نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات، پژوهشگر مرکز تحقیقات صداو سیما.

2 کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات،پژوهشگر مرکز تحقیقات صداو سیما.

چکیده

این مقاله بر‌گرفته از پژوهشی است که در مرکز تحقیقات صدا وسیما به منظور بررسی میزان و نحوة پرداختن به سبک زندگی (طبقات مرفه، متوسط و پایین)جامعه در سریال‌های خانوادگی پربیننده شش ماهه دوم سال 1385 انجام شده است.مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مجموعه‌های تلویزیونی خانوادگی پر‌بیننده به طور کلی مسایل ، مظاهر و سبک زندگی طبقات مرفه را بیش از طبقات ‌متوسط وپایین انعکاس داده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

1

2

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
  آسابرگر، آرتور (1383) روش‌های تحلیل رسانه‌ها، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن (1381) از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، نامه علوم اجتماعی، شماره 20 (پاییز و زمستان 1381)، تهران: دانشگاه تهران.
 تامین، ملوین (1373) جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: توتیا.
تذهیبی، سهیلا (1375)، الگوی مصرف (پژوهشمرکز تحقیقات صداوسیما.
 چاوشیان تبریزی، حسن (1374) بررسی مبانی تئوریک و متدولوژیک شاخص‌های سنجش پایگاه اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران.
 چنی، دیوید (1378) سبک زندگی، ترجمه علیرضا چاووشی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه فرهنگ عمومی.
 رسولی، محمدرضا (1382) بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون، پایان‌نامه کارشناشی ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی.
رفیع‌پور، فرامرز (1378) وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی، تهران: فرا.
صداقت‌زادگان، شهناز و فردرو، محسن (1378) پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و مصرف‌ کالاهای فرهنگی، تهران: زهد.
 گوشبر، فرهاد (1384) طبقه‌ اجتماعی و سبک زندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران.
 محمدی‌مهر، غلامرضا (1385) بررسی سریال‌های تلویزیونی از منظر تجمل‌گرایی (پژوهشمرکز تحقیقات صداوسیما.
 منصوری‌فر، لیلا (1383) نظرسنجی از مردم درباره الگوی مصرف متداول در سریال‌های تلویزیونی (پژوهشمرکز تحقیقات صداوسیما.
 ویمر، راجر و دومینیک، جوزف (1384) تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمه کاووس سید‌امامی، تهران: سروش.