نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی ـ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار.

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی شخصیت، دانشگاه دولتی باکو.

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش تلویزیون در رشد عقلانی، تغییر نگرش‌ها و جامعه‌پذیری مخاطبان، اساس مقالة حاضر، پژوهشی با هدف پاسخگویی به این پرسش است: نقش و منزلت زنان و مردان، در سریال‌های تلویزیونی ایرانی و خارجی (پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران) چگونه به نمایش در آمده است؟ در بخش نخست مقاله، خلاصة نتایج مطالعات داخلی و خارجی مشابه و در بخش دوم، نتایج به دست آمده از این پژوهش ذکر شده است. از نتایج جالب این بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:ـ در سریال‌های خارجی هیچ نقش فرهنگی از سوی بازیگران نقش اول ایفا نشده است.ـ در سریال‌های ایرانی در تمام صحنه‌ها زنان منفعل و وابسته به نمایش درآمده‌اند.ـ کلیة زنان در سریال‌های ایرانی از لحاظ اقتصادی به پدر یا برادر خود وابسته بوده‌اند.ـ کلیة زنان در سریال‌های خارجی دارای پایگاه اقتصادی مستقل و اکتسابی بوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between the Role and status of Men and Women in TV Series

نویسندگان [English]

  • Tahereh Mirsardo 1
  • Mostureh Sedaqat 2

چکیده [English]


Given the role and significance of TV in the audience's rational growth, attitude change, and sociability, the present article is based on a research aiming to find an answer to the following question: How are the role and status of men and women in foreign and Iranian TV series presented?
The article first offers a summery of the results of foreign and Iranian studies of the same nature and then discusses the results of the present research.
Of the interesting conclusions the author has come up with are the following:
-In the foreign TV series no cultural role has been played by actors/actresses who have a leading role.
-In Iranian TV series women in all scenes have a passive and submissive role.
-All women in Iranian TV series were financially dependent on their fathers or brothers.
-All women in Foreign TV series were financially independent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • role
  • Status
  • Men and Women
  • Public scope
  • Privacy
  • Ideal Example
  • Cliché Roles

 

 پیر حیاتی، نادر (1373)چگونگی ارائه شخصیت زن در برنامه‌های تلویزیون از نگاه مردم تهران (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداو‌سیما.
 توسلی، غلامعباس (1369)نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: سمت.
 توسلی،‌ غلامعباس (1375) جامعه‌شناسی کار و شغل، تهران: سمت.
قاسمی، فاطمه و قره شیخلو، فاطمه (1377) تحلیل محتوای سریال به سوی افتخار (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداو‌سیما.
 قاسمی، فاطمه (1371) تصویر زن در سریال تلویزیونی چراغ خانه (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداو‌سیما.
 نیشابوری، اختر (1377) تحلیل محتوای سریال وکلای جوان (پژوهش)، مرکز تحقیقات صداو‌سیما.

منابع انگلیسی:

 Bretl and cantor (1988) The Patriarcal system prerails through Advetisings.
 Bretl , D. J. & Cantor , j. (1988) The portrayals of men and women in U.S television commercials: Arecent content analysis and trendes over 15 years. sex ROLES, 18 (9/10).
 Brewer, C. (1998) Advertising in south Africa Cape Town. Media Association of south Africa.
Condry , j. & Bence, P. & Scheibe ,C. (1988) Nonprogram content of children's television. Journal of Broadcasting and Electronic Media , 32 (3).
 Courtney , A. E. & Whipple , T.W. (1983) Women in TV commercials. Journal of communication (24).
 Craig , Stephen (1992) The effect of television day part on gender portrayals in television commercials . A content analysis Sex Roles, 26(5/6).
 Downs , A. C. & Harrison , S.K. (1985) Embarrassing age spots or just plain ugly? Physical attactiveness stereotyping as an instrument of sexism of American television commercials. Sex Roles, 13 (1/2).
 Hillyer , K. O. (1992) Seeing through the glitz. Commercial litracy for students (Report No IR. 016- 410) Pittsburgh P A: International visual litracy association. (ERIC Document Reproduction Service No . ED 363291).
Holusha, John (1985) The selling of cars to women . Newyork Times.
 Lont , Cynthia (2002) Women and the Media.
Parenti, M. (1992) Make believe media: The politics of entertainment. New York: St. Martin's press.
 Signorielli, Nancy (1996) A Content analysis Portrayals of women in the Media. Children Now.
 Unger, R.K. (1979) Famale and male. New York: Harper & Row.
 Ward, L.M. & Rivadeneyra, R. (1999) Contributions of entertainment television to adolescents sexual attitudes and expectations: The role of viewing amount versus viewer involvement. The Journal of Sex Research (36) .
 Gerbener,j. (1918) women in TV commercials. Journal of communication , (25).
 Huston , D. & Alvarez, Stephan (1990) Image of wonen in TV advertising. journal of broadcasting and elctronic media, (32).
 Kolbe & Longe, fdd (1993) changes in the steriotipecal Portreyal of men and women in advertizment. Journal of communication (27).