نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق و جزا و جرم‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

مطالعه‌ تأثیرات رسانه‌ها بر شکل‌دهی نگرش نسبت به جرم مدتی است که مورد توجه پژوهشگران حوزه‌های جامعه‌شناسی جنایی قرار گرفته است. از طرفی، اجرای طرح «ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی» از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شیوة همراهی رسانة‌ ملی با این طرح، نیز ضرورت چنین مطالعه‌ای را ایجاب می‌کند.مقاله حاضر درصدد تبیین ابعادی بوده است که شایسته است در همکاری رسانه ملی با مجریان این‌گونه طرح‌ها، مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که مسئله حجاب، از جدی‌ترین دغدغه‌‌های رسانة ملّی و البته محوری‌ترین مفهوم طرح امنیت اخلاقی است، در این نوشتار بیش از مسائل دیگر مورد توجه و کانون تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله بیش از هر چیز، به دسته‌بندی پرسش‌هایی پرداخته شده که مدیران رسانة ملی برای رسیدن به اهداف مشترک فرهنگی‌ با طرح یاد شده، باید به آن بیندیشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

جعفری‌لنگرودی، محمد‌جعفر. (1368). ترمینولوژی حقوقی. 3607، 12.
حسینی، سیدمحمد. (1383). سیاست جنایی. تهران: سمت.
عنصری‌فرد، عباس. (1383). جریحه‌دار کردن عفت عمومی. تهران: آریان.
قربان‌نیا، ناصر. (1378). اخلاق و حقوق بین‌الملل. تهران: سمت.
معاونت حقوقی و توسعه قضایی قضائیه. (1384). جرم‌زدایی اروپا ]گزارش[. تهران: سلسبیل.
محمودی‌جانکی، فیروز. (1383). حمایت کیفری از اخلاق، در مجموعه مقالات علومجنایی. تهران: سمت.
مصباح، محمد‌تقی. (1378). فلسفه سیاسی اسلام. جلد2. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مهرا، نسرین. (1383). عدالت کیفری ترمیمی صغار در انگلستان و ولز، در مجموعهمقالات علوم جنایی. تهران: سمت.
وایت، راب و هینز، فیونا. (1385). جرم و جرم‌شناسی. ترجمه علی سلیمی، قم: حوزه و دانشگاه.
یامین‌پور، وحید. (1385). معیارهای جرم‌انگاری رفتارهای غیر‌اخلاقی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).