نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پزشک، پژوهشگر معاونت سیاسی صدا و سیما

چکیده

مقاله حاضر مروری دارد بر روند افزایش جمعیت در ایران، سپس سیاست‌های کنترل جمعیت را که توسط دستگاه‌های امنیتی دولت امریکا طراحی شده و در سراسر جهان از طریق دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی پیاده می‌شود، تشریح می‌کند و به نقش رسانه‌ها در ترویج و بومی نمایی این سیاست‌ها اشاره می‌کند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -

 

آقاجانیان، اکبر و امیر‌هوشنگ مهریار (1376) تأثیر میزان مرگ و میر بر شیوع استفاده از وسایل و روش‌های جلوگیری از حاملگی در جوامع روستایی ایران، شیراز: مرکز جمعیت‌شناسی.
 آقا، هما (1386) بررسی باروری در ایران و رابطه آن با شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، شیراز، مرکز جمعیت‌شناسی.
افتخاری، علی (1383) کارنامه هفت ساله تنظیم خانواده در ایران‌، شیراز: مرکز جمعیت‌شناسی.
 تریپود (1386) تنظیم خانواده، بزرگ‌ترین پروژه مهندسی در جهان، ترجمه مسعود عالمی، (بی‌جا).
جهان‌فر، محمد (1377) جمعیت و تنظیم خانواده، تهران: دهخدا.
توسلی، غلامعباس (1376) جامعه‌شناسی شهری، تهران: پیام نور.
 تقوی، نعمت الله (1376) مبانی جمعیت‌شناسی، تبریز: پژوه.
 فتح زاده، حیدر (1380) بررسی عوامل جمعیتی، اجتماعی واقتصادی موثر بر استفاده از وسایل و روش‌های جلوگیری از بارداری در شهرستان اهر، پایان نامه، دانشگاه شیراز.
سازمان ثبت احوال و اسناد کشور (1371) نتایج طرح زاد و ولد 1370 سازمان ثبت احوال کشور‌، تهران: سازمان ثبت احوال.
 سازمان ثبت احوال و اسناد کشور (1374) نتایج طرح نمونه‌گیری باروری سال 1373 سازمان ثبت احوال کشور، تهران: سازمان ثبت احوال.
 سازمان ثبت احوال و اسناد کشور (1381) نتایج طرح اندازه‌‌گیری رشد جمعیت سال 1380 مرکز آمار ایران‌، تهران: سازمان ثبت احوال.
ـسازمان ثبت احوال و اسناد کشور (1374) نتایج طرح آمارگیری از سالمندان سازمان ثبت احوال کشور تهران: سازمان ثبت احوال.