 1382 و بهار 1383.
قلی‌پور، آرین. (1384). نهادها و سازمان‌ها: رویکرد نهادی به سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
Ash, S. R. & Ross, D. K. (2004). Crisis Management through the Lens of Epidemiology, Business Horizons, 47/3.
Iba, W. & Gervasio, M. T. (1997). Crisis Response Planning: A Task Analysis. Proceedings of the Nineteenth An-. nual Conference of the Cognitive Science.
Pang, A. Cropp, F. & Cameron, G. T. (2006). Corporate crisis planning: Tensions, issues, and contradictions. Journal of Communication Management, 10/4.