نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

چکیده

جانشین‌پروری ابزاری برای حصول اطمینان از وجود افرادی است که می‌توانند شایسته تصدی مشاغل و پست­‌های مختلف سازمانی و مدیریتی در آینده باشند؛ اما برنامه‌­ریزی و اجرای موفق نظام جانشین‌پروری ، نیازمند تلاش و تجهیز سازمان به راهبرد­های هوشمندانه مدیریت استعدادهاست. هدف از پژوهش حاضر، اولویت­‌بندی عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق نظام جانشین‌پروری در مجموعه صدا‌و‌سیما به‌عنوان مورد مطالعه بوده است. به این منظور، پس از شناسایی عوامل، با بررسی ادبیات پژوهش از تکنیک دلفی کمک گرفته شد و برای اولویت­‌بندی عوامل نهایی شده، روش تاپسیس فازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داده است که از بین عوامل نهایی شده، عامل ارزیابی قابلیت‌­ها، مهارت­‌ها و شایستگی­‌ها، در رتبه اول و پس از آن، عواملی چون تعهد به اجرای برنامه جانشین‌پروری و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد به ترتیب، در رتبه­‌های دوم و سوم قرار دارند. به‌این‌ترتیب، با توجه به اولویت مشخص شده 25 عامل، لازم است که سیاستگذاران و متولیان امر، به تدوین راهبرد­های صحیح و موفقیت­‌آمیز اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ranking of the Factors Affecting the Successful Implementation of the Succession System in Yazd Broadcasting

نویسندگان [English]

  • Hamid Babaei Meybodi 1
  • Negar Jamshidi 2
  • Sadegh Jamshidi 3
  • Ehsan Karimi Meybodi 4

1 Assistant Prof. in Management, Meybod Uni., Iran

2 Management

3 Management

4 Media Management

چکیده [English]

