نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه‌شناسی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

تغییرات خانواده در طول زمان و چگونگی نمایش آن در تلویزیون موضوع مورد بحث این مقاله است. مقاله حاضر با نگاهی به پژوهش‌های صورت گرفته در طول سال‌های 1370 تا 1383 در این زمینه، سعی در مشخص کردن تغییرات خانواده در نمایش‌های تلویزیونی دارد.یافته‌های تحقیق برخی تغییرات را در نمایش خانواده در تلویزیون نشان می‌دهد مانند: افزایش سطح تحصیلات و نوع شغل، توجه بیشتر به آسیب‌های اجتماعی از جانب خانواده‌ها و نزدیک شدن برخی از کلیشه‌های مردانه و زنانه به یکدیگر. مردان بیشتر از سابق ویژگی‌ همدلی و همدردی با دیگران را نشان می‌دهند اما زنان در اغلب موارد به صورت افرادی پرخاشگر به نمایش درآمده‌اند. در مورد تقسیم‌ نقش در خانواده نیز هر چند برخی تغییرات ظاهری به چشم می‌خورد، هنوز روابط سنتی در خانواده پا بر جا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

 آبوت، پاملا (1380) جامعه‌شناسی زنان، منیژه نجم‌عراقی، تهران: نی.
اعزازی، شهلا (1373) خانواده و تلویزیون، گناباد: مرندیز.
 اعزازی، شهلا (1379) تصویر خانواده در برنامه‌های کودک سیما، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
 اعزازی، شهلا (1380) بازتاب چشمداشت‌های اجتماعی در تلویزیون، پژوهش‌ زنان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران.
 بات، الیزابت (1373) نقش‌های زناشویی و شبکه‌های اجتماعی، مترجم حسن‌ پویان، درپتر ورسلی (مولف)، تهران: چاپخش.
 راودراد، اعظم (1380) تغییرات نقش زن در جامعه و تلویزیون، پژوهش زنان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران.
 صادقی فسایی، سهیلا و کریمی، شیوا (1384) کلیشه‌های جنسیتی سریال‌های تلویزیونی ایرانی در سال 1384، پژوهش زنان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران.
 عامری، نسرین (1386) بررسی الگوهای نقش و کلیشه‌های جنسیتی در سریال‌های تلویزیونی بهار 1382، پایان‌نامه‌ دکترای جامعه‌شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
گود، جی، ویلیام (1352) خانواده و جامعه، ویدا ناصحی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 گیدنز، آنتونی (1378) راه سوم، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: شیرازه.
 میرساردو، طاهره (1384) مقایسه منزلت و نقش اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مردان در سریال‌های تلویزیونی در تابستان و پاییز 1383 (پژوهش)،مرکز تحقیقات صداوسیما.
 مور، استیفن (1376) دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس.
 مهرداد، هرمز (1380) مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: فاران.
 

 

 
 Bott, Elizabeth (1957) family and social netwoke. London: Tavistock.
 De fleur, Melvin & E. E. Denis (1994) Understanding mass communication. Boston: Hougton Mifflin.
 Fiske, John (1990) Introduction to communication studies. London: Routledge.
 Good, William (1964) The family. Engelwoodcliffs, N.J. Prentice Hall.
 Ingoldsby, B. Baron & Smith, Miller (2004) Exploring Family theories. LosAngeles, CA: Roxbury.
Parsons, Talcott & Bales, R. F. (1956) Family socialization an interation process. London: Routledge & Paul Kegan.
 Richardson, Diane (1993) Introducing women's Studies. London: Macmillan.
 Sommerville, Jennifer (2000) Feminism and the family. London: Macmillan.
Willmott. P. & Young, M. & Kegan, paul (1957) Family and kinship in East. London: Routledge.
 Van Zoonen, Liesbet (1994) Feminist Media Studies. London: Sage.