نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما تهران، تهران، ایران

2 دکتری علوم ارتباطات، دانشیار گروه روزنامه‌نگاری و خبر دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روزنامه‌‏نگاری، دانشگاه صدا‌و‌سیما، تهران، ایران

چکیده

پردازش اطلاعات، حوزه مشترک میان رسانه و علوم شناختی است؛ در رسانه، محصول نظام فناوری پردازش اطلاعات و ارتباطات (ICT) و در شناخت انسانی، محصول نظام طبیعی پردازش اطلاعات. صفحه‌نمایش تلویزیون با استفاده از فناوری، اطلاعات را در مُدهای صوت، تصویر و نوشتار و در قالب پیام‏‌های متنی و زیرمتنی ثابت و رونده پیش‌رو قرار می‏‌دهد و مغز، اطلاعات را در مدالیته‌‏های شنیداری و دیداری پردازش ‏می‌کند. افزایش ظرفیت پردازش در محیط رسانه به‏‌خودی‏‌خود امتیاز نیست، مگر آنکه شیوه ارائه با ظرفیت و سازوکار پردازشی مغز هماهنگ باشد. برخلاف صوت و تصویر که در نواحی مشخص پردازش می‌‏شوند، پردازش نوشتار، یعنی تصویر صوتی کلام، مستلزم درگیری نواحی مختلف مغزی است و طراحی نامناسب صفحه‏‌نمایش، پردازش اطلاعات را مختل می‏‌کند. نظریه بار شناختی بر پایه معماری شناختی انسان، دستورالعمل‌هایی را برای طراحی صفحه‏‌نمایش توصیه می‏‌کند تا اندوزش اطلاعات و یادگیری پیام تسهیل گردد. این پژوهش بر پایه اثر گسست ـ توجه، اثر مدالیته و اثر حشو، به مطالعه چگونگی به‏‌کارگیری دستورالعمل‌ها در صفحه‌‏نمایش‏‌های چهار شبکه خبر سیما، ایران ـ اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و سی‌ان‌ان پرداخته است. یافته‌ها، نشان داد سی‌ان‌ان از فناوری پردازش اطلاعات به گونه بهینه استفاده می‌‏کند. همچنین، یافته‏‌های مصاحبه نشان داد که کارشناسان شبکه خبر سیما با مفاد نظریه و کاربرد آن کمتر آشنایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Media and Cognitive Science: A Study of the Screen Structure of TV News Channels with Consideration in Cognitive Load Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hakimara 1
  • Davoud Nemati Anaraki 2
  • Leyla Abolfathi 3

1 Assistant Prof. in Psychology, IRIB Uni., Tehran, Iran

2 Associate Prof. in Communication Sciences, IRIB Uni., Tehran, Iran

3 Journalism

چکیده [English]

Information processing is a common field between media and cognitive science. The TV screen uses technology to place information in audio, video, and text modes, in the form of fixed and moving text and context messages, so that the brain can process information in auditory and visual modalities. Increasing the processing capacity in the media environment is not a privilege in itself, unless the presentation is consistent with the brain's processing capacity and mechanism. Unlike audio and video, which are processed in specific areas of the brain, text processing, which is the audio image of speech, requires the involvement of different areas brain, and improper screen design disrupts information processing. Cognitive load theory based on human cognitive structure has recommended guidelines for screen design that facilitate information absorb and message learning. This paper studied how to use the instructions in the screens of four news channels of IRINN, Iran-International, BBC Persian and CNN based on Split-Attention, modality principle, and redundancy effect. Findings showed that CNN uses information processing technology better in the framework of theory. Also, the findings of the interview showed that the experts of the IRINN are not familiar with the theory and its application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Science
  • Cognitive Load Theory
  • News Channels
  • IRINN
توکسبری، دیوید. (1380). تفاوت در نحوه دیدن برنامه‌های خبری (ترجمه محمدعلی حکیم‌آرا). رادیو و تلویزیون، 2(3).
حکیم‌آرا، محمدعلی. (1395). مخاطب و پردازش پیام‌های متنی و زیرمتنی تلویزیون: تأثیر هدفمندی و هماهنگی موضوعی بر یادآوری. پژوهش‌های ارتباطی، 23 (1).
حکیم‌آرا، محمد علی. (1380). تفاوت در نحوه دیدن برنامه‌های خبری. رادیو و تلویزیون، 2(3).
حکیم‌آرا، محمدعلی. (1388). روان‏شناسی رسانه. تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
رستمی، مریم؛ طالع‌پسند، سیاوش و محمدی‌فر، محمدعلی. (1396). اثربخشی برنامه آموزشی بار شناختی بر کارایی یادگیری مفاهیم جبر در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر تهران. انتشار آنلاین: گروه علوم تربیتی، روان‏شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 فضیلت‌فر، علی‌محمد؛ قربانی، شاهین و سماورچی، لیلا. (1390). تأثیر زیرنویس معیار و وارونه در برابر عدم به کارگیری زیرنویس در فراگیری واژگان زبان دوم. آموزش مهارت‌های زبان (JTLS)، 1 (62).
Ayres, P. & Sweller, J. (2005). The Split-Attention Principle in Multimedia Learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (135–146). New York: Cambridge University Press.
Ayres, R. U. & Martinás, K. (2005).120 wpm for Very Skilled Typist, on the Reappraisal of Microeconomics: Economic Growth and Change in a Material World, Cheltenham, UK & Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, p. 41, ISBN 978-1-84542-272-1, retrieved 22 November 2010.
Clark, R. C. & Mayer, R. E. (2008). E-learning and the Science of Instruction. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
Geary, D. C. (2007). Educating the Evolved Mind: Conceptual Foundations for an EvolutionaryEducational Psychology. In J. S. Carlson & J. R. Levin (Eds.), Psychological Perspectives on Contemporary Educational Issues (1–99). Greenwich: Information Age Publishing.
Geary, D. C. (2008). An Evolutionarily Informed Education Science. Educational Psychologist, 43, 179–195.
Kruger, J. L.; Esté, H. & Gordon, M. (2014). “Attention Distribution and Cognitive Load in a Subtitled Academic Lecture: L1 Vs. L2.” Journal of Eye Movement Research, 7(5), 1–15.
Mayer, R. E. (2012). Multimedia Learning. New York: Cambridge University press.
McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man.
 New York. Technological Determinist media History and Prophecy.
Messaris, P. (2003). Visual Persuasion, The role of Image in Advertising.Introduction: A Theory of Image in Advertising. Sage, London.
Mousavi, S. Y.; Low, R. & Sweller, J. (1995). Reducing Cognitive Load by Mixing Auditory and Visual Presentation Modes. Journal of Eduational Psychology, 87, 319-334.
Petty, R. & Prister, J. (2002). Mass Media Attitude Change: Implications of the Elaboration Likelihood Model of Persuation. In Z. J Bryant, Media Effects: Advances in theory and researches (155 -197). Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum.
Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change. New York: Springer-Verlag.
Sweller, J. (1994). Cognitive Load Theory, Learning Difficulty and Instructional Design. Learning and Instruction, 4, 295-312.
Sweller, J. (1999). Instructional Design in Technical Areas. Camberwell: ACER Press.
Sweller, J. (2010). Instructional Design in Technical Areas. Camberwell: ACER Press.
Sweller, J.; Ayres, P. & Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory. Springer, New York.
Tewksbury, D. (1999). Differences in how we watch the News: The Impact of ProcessingGoals and Expertise on Evaluations of  Political Actors.Communication Research, 26, 4-29.