Succession is a way to ensure that there are people who can qualify for various organizational and managerial jobs and positions in the future. But successful planning and implementation of the succession system requires effort and equipping the organization with intelligent talent management strategies. The purpose of this study was to prioritize the factors affecting the successful implementation of the succession system in the Yazd broadcasting. To do this, the research literature was reviewed and Delphi technique was used after identifying the factors, then fuzzy TOPSIS method was used to prioritize the finalized factors. The results show that among the finalized factors, evaluation of capabilities, skills and competencies, and then, commitment to implement the succession program and implementation of a comprehensive system of performance evaluation were ranked respectively. Thus, according to the identified priority of 25 factors, policy makers and those in charge are suggested to formulate convenient and successful strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession
  • Key Jobs
  • Competence
  • Succession Culture
  • Broadcast
ابوالعلایی، بهزاد و غفاری، عباس. (1393). مدیران آینده، مبانی نظری و تجارت علمی برنامه­‌های استعدادیابی و جانشین‌پروری مدیران. چاپ دهم، تهران: انتشارات مدیریت صنعتی.
بروجردی علوی، مهدخت و رحمتی، محمدمهدی. (1398). تدوین شاخص‌­های ارزیابی استراتژیک رسانه خدمت عمومی در حوزه فنی و زیرساخت صداوسیما. رسانه­‌های دیداری و شنیداری، 3 (31)، 183-151.
داودی، سیدعلی و یعقوبی، نورمحمد. (1397). چهارچوبی برای استعدادیابی و جانشین‌پروری در نظام آموزش عالی. پژوهش­‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1 (31)، 185-161.
رحمان‌زاده، سید علی. (1395). عوامل سازمانی مؤثر بر ارتقای خلاقیت و نوآوری در سازمان صداوسیما. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6 (3)، 34 -1.
طوطیانی اصفهانی، صدیقه؛ مهرآرا، اسدالله و کلانتری، رزیتا. (1398). بررسی موانع مؤثر بر استقرار نظام جانشین‌پروری. پژوهش­‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1 (35)، 162-143.
فقیهی، ابوالحسن و ذاکری، محمد. (1393). آسیب­‌شناسی استقرار جانشین‌پروری مدیران در سازمان­‌های دولتی ایران. رسالت مدیریت دولتی، 5 (15 و 16)، 24-15.
قربانی، سعید؛ صلواتیان، سیاوش و اعتمادنیا، عمار. (1398). آینده­‌نگاری و اولویت­‌گذاری فناوری­‌های کلیدی اطلاعات و ارتباطات در حوزه انتشار برای سازمان صداوسیما. آینده‌­پژوهی مدیریت، 30 (117)، 28-13.
قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی­اصغر و سبک‌رو، مهدی. (1390). کاربست مدل میدان نیرو در برنامه‌­ریزی برای جانشین‌پروری. پژوهش­‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، 3 (1)، 139-119.
قلیچ­لی، بهروز؛ مشعوفی، شهرام و قهرمانی، سعید. (1396). شناسایی و رتبه‌­بندی عوامل اثربخش بر موفقیت نظام جانشین‌پروری در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک تصمیم­‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران). آموزش و توسعه منابع انسانی، 4 (12)، 103-79.
کرباسی، نغمه‌سادات و علوی، سیدبابک. (1390). ملاحظات طراحی و پیاده‌­سازی اثربخش نظام جانشین‌پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش­ محور. علوم مدیریت ایران، 6 (22)، 59-27.
لطیفی، میثم؛ عبدالحسین‌زاده، محمد و آذرفر، امیر. (1395). طراحی الگوی جانشین‌پروری در سازمان­‌های دولتی از طریق کاربست مدل‌سازی ساختاری  ـ تفسیری. مدیریت سازمان‌های دولتی، 4 (4)، 50-33.
محمدی، اسفندیار و شرفی، وحید. (1394). بررسی تأثیر سبک­‌های رفتاری مدیران و مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری در پتروشیمی استان ایلام. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 7 (26)، 163-145.
هزارجریبی، جعفر؛ سیدنقوی، میرعلی و کولیوند، علیرضا. (1396). الگوی جانشین‌پروری فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
پژوهش ­های مدیریت انتظامی، 12 (2)، 268-243.
Ansari, I.F.; Goergen, M. & Mira, S. (2013). The Determinants of the CEO Successor Choice in Family Firms. Journal of Corporate Finance, 28, 6-25
Bilgili, H.; Tochman Campbell, J.; Ellstrand, A. E. & Johnson, J. L. (2017). Riding of into the Sunset: Organizational Sensegiving, Shareholder Sensemaking, And Reactions to CEO Retirement. Journal of Management Studies, 54 (7), 1019–1049
Bush, T. (2014). Succession Planning and Leadership Development for School Principals: Comparing English and South African Approaches Compare. A Journal of Comparative and International Education, 41(6), 785-800.
Carney, M.; Zhao, J. & Zhu, L. (2019). Lean innovation: Family firm Succession and Patenting Strategy in A Dynamic Institutional Landscape. Journal of Family Business Strategy 10, 1-13
Chlebikova, D.; Misankova, M. & Kramarova, K. (2015). Planning of Personal Development and Succession. Procedia Economics and Finance, 26 (2), 249-253
Church,A. (2014). Succession Planning 2.0: Building Bench Through Better Execution. Strategic HR Review, 13 (6), 233 – 242
Farah, B.; Elias, R.; De Clercy, C. & Rowe, G. (2019). Leadership Succession In Different Types of Organizations: What Business And Political Successions May Learn From Each other. The Leadership Quarterly, https://doi.org/10.1016/j.leaqua. 2019.03.004, 1-21
Groves, K. S. (2005). Integrating Leadership Development and Succession Planning Best Practices. Journal of Management Development, 26 (3), 239-260
Haworth, M. (2005). Tips for Better Succession Planning. The Journal for Quality & participation, 28 (3), 1-15.
Helton, K. & Jackson, R. (2007). Navigating Pennsylvania’s Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment. Public Personnel management, 335-347
Helton, Kimberly A. & Jackson, Robeti D. (2007). Navigating Pennsylvania's Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment. Public PersonnelManagement, 36 (4), 335-347
Kannan, D.; Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, A. & Chiappetta Jabbour, C.J (2014). Selecting Green Suppliers Based on GSCM Practices: Using Fuzzy TOPSIS Applied to a Brazilian Electronics Company. European Journal of Operational Research, 233, 432- 447
Michel, A. & Kammerlander, N. (2015). Trusted Advisors in a Family Business’s Succession-Planning Process an Agency Perspective. Journal of Family Business Strategy, 6 (1), 1-43.
Pandey, S. & Sharma, D. (2014). Succession Planning Practices and Challenges: Study of Indian Organisations. Procedia Economics and Finance, 11, 152-165
Salvato, C.; Minichilli, A. & Piccarreta, R. (2012). Faster route to the CEO suite: Nepotism or managerial proficiency?. Family Business Review, 25(2), 206–224
Sambrook, S. (2005). Exploring Succession Planning in Small and Growing Firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(4), 579-595
Schepker, D.J.; Kim, Y.; Patel, P.C.; Thatcher, S.M.B. & Campion, M.C. (2017). CEO Succession, Strategic Change, and Post-Succession Performance: A Meta-Analysis. The Leadership Quarterly, 28 (6), 1-20
Taylor, T. & McGraw, P (2004). Succession Planning Practices in Australian Organizations. International Journal of Manpower, 25 (8), 741
Weinland, J.T.; Gregory, A.M. & Petrick, J.A., (2016). Cultivating the Aptitudes of Vacation Ownership Management: A Competency Domain Cluster Analysis. International Journal of Hospitality Management, 55, 88–95
William, H. & Weare, J. (2015). Succession planning in Academic librales: A Reconsideration. Advances in Library Administration and Organization, 34, 313-